Persoonlijk maximum per schooljaar

U kan tot maximum 125 uren VOV per schooljaar opnemen, met uitzondering van het gemeenschappelijk initiatiefrecht zoals omschreven in het infoblok hieronder.

U kan uw persoonlijk maximum per schooljaar zelf berekenen op basis van uw tewerkstellingspercentage van september van het lopende schooljaar:

 • Werkt u in september 50% of meer?
  Uw persoonlijk maximum = Uw tewerkstellingspercentage van september vermenigvuldigd met 125
 • Werkt u in september minder dan 50%?
  Kijk dan naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de startdatum van uw van dat schooljaar valt:
  • Werkt u in die maand 50% of meer?
   Uw persoonlijk maximum = Uw tewerkstellingspercentage van die maand vermenigvuldigd met 125
  • Werkt u in die maand minder dan 50%? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
  • Valt de startdatum van de opleiding in september? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2022-2023

Net zoals in schooljaar 2021-2022 is in schooljaar 2022-2023 het gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing als een werknemer

 • minstens twee verschillende opleidingen volgt (opleidingen met een verschillend ODB-nummer ((opent in nieuw venster)), waarvan
 • minstens 1 opleiding op initiatief van de werkgever en
 • minstens 1 opleiding op initiatief van de werknemer

Bij het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ is er recht op een verdubbeling van het persoonlijk maximum ((opent in nieuw venster)) van de werknemer. Het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden:

 • De werknemer kan maximum 125 uur VOV opnemen voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde
 • De werknemer kan maximum 125 uur VOV opnemen voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos.

Als de werkgever een terugbetalingsaanvraag indient in het WSE-loket, duidt de werkgever steeds aan wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever.

(Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en gebruikt de Arachne risicoanalysetool voor het voorkomen van fraude, corruptie en belangenvermenging)

Concreet aantal uren VOV

De opleiding die u volgt bepaalt hoeveel uren VOV u concreet kan opnemen, maar u kan nooit meer uren opnemen dan uw persoonlijk maximum.

Ontdek hieronder per type opleiding de berekening van het aantal VOV-uren.

Simulator

Met de simulator kunt u berekenen:

 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen in het huidige of volgende schooljaar;
 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

Veelgestelde vragen