Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die in het uitdovende stelsel loopbaanonderbreking zitten, kunnen die loopbaanonderbreking normaal gezien alleen onderbreken om palliatief verlof op te nemen.

Om personeelsleden die tijdelijk weer aan de slag willen (bijvoorbeeld om een personeelstekort op te vangen), niet te ontmoedigen, kunnen zij vanaf 1 september 2022 hun loopbaanonderbreking schorsen, of tijdelijk meer werken om daarna opnieuw in dezelfde onderbreking in te stappen. Het gaat om een permanente regeling.

Lees meer over de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking in de publieke sector.

Simulator

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Bezig met laden...

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie