Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag Vlaams zorgkrediet en behandeling dossier

Aanvraag Vlaams zorgkrediet en behandeling dossier

Wilt u Vlaams zorgkrediet aanvragen om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen? De werkgever begint met de aanvraag. De werknemer vult de nodige gegevens aan.

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Wat de invloed van uw zorgkrediet is op uw pensioen, vraagt u best na bij de gratis lijn 1765.

Aanvraag moet in volledige maanden

U moet het Vlaams zorgkrediet in volledige maanden aanvragen. Zo’n volledige maand hoeft niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand te beginnen of op de laatste dag van de maand te eindigen.

Ook als u in het onderwijs werkt, moet u uw onderbreking in volledige maanden aanvragen. Stel bijvoorbeeld dat 30 juni de laatste dag van het schooljaar is. Als u Vlaams zorgkrediet hebt aangevraagd sinds 6 januari van datzelfde jaar, dan moet de aanvraag toch op het einde van een volledige maand stoppen, in dit geval bijvoorbeeld op 5 juli.

Alleen in de onderstaande gevallen is het mogelijk het Vlaams zorgkrediet níét in volledige maanden op te nemen.

Procedure

U kunt het Vlaams zorgkrediet uitsluitend online aanvragen, via het WSE-loket(opent in nieuw venster).

De aanvraag gebeurt deels door de werkgever en deels door de werknemer. Uitleg over wat u respectievelijk als werkgever en als werknemer moet doen, krijgt u in de filmpjes onderaan op deze pagina.

Lees meer over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe en waarvoor).

Aanvraagtermijn

U dient uw aanvraag in:

 • ten vroegste zes maanden voor de start van uw Vlaams zorgkrediet.
 • ten laatste twee maanden na de start van uw Vlaams zorgkrediet.

Als u uw aanvraag te laat, dus na de wettelijke indientermijn, indient, wordt het Vlaams zorgkrediet maar toegekend vanaf de verzendingsdatum van uw volledige aanvraag.

Hou er rekening mee dat u als werknemer uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige indiening van de aanvraag. Vergewis er u dus van dat de werkgever de aanvraag tijdig opent, afwerkt en indient.

 • Stap 1
  • De werkgever bepaalt vooraf wie namens de organisatie toegang krijgt tot het e-loket.
  • De persoon die het specifieke gebruikersrecht ‘DWSE Organisatieverantwoordelijke’ toegekend heeft gekregen, kan dan als werkgever inloggen voor het Vlaams zorgkrediet.
 • Stap 2
  • De werkgever vult de nodige gegevens in:
   • werkgevergegevens
   • dossiergegevens.
  • De werkgever bevestigt dat de werknemer de werkgever heeft meegedeeld dat hij Vlaams zorgkrediet aanvraagt en dat er toestemming wordt gegeven om het Vlaams zorgkrediet op te nemen.
  • De werkgever klikt op ‘indienen’. Meteen vertrekt er een e-mail naar de werknemer met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet heeft gestart en dat die aanvraag verder afgewerkt moet worden.
 • Stap 3
  • De werknemer ontvangt een mail met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet heeft opgestart (hou er rekening mee dat de mail ook in de map met ongewenste mail (spam) beland kan zijn).
  • De werknemer kan eventueel ook de aanvraag vervolledigen door de link op de website (zie ‘aanvraag en behandeling dossier’)
  • De werknemer meldt zich aan, vult de ontbrekende dossiergegevens en zijn IBAN-rekeningnummer in, bevestigt dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat hij elke wijziging in zijn situatie onmiddellijk aan het departement zal melden.
   Afhankelijk van het motief dat hij aankruist, voegt hij de vereiste documenten toe (zie lager op deze pagina). Zonder toevoeging van het juiste document is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.
  • Daarna klikt hij op ‘indienen’. Hij ontvangt meteen een mail met de bevestiging dat de aanvraag goed ontvangen is.

Na de aanvraag

 • Aanvraag is niet volledig

  Als de aanvraag niet volledig is, zal de dienst u per mail laten weten welke documenten of kopieën van documenten u nog moet bezorgen.
  Hoe u dat doet (door in het WSE-loket in te loggen op uw aanvraag of door te antwoorden op de mail) is niet belangrijk, zolang u maar de nodige informatie of documenten meestuurt en uw dossiernummer en uw rijksregisternummer vermeldt. Die documenten of attesten mogen ingescand zijn, ook een duidelijk leesbare foto wordt aanvaard.

 • Opvolgen van aanvraag

  Via het e-loket kan zowel de werkgever als de werknemer de ingediende aanvraag opvolgen.

 • Beslissing

  Nadat de aanvraag is verwerkt, ontvangt zowel de werknemer als de werkgever een e-mail met de beslissingsbrief.

  Is de aanvraag geweigerd en wilt u alsnog Vlaams zorgkrediet opnemen? Dan moet u een volledig nieuwe online aanvraag indienen, waarbij u dan uiteraard wél aan de voorwaarden moet voldoen (bijvoorbeeld: een correct doktersattest toevoegen als de originele aanvraag geweigerd werd vanwege een verkeerd attest).

  Hou er rekening mee dat een dossier dat pas start op de datum van ontvangst door een laattijdige indiening, niet kan geannuleerd worden en vervangen door een nieuwe aanvraag

Welke bijkomende documenten hebt u nodig voor uw aanvraag?

Afhankelijk van de reden waarom u Vlaams zorgkrediet aanvraagt, is het mogelijk dat u bepaalde attesten aan uw aanvraag moet toevoegen. Zonder toevoegen van deze attesten is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Online aanvraag als werkgever

In het onderstaande filmpje (met en zonder ondertitels) verneemt u welke stappen u als werkgever moet doen voor de aanvraag van het Vlaams zorgkrediet.

Door op het tandwieltje rechts onderaan in het filmpje te klikken, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen.

In augustus 2021 zijn er wijzigingen aan het WSE-loket doorgevoerd, waardoor de algemene pagina’s (startpagina, opvolgen dossiers,...) er niet meer hetzelfde uitzien als in het onderstaande filmpje. De pagina’s waar de effectieve aanvraag wordt ingevuld, zijn wel ongewijzigd gebleven.

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Online aanvraag als werknemer

In het onderstaande filmpje (met en zonder ondertitels) verneemt u welke stappen u als werknemer moet doen voor de aanvraag van het Vlaams zorgkrediet.

Door op het tandwieltje rechts onderaan in het filmpje te klikken, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen.

In augustus 2021 zijn er wijzigingen aan het WSE-loket doorgevoerd, waardoor de algemene pagina’s (startpagina, opvolgen dossiers,...) er niet meer hetzelfde uitzien als in onderstaand filmpje. De pagina’s waar de effectieve aanvraag wordt ingevuld, zijn wel ongewijzigd gebleven.

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen