Persoonlijk maximum per schooljaar

Om te berekenen hoeveel uren VOV u per schooljaar maximaal mag opnemen, kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september:

 • Werkt u in september 50% of meer?
  Vermenigvuldig dan dat tewerkstellingspercentage met 125: dat is uw persoonlijke maximum voor het schooljaar.
  Voorbeeld: U werkt in september 60%. Uw persoonlijk maximum is 0,6*125= 75 uur.
 • Werkt u in september minder dan 50%?
  Kijk dan naar de startdatum van de eerste opleiding van dat schooljaar (eerste opleiding = opleiding in de eerste terugbetalingsaanvraag van dat schooljaar):
  • Werkt u in die maand minstens 50%? Dan vermenigvuldigt u dat percentage met 125. Dat wordt dan uw persoonlijke maximum voor het schooljaar.
  • Werkt u in die maand minder dan 50%, dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
  • Valt de startdatum van de opleiding in september? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.

Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2021-2022

In schooljaar 2021-2022 kan een werknemer extra VOV-uren krijgen als hij zowel een opleiding volgt die zijn werkgever voorstelde als een andere opleiding die hij zelf koos.

Zodra de werknemer twee verschillende opleidingen volgt (dus opleidingen met een verschillend registratienummer in de opleidingsdatabank ((opent in nieuw venster))), waarvan minstens één opleiding op eigen initiatief en minstens één opleiding op initiatief van de werkgever, is er sprake van het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ en wordt het persoonlijk maximum van de werknemer dit schooljaar verdubbeld.

De werknemer kan in schooljaar 2021-2022 dus recht hebben op een verdubbeling van zijn persoonlijk maximum, maar het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden:

 • Er is één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde (maximum 125 uur) en
 • één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos (maximum 125 uur).

Bij het indienen van een terugbetalingsaanvraag in het WSE-loket, duidt de werkgever steeds aan wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever.

Concreet aantal uren VOV

Het concrete aantal uren VOV dat u kunt opnemen, hangt af van de opleiding die u volgt.
Lees hieronder de voorwaarden per type opleiding.
Hou er altijd rekening mee dat u nooit meer uren kan opnemen dan uw persoonlijk maximum.

Simulator

Met de simulator kunt u berekenen:

 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen in het huidige of volgende schooljaar;
 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

Veelgestelde vragen