Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Verlenging

U moet telkens een nieuwe aanvraag indienen als u uw periode van Vlaams zorgkrediet:

 • wilt verlengen
 • in een ander regime wilt opnemen (bijv. als u tijdens uw onderbreking halftijds wilt gaan werken in plaats van 4/5).

  Denk erom dat u in dat geval, als uw Vlaams zorgkrediet nog loopt, eerst uw huidige dossier moet stopzetten (via een mail van uw werkgever). Pas nadat de dienst de stopzetting bevestigd heeft (via mail), mag uw personeelsdienst een volledig nieuwe aanvraag opstarten.

  Zowel een verlenging als een verandering van onderbrekingsregime moet u voor een periode van minstens drie maanden aanvragen.

Aanvraag annuleren

Wilt u een al ingediende aanvraag annuleren?

Voortijdige stopzetting

Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroeger stop te zetten dan u in uw aanvraag had vermeld. In principe mag dat zonder dat u een reden moet opgeven, maar uw werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. Vraag dat na bij uw personeelsdienst.

Om uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten, moet u

 • dat per mail of met een brief laten weten aan de dienst Vlaams zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • een verklaring van uw werkgever toevoegen waarin die uw stopzetting bevestigt.

Om geen extra maand Vlaams zorgkrediet te verliezen, is de datum waarop u het dossier stopzet (dus de einddatum van de aanvraag zorgkrediet) belangrijk.

Stopzetting na overlijden van persoon voor wie u zorgt

Wat gebeurt er met uw Vlaams zorgkrediet als de persoon voor wie u tijdens uw Vlaams zorgkrediet zorgt, overlijdt?

Meld elke wijziging in uw situatie

Breng de dienst op de hoogte van elke wijziging in uw situatie. Om een nieuw rekeningnummer te melden, moet u het speciaal daartoe bestemde formulier gebruiken.

Type wijzigingHoe melden?
wijziging van rekeningnummermeld dit zo snel mogelijk via het formulier ‘wijziging rekeningnummer(PDF bestand opent in nieuw venster)‘.
 • nieuw adres
 • nieuw e-mailadres
 • nieuw arbeidscontract
 • nieuwe werkgever
 • vroegtijdige stopzetting van uw Vlaams zorgkrediet (voeg bij uw mail of brief een verklaring van uw werkgever toe waarin die uw uw stopzetting bevestigt).
 • annulatie van uw aanvraag
 • starten met een zelfstandige activiteit
 • pensioenuitkering
 • stopzetting van uw opleiding
 • wijziging van gezinssamenstelling
 • overlijden van de persoon voor wie u zorg opneemt als het overlijden gebeurt vóór de start van uw zorgkrediet of als u het zorgkrediet wilt stopzetten.
meld dit schriftelijk (via e-mail of brief, kan niet via e-loket). Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer.
In het e-loket kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Onrechtmatig verkregen uitkeringen zult u moeten terugbetalen.

Als u op eigen initiatief van werkgever verandert, moet u de dienst daarvan op de hoogte te brengen, zodat uw bestaande dossier kan worden stopgezet. Na de stopzetting dient u dan samen met uw nieuwe werkgever een nieuwe aanvraag in.

Veelgestelde vragen