Persoonlijk maximum per schooljaar

U kunt tot maximum 125 uren VOV per schooljaar opnemen, met uitzondering van het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’, zoals omschreven in het infoblok hieronder.

U kunt uw persoonlijk maximum per schooljaar zelf berekenen op basis van uw tewerkstellingspercentage van september van het lopende schooljaar:

 • Werkt u in september 50% of meer?
  Uw persoonlijk maximum = Uw tewerkstellingspercentage van september vermenigvuldigd met 125
 • Werkt u in september minder dan 50%?
  Kijk dan naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de startdatum van uw van dat schooljaar valt:
  • Werkt u in die maand 50% of meer?
   Uw persoonlijk maximum = Uw tewerkstellingspercentage van die maand vermenigvuldigd met 125
  • Werkt u in die maand minder dan 50%? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
  • Valt de startdatum van de opleiding in september? Dan hebt u dit schooljaar geen recht op VOV.
Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2022-2023

Ook in schooljaar 2022-2023 (BVR van 9/9/2022(opent in nieuw venster)) is het gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing als een werknemer minstens twee verschillende opleidingen (= opleidingen met een verschillend ODB-nummer(opent in nieuw venster)) volgt ,
waarvan

 • minstens 1 opleiding op initiatief van de werkgever en
 • minstens 1 opleiding op initiatief van de werknemer.

In dat geval heeft de werknemer recht op tweemaal zijn persoonlijk maximum(opent in nieuw venster):

 • 1x te gebruiken voor de opleiding(en) op initiatief van de werkgever
 • 1x te gebruiken voor de opleiding(en) op initiatief van de werknemer.

Voorbeeld

Een werknemer werkt in september 80% → zijn persoonlijk maximum is 100 uren VOV.
Hij volgt op eigen initiatief een cursus Frans en volgt op initiatief van de werkgever een opleiding tot zorgkundige.
Hij volgt dus twee verschillende opleidingen waarvan 1 op eigen initiatief en 1 op initiatief van de werkgever. Bijgevolg is het gemeenschappelijk initiatiefrecht hier van toepassing:
De werknemer kan maximaal 100 uren VOV opnemen en voor de cursus Frans en daarbovenop nog eens maximaal 100 uren voor de opleiding tot zorgkundige.

Initiatiefnemer

Als de werkgever een terugbetalingsaanvraag indient in het WSE-loket, duidt de werkgever steeds aan wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever. Als het initiatief van de werkgever komt, moet de werknemer op de hoogte zijn dat voor deze opleiding VOV wordt aangevraagd. Hij bezorgt een inschrijvingsattest of een ander document waaruit de inhoud van de opleiding blijk, door welke opleidingsinstelling deze wordt gegeven en wat de duur is. VOV kan alleen aangevraagd worden als de werknemer hiertegen geen bezwaar heeft.
U vult daarom steeds het mailadres van de werknemer in in de aanvraag, bij voorkeur het privémailadres, zodat de werknemer de beslissing van de VOV aanvraag ontvangt.
Is de werknemer niet akkoord, dan zullen we de aanvraag stopzetten en niet betalen.

(Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en gebruikt de Arachne risicoanalysetool voor het voorkomen van fraude, corruptie en belangenvermenging)

Concreet aantal uren VOV

De opleiding die u volgt bepaalt hoeveel uren VOV u concreet kan opnemen, maar u kan nooit meer uren opnemen dan uw persoonlijk maximum.

Ontdek hieronder per type opleiding de berekening van het aantal VOV-uren.

Simulator

Met de simulator kunt u berekenen:

 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen in het huidige of volgende schooljaar;
 • hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u maximaal kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

Veelgestelde vragen