Verlenging

U moet telkens een nieuwe aanvraag indienen als u uw periode van Vlaams zorgkrediet

 • wilt verlengen
 • in een ander regime wilt opnemen (bijv. als u 1/2 wilt gaan werken in plaats van 4/5). Denk erom dat u, als uw Vlaams zorgkrediet nog loopt, eerst uw huidige dossier moet stopzetten (via een mail van uw werkgever). Pas nadat de dienst de stopzetting bevestigd heeft (via mail), mag uw personeelsdienst een volledig nieuwe aanvraag opstarten.

Ook een verlenging moet u voor een periode van minstens 3 maanden aanvragen.

Annulering van een aanvraag

Wilt u een aanvraag annuleren?

Aanvraag is nog niet volledig

Als de werknemer de aanvraag nog niet vervolledigd heeft en de aanvraag dus nog niet definitief ingediend is, kan de werkgever zelf in het WSE-loket de aanvraag verwijderen. Klik daarvoor op de prullenbak naast de aanvraag.

Volledige aanvraag is al ingediend

Als de werknemer de aanvraag al vervolledigd heeft en de aanvraag dus al definitief ingediend is, stuurt de werkgever een mail met de vraag tot annulatie en de juiste dossiergegevens naar de dienst

Vroeger stopzetten dan gepland

Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroeger stop te zetten dan u in uw aanvraag had vermeld. In principe mag dat zonder dat u een reden moet opgeven, maar uw werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. Vraag dat na bij uw personeelsdienst.

Om uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten, moet u

 • dat per mail of met een brief laten weten aan de dienst Vlaams zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • een verklaring van uw werkgever toevoegen waarin die uw stopzetting bevestigt.

Om geen extra maand Vlaams zorgkrediet te verliezen, is de datum waarop u het dossier stopzet (dus de einddatum van de aanvraag zorgkrediet) belangrijk.

Voorbeeld

Laura is leerkracht en neemt Vlaams zorgkrediet op vanaf 14 maart 2020. Oorspronkelijk zou ze tot het einde van het schooljaar (tot 13 juni 2020) Vlaams zorgkrediet opnemen, maar na overleg met de school beslist ze het dossier vroeger stop te zetten.

Haar dossier begint de 14de van een maand (14 maart 2020). Per begonnen maand gaat er een hele maand af van het saldo Vlaams zorgkrediet. Daardoor is het voordeliger om op het einde van een volledige maand het dossier stop te zetten. 13 mei 2020 is in dat geval bijvoorbeeld een voordelige einddatum.

 • Voor de stopzetting moet Karen de dienst een mail sturen, met een akkoord van de werkgever. Een mail van de werkgever volstaat ook voor de stopzetting.
 • Vervolgens zet de dienst het dossier stop op de gevraagde datum.
 • Laura en haar werkgever ontvangen daarna een bevestiging per mail.

Laura heeft de periode van 14 mei tot 13 juni 2020 dus niet opgenomen. Die ene maand Vlaams zorgkrediet heeft ze dus wel nog tegoed als ze in de toekomst een nieuwe aanvraag start. Dan wordt die maand wordt dus bij het nog op te nemen saldo gevoegd.

Had Laura het Vlaams zorgkrediet laten stopzetten op bijvoorbeeld 14 mei 2020 (= einddatum zorgkrediet), dan was de volledige maand juni 2020 nog van het saldo afgegaan. In dat geval had ze die ene maand niet meer bij haar resterende saldo kunnen voegen.

Uitzondering (tijdelijk):

Om te vermijden dat zorgpersoneel belemmerd wordt opnieuw voltijds te gaan werken, wordt uitzonderlijk (voor de periode 16/3/20 t.e.m. 28/02/2021) toegestaan dat u geen krediet verliest bij opname van onvolledige maanden. Het resterende krediet kan later opgenomen worden.

Overlijden van de persoon voor wie u zorgt

De persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, overlijdt tijdens uw onderbreking

U kunt u uw recht op Vlaams zorgkrediet behouden tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden.
Als het u resterende Vlaams zorgkrediet na het overlijden minder dan 6 maanden bedraagt, kunt u alleen nog die resterende periode opnemen. U kunt voor die overleden persoon dus geen nieuwe aanvraag indienen.

 • Breng de dienst zo snel mogelijk schriftelijk (post of mail) op de hoogte van het overlijden.
 • Vermeld of u het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stop wilt zetten of hoelang u er nog gebruik van wilt maken (maximaal 6 maanden).
 • Voeg een kopie (of een duidelijke scan of foto) van de overlijdensakte toe.

De persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt, overlijdt vóór de start van uw onderbreking

Uw recht op Vlaams zorgkrediet vervalt, ook al was uw aanvraag al goedgekeurd.

Meld elke wijziging in uw situatie

Breng de dienst op de hoogte van elke wijziging in uw situatie. Om een nieuw rekeningnummer te melden, is er een specifiek formulier.

Type wijzigingHoe melden?
wijziging van rekeningnummermeld dit zo snel mogelijk via het formulier ‘wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)‘.
 • nieuw adres
 • nieuw e-mailadres
 • nieuw arbeidscontract
 • nieuwe werkgever
 • vroegtijdige stopzetting van uw Vlaams zorgkrediet (voeg bij uw mail of brief een verklaring van uw werkgever toe waarin die uw uw stopzetting bevestigt).
 • annulatie van uw aanvraag
 • starten met een zelfstandige activiteit
 • pensioenuitkering
 • stopzetting van uw opleiding
 • wijziging van gezinssamenstelling
 • overlijden van de persoon voor wie u zorg opneemt als het overlijden gebeurt vóór de start van uw zorgkrediet of als u het zorgkrediet wilt stopzetten.
meld dit schriftelijk (via e-mail of brief, kan niet via e-loket). Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer.
In het e-loket kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

Onrechtmatig verkregen uitkeringen zult u moeten terugbetalen.

Als u op eigen initiatief van werkgever verandert, moet u de dienst daarvan op de hoogte te brengen, zodat uw bestaande dossier kan worden stopgezet. Na de stopzetting dient u dan samen met uw nieuwe werkgever een nieuwe aanvraag in.