Verlenging

U moet telkens een nieuwe aanvraag indienen als u uw periode van Vlaams zorgkrediet 

 • wilt verlengen 
 • in een ander regime wilt opnemen (bijv. als u 1/2 wilt gaan werken in plaats van 4/5).

Ook een verlenging moet u voor een periode van minstens 3 maanden aanvragen.

Vroeger stopzetten dan gepland

Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroeger stop te zetten dan u in uw aanvraag had vermeld. In principe mag dat zonder dat u een reden moet opgeven, maar uw werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. Vraag dat na bij uw personeelsdienst.

Om uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten, moet u

 • dat per mail of met een brief laten weten aan de dienst Vlaams zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • een verklaring van uw werkgever toevoegen waarin die uw stopzetting bevestigt.

Voorbeeld

Karen neemt zorgkrediet op vanaf 1 september 2018. Oorspronkelijk nam ze voor een heel schooljaar zorgkrediet op (tot 30 juni 2019). Maar doordat ze vanaf 1 november 2018 opnieuw voltijds wil werken, vraagt ze een stopzetting aan op 31 oktober 2018.

 • Voor de stopzetting moet Karen de dienst een mail sturen, met een akkoord van de werkgever.
 • Vervolgens zet de dienst het dossier stop op de gevraagde datum.
 • Karen en haar werkgever ontvangen daarna een bevestiging.

Karen nam de periode van 1 november 2018 tot 30 juni 2019 dus niet op als zorgkrediet. Die 8 maanden zorgkrediet heeft ze dus nog tegoed: ze worden bij het nog op te nemen saldo gevoegd. Maar had Karen het zorgkrediet laten stopzetten op bijvoorbeeld 5 november 2018, dan was wel de volledige maand november 2018 nog van het saldo afgegaan. En had ze dus maar 7 maanden weer bij het nog op te nemen saldo kunnen voegen.
 

Overlijden van de persoon voor wie u zorgt

De persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, overlijdt tijdens uw onderbreking

U kunt u uw recht op Vlaams zorgkrediet behouden tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden.
Als het u resterende Vlaams zorgkrediet na het overlijden minder dan 6 maanden bedraagt, kunt u alleen nog die resterende periode opnemen. U kunt voor die overleden persoon dus geen nieuwe aanvraag indienen.

 • Breng de dienst zo snel mogelijk schriftelijk (post of mail) op de hoogte van het overlijden.
 • Vermeld of u het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stop wilt zetten of hoelang u er nog gebruik van wilt maken (maximaal 6 maanden).
 • Voeg een kopie (of een duidelijke scan of foto) van de overlijdensakte toe.

De persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, overlijdt vóór de start van uw onderbreking

Uw recht op Vlaams zorgkrediet vervalt, ook al was uw aanvraag al goedgekeurd.
 

Meld elke wijziging in uw situatie

Breng de dienst op de hoogte van elke wijziging in uw situatie. Om een nieuw rekeningnummer te melden, is er een specifiek formulier.

Type wijzigingHoe melden?
wijziging van rekeningnummermeld dit zo snel mogelijk via het formulier ‘wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)‘.
 • nieuw adres
 • nieuw e-mailadres
 • nieuw arbeidscontract
 • nieuwe werkgever
 • vroegtijdige stopzetting van uw Vlaams zorgkrediet (voeg bij uw mail of brief een verklaring van uw werkgever toe waarin die uw uw stopzetting bevestigt).
 • annulatie van uw aanvraag
 • starten met een zelfstandige activiteit
 • pensioenuitkering
 • stopzetting van uw opleiding
 • wijziging van gezinssamenstelling
 • overlijden van de persoon voor wie u zorg opneemt als het overlijden gebeurt vóór de start van uw zorgkrediet of als u het zorgkrediet wilt stopzetten.
meld dit schriftelijk (via e-mail of brief, kan niet via e-loket). Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer.
In het e-loket kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.
 

Onrechtmatig verkregen uitkeringen zult u moeten terugbetalen.

Als u op eigen initiatief van werkgever verandert, moet u de dienst daarvan op de hoogte te brengen, zodat uw bestaande dossier kan worden stopgezet. Na de stopzetting dient u dan samen met uw nieuwe werkgever een nieuwe aanvraag in.