Wanneer moet u uw aanvraag indienen? 

U dient uw aanvraag in:

 • ten vroegste 6 maanden voor de start van uw Vlaams zorgkrediet.
 • ten laatste 2 maanden na de start van uw Vlaams zorgkrediet.

Als u uw aanvraag te laat, dus na de wettelijke indientermijn, indient, wordt het Vlaams zorgkrediet maar toegekend vanaf de verzendingsdatum van uw volledige aanvraag.

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, of 5 maanden, of 8 maanden,…

De aanvraag gebeurt online

De aanvraag verloopt online, via het WSE-loket ((opent in nieuw venster)). De online aanvraag heeft alleen maar voordelen.

 • U krijgt meteen een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw dossier behandeld wordt.
 • De procedure is eenvoudiger: gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven
 • Uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen.

De aanvraag gebeurt deels door de werkgever en deels door de werknemer. Uitleg over wat u respectievelijk als werkgever en als werknemer moet doen, krijgt u in de filmpjes onderaan op deze pagina. Lees meer over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe en waarvoor).

De werknemer is uiteindelijk verantwoordelijk voor de indiening van de aanvraag. Hij kan er dus beter op toezien dat de werkgever de aanvraag tijdig opent, afwerkt en indient.

 • Stap 1
  • De werkgever bepaalt vooraf wie namens de organisatie toegang krijgt tot het e-loket.
  • De persoon die het specifieke gebruikersrecht ‘DWSE Organisatieverantwoordelijke’ toegekend heeft gekregen, kan dan als werkgever inloggen voor het Vlaams zorgkrediet.
 • Stap 2
  • De werkgever vult de nodige gegevens in:
   • werkgevergegevens
   • dossiergegevens.
  • De werkgever bevestigt dat de werknemer de werkgever heeft meegedeeld dat hij Vlaams zorgkrediet aanvraagt en dat er toestemming wordt gegeven om het Vlaams zorgkrediet op te nemen.
  • De werkgever klikt op ‘indienen’. Meteen vertrekt er een e-mail naar de werknemer met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet heeft gestart en dat die aanvraag verder afgewerkt moet worden.
 • Stap 3
  • De werknemer ontvangt een mail met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet heeft opgestart (hou er rekening mee dat de mail ook in de map met ongewenste mail (spam) beland kan zijn).
  • De werknemer kan eventueel ook de aanvraag vervolledigen door de link op de website (zie ‘aanvraag en behandeling dossier’)
  • De werknemer meldt zich aan, vult de ontbrekende dossiergegevens en zijn IBAN-rekeningnummer in, bevestigt dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat hij elke wijziging in zijn situatie onmiddellijk aan het departement zal melden.
   Afhankelijk van het motief dat hij aankruist, voegt hij de vereiste documenten toe (zie verder hieronder). Zonder toevoeging van het juiste document is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.
  • Daarna klikt hij op ‘indienen’. Hij ontvangt meteen een mail met de bevestiging dat de aanvraag goed ontvangen is.
 • Stap 4
  • Als de aanvraag niet volledig is, zal de dienst laten weten wat er nog moet worden toegevoegd. U ontvangt die melding:
   • per mail, als u uw aanvraag online hebt ingediend of als u in uw papieren aanvraag een mailadres hebt vermeld.
   • per post, als u uw aanvraag op papier hebt ingediend en daarbij geen mailadres hebt vermeld.
  • De dienst vraagt dan de nodige documenten of kopieën van documenten te bezorgen. Hoe u dat doet (door in het WSE-loket in te loggen op uw aanvraag, per brief, door te antwoorden op de mail,...) is niet belangrijk, zolang u maar de nodige informatie of documenten meestuurt en uw dossiernummer en uw rijksregisternummer vermeldt. De nodige documenten of attesten mogen ingescand zijn, ook een duidelijk leesbare foto wordt aanvaard.
  • Via het e-loket kan zowel de werkgever als de werknemer de ingediende aanvraag opvolgen.
  • Nadat de aanvraag is verwerkt, ontvangt zowel de werknemer als de werkgever een e-mail met de beslissingsbrief.
  • Als de aanvraag geweigerd is en men alsnog Vlaams zorgkrediet wenst, moet er een volledig nieuwe online aanvraag worden ingediend. Uiteraard moet men bij de nieuwe aanvraag dan wel aan de voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld: een correct doktersattest toevoegen als de originele aanvraag geweigerd werd vanwege een verkeerd attest).

Welke bijkomende documenten hebt u nodig voor uw aanvraag?

Afhankelijk van de reden waarom u Vlaams zorgkrediet aanvraagt, is het mogelijk dat u bepaalde attesten aan uw aanvraag moet toevoegen. Zonder toevoegen van deze attesten is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Online aanvraag als werkgever

In het onderstaande filmpje (met en zonder ondertitels) verneemt u welke stappen u als werkgever moet doen voor de aanvraag van het Vlaams zorgkrediet.

Door op het tandwieltje rechts onderaan in het filmpje te klikken, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen.

In augustus 2021 zijn er wijzigingen aan het WSE-loket doorgevoerd, waardoor de algemene pagina’s (startpagina, opvolgen dossiers,...) er niet meer hetzelfde uitzien als in onderstaand filmpje. De pagina’s waar de effectieve aanvraag wordt ingevuld, zijn ongewijzigd gebleven.

Online aanvraag als werknemer

In het onderstaande filmpje (met en zonder ondertitels) verneemt u welke stappen u als werknemer moet doen voor de aanvraag van het Vlaams zorgkrediet.

Door op het tandwieltje rechts onderaan in het filmpje te klikken, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen.

In augustus 2021 zijn er wijzigingen aan het WSE-loket doorgevoerd, waardoor de algemene pagina’s (startpagina, opvolgen dossiers,...) er niet meer hetzelfde uitzien als in onderstaand filmpje. De pagina’s waar de effectieve aanvraag wordt ingevuld, zijn ongewijzigd gebleven.