Persoonlijk maximum per schooljaar

Om te berekenen hoeveel uren VOV u per schooljaar maximaal mag opnemen, kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september:

 • Werkt u in september 50% of meer?
  Vermenigvuldig dan dat tewerkstellingspercentage met 125: dat is uw persoonlijke maximum voor het schooljaar.
  Voorbeeld: U werkt in september 60%. Uw persoonlijk maximum is 0,6*125= 75 uur.
 • Werkt u in september minder dan 50%?
  Kijk dan naar de maand waarin uw 'eerste' opleiding dat schooljaar start (de startdatum van het inschrijvingsattest geldt):
  • Werkt u in die maand minstens 50%? Dan vermenigvuldigt u dat percentage met 125. Dat wordt dan uw persoonlijke maximum voor het schooljaar.
  • Werkt u in die maand minder dan 50%, dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
  • Valt de startdatum van de opleiding in september? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.

Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 21-22

Vlaanderen wil met de steun en middelen van het ESF-programma 2014-2020 REACT-EU de leergoesting van de werknemers aanwakkeren en geeft bij wijze van experiment de werkgever de expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan hun werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen versterken. Een duwtje in de rug door de werkgever richting opleiding kan werknemers over de drempel tillen. Van een verplichting door de werkgever kan geen sprake zijn, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer moeten niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job blijven voor rekening van de werkgever. Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daarvoor afwezig te zijn op het werk.

Een werknemer die zowel een opleiding volgt op eigen initiatief, als ook nog een andere opleiding op voorstel van zijn werkgever, verdubbelt zijn recht op VOV (persoonlijk maximum) en kan tot maximaal 250 VOV-uren (voor een voltijdse tewerkstelling) opnemen in totaal.
Dit betekent dat de werknemer minstens 2 opleidingen moet volgen, die elk aangevraagd worden met een ander initiatief. De werknemer kan per initiatief maximum 125 uur VOV opnemen.
Het initiatief moet per opleiding en per terugbetalingsaanvraag aangegeven worden in het WSE-loket.
Aanvragen voor schooljaar 21-22 kunnen pas vanaf 1/9/2021 ingediend worden.

Concreet aantal uren VOV

Het concrete aantal uren VOV dat u kunt opnemen, hangt af van het type opleiding dat u volgt of examen dat u aflegt:

 • Opleidingen gebaseerd op lesuren
  • Dit zijn opleidingen van Syntra, VDAB, vakbonden, privéopleidingsverstrekkers en opleidingen van hogescholen die met uren geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank.
  • Bij deze opleidingen is er voor het recht op VOV regelmatige aanwezigheid vereist. Het aantal uren VOV is gelijk aan het aantal lesuren dat u aanwezig bent in de les totdat uw persoonlijke maximum per schooljaar is bereikt.
  • Bovendien bent u verplicht om deel te nemen aan de eindbeoordeling (bv. opleidingen van Syntra hebben steeds een eindbeoordeling) als de opleiding een eindbeoordeling voorziet. Geen deelname = geen recht = geen terugbetaling voor de werkgever!
  • Om deze opleidingen meer corona-proof te maken, werd de definitie van contactleren aangepast: Het rechtstreekse contact tussen werknemer en lesgever mag ook digitaal gebeuren. Daardoor kunnen alle lessen online doorgaan op voorwaarde dat de lesgever effectief online lesgeeft. Er moet dus interactie zijn tussen lesgever en cursist op een vooraf bepaald tijdstip.
   De aanwezigheidslijst moet elke les digitaal ondertekend (Word bestand) worden, door zowel de cursist als de lesgever.
 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten bij het Vlaams hoger onderwijs
  • Dit zijn postgraduaten en opleidingen met registratienummer ODB-X (bachelors, masters,...) in de opleidingsdatabank.
  • Deelname aan de eindbeoordeling is verplicht om effectief gebruik te kunnen maken van VOV. Geen deelname aan de eindbeoordeling = geen recht = geen terugbetaling aan de werkgever.
   Voor deze opleidingen wordt er voor VOV geen rekening gehouden met aanwezigheid in de les. Het VOV wordt dus niet berekend op basis van het aantal aanwezige lesuren.
  • Per afgelegd studiepunt (aantal studiepunten waarvoor effectief examen werd afgelegd, niet het aantal ,studiepunten waarvoor u is ingeschreven) is er recht op 4 uren VOV totdat uw persoonlijke maximum per schooljaar is bereikt.
   Uitzondering: voor HBO5-opleidingen en graduaten kunt u 6 uren VOV per studiepunt opnemen tot en met schooljaar 2021-2022. ‘Postgraduaten’ vallen níet onder de categorie ‘graduaten’.
  • Kijk steeds na in de opleidingsdatabank ((opent in nieuw venster)) of bij de gewenste opleiding beperkende voorwaarden worden vermeld voor VOV i.v.m. het opleidingsniveau van de werknemer.
 • Opleidingen gebaseerd op lestijden bij centra voor volwassenenonderwijs (CVO)
  • Dit zijn opleidingen met registratienummer ODB-Y… in de opleidingsdatabank.
  • Deelname aan de eindbeoordeling is verplicht om effectief gebruik te kunnen maken van VOV. Geen deelname = geen recht = geen terugbetaling aan de werkgever.
   Voor deze opleidingen wordt er voor VOV geen rekening gehouden met aanwezigheid in de les. Het VOV wordt dus niet berekend op basis van het aantal aanwezige lesuren.
  • Per ingeschreven lestijd/lesuur (aantal lestijden zoals vermeld op het inschrijvingsattest) is er recht op 1 uur VOV totdat uw persoonlijke maximum per schooljaar is bereikt.
  • Kijk steeds na in de opleidingsdatabank ((opent in nieuw venster)) of bij de gewenste opleiding beperkende voorwaarden worden vermeld voor VOV i.v.m. het opleidingsniveau van de werknemer.
 • Het afleggen van examens bij de examencommissie
  • Dit type opleiding heeft registratienummer ODB-1001623 in de opleidingsdatabank.
  • Per examen dat afgelegd wordt bij de examencommissie is er recht op 8 uren VOV totdat uw persoonlijke maximum per schooljaar is bereikt.
 • Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties (ervaringsbewijzen EVC)
  • Dit type opleiding heeft registratienummer ODB-P00002 in de opleidingsdatabank.
  • Per traject is er recht op 16 uren VOV totdat uw persoonlijke maximum per schooljaar is bereikt.

Simulator

Met de simulator kunt u berekenen:

 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen in het huidige of volgende schooljaar;
 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

FAQ

Veelgestelde vragen