Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlenging, wijziging, stopzetting van Vlaams zorgkrediet

Verlenging, wijziging, stopzetting van Vlaams zorgkrediet

Neemt u Vlaams zorgkrediet op om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen? Als u uw onderbreking verlengt of het onderbrekingsregime wijzigt, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Verlenging

U moet telkens een nieuwe aanvraag indienen als u uw periode van Vlaams zorgkrediet:

 • wilt verlengen
 • in een ander regime wilt opnemen (bijv. als u tijdens uw onderbreking halftijds wilt gaan werken in plaats van 4/5).

  Denk erom dat u in dat geval, als uw Vlaams zorgkrediet nog loopt, eerst uw huidige dossier moet stopzetten (via een mail van uw werkgever). Pas nadat de dienst de stopzetting bevestigd heeft (via mail), mag uw personeelsdienst een volledig nieuwe aanvraag opstarten.

  Zowel een verlenging als een verandering van onderbrekingsregime moet u voor een periode van minstens drie maanden aanvragen.

Aanvraag annuleren

Wilt u een al ingediende aanvraag annuleren?

 • Aanvraag is nog niet volledig

  Als de werknemer de aanvraag nog niet vervolledigd heeft en de aanvraag dus nog niet definitief ingediend is, kan de werkgever zelf in het WSE-loket de aanvraag verwijderen. Klik daarvoor op de drie puntjes en daarna op de prullenbak naast de aanvraag.

 • Volledige aanvraag is al ingediend

  Als de werknemer de aanvraag al vervolledigd heeft en de aanvraag dus al definitief ingediend is, stuurt de werkgever een mail met de vraag tot annulatie en de juiste dossiergegevens naar de dienst

Voortijdige stopzetting

Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroeger stop te zetten dan u in uw aanvraag had vermeld. In principe mag dat zonder dat u een reden moet opgeven, maar uw werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. Vraag dat na bij uw personeelsdienst.

Om uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten, moet u

 • dat per mail of met een brief laten weten aan de dienst Vlaams zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • een verklaring van uw werkgever toevoegen waarin die uw stopzetting bevestigt.

Om geen extra maand Vlaams zorgkrediet te verliezen, is de datum waarop u het dossier stopzet (dus de einddatum van de aanvraag zorgkrediet) belangrijk.

Stopzetten na overlijden van persoon voor wie u zorgt

Wat gebeurt er met uw Vlaams zorgkrediet als de persoon voor wie u tijdens uw Vlaams zorgkrediet zorgt, overlijdt?

 • Overlijden tijdens uw onderbreking

  Als de persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, tijdens uw onderbreking overlijdt, kunt u uw recht op Vlaams zorgkrediet behouden tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden.

  Als het u resterende Vlaams zorgkrediet na het overlijden minder dan 6 maanden bedraagt, kunt u alleen nog die resterende periode opnemen. U kunt voor die overleden persoon dus geen nieuwe aanvraag indienen.

  • Breng de dienst zo snel mogelijk schriftelijk (post of mail) op de hoogte van het overlijden.
  • Vermeld of u het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stop wilt zetten of hoelang u er nog gebruik van wilt maken (maximaal 6 maanden).
  • Voeg een kopie (of een duidelijke scan of foto) van de overlijdensakte toe.
 • Overlijden vóór de start van de onderbreking

  Als de persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, vóór de start van uw onderbreking overlijdt, vervalt uw recht op Vlaams zorgkrediet, ook al was uw aanvraag al goedgekeurd.

Meld elke wijziging in uw situatie

Breng de dienst op de hoogte van elke wijziging in uw situatie. Om een nieuw rekeningnummer te melden, moet u het speciaal daartoe bestemde formulier gebruiken.

Type wijzigingHoe melden?
wijziging van rekeningnummermeld dit zo snel mogelijk via het formulier ‘wijziging rekeningnummer(PDF bestand opent in nieuw venster)‘.
 • nieuw adres
 • nieuw e-mailadres
 • nieuw arbeidscontract
 • nieuwe werkgever
 • vroegtijdige stopzetting van uw Vlaams zorgkrediet (voeg bij uw mail of brief een verklaring van uw werkgever toe waarin die uw uw stopzetting bevestigt).
 • annulatie van uw aanvraag
 • starten met een zelfstandige activiteit
 • pensioenuitkering
 • stopzetting van uw opleiding
 • wijziging van gezinssamenstelling
 • overlijden van de persoon voor wie u zorg opneemt als het overlijden gebeurt vóór de start van uw zorgkrediet of als u het zorgkrediet wilt stopzetten.
meld dit schriftelijk (via e-mail of brief, kan niet via e-loket). Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer.
In het e-loket kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Onrechtmatig verkregen uitkeringen zult u moeten terugbetalen.

Als u op eigen initiatief van werkgever verandert, moet u de dienst daarvan op de hoogte te brengen, zodat uw bestaande dossier kan worden stopgezet. Na de stopzetting dient u dan samen met uw nieuwe werkgever een nieuwe aanvraag in.

Veelgestelde vragen