Voor welke opleiding kunt u Vlaams zorgkrediet opnemen?

Als u Vlaams zorgkrediet wilt opnemen om een opleiding te volgen, moet die opleiding aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • De opleiding moet georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid.
  • De opleiding moet georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie
  • De opleiding moet in elk geval minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvatten. Ook afstandsonderwijs geeft alleen recht op Vlaams zorgkrediet als de opleiding minstens 9 studiepunten telt (te bewijzen met het opleidingsattest van de opleidingsinstelling).
  • Opleidingen in het buitenland komen niet in aanmerking, behalve als ze georganiseerd worden door een Belgische onderwijsinstelling (bijv. een stage in het buitenland).

Weet u niet of uw opleiding aan deze voorwaarden voldoet? Vraag het aan uw opleidingsinstelling.

U moet aanwezig zijn tijdens de lessen waarvoor u Vlaams zorgkrediet opneemt

U mag per kwartaal maximaal een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd afwezig zijn, anders krijgt u voor de volgende periode geen Vlaams zorgkrediet. Ongewettigd afwezig betekent dat u afwezig bent zonder dat u kunt aantonen dat u daar een goede reden voor had, bijvoorbeeld met een doktersbriefje.

De Vlaamse overheid controleert of u de lessen daadwerkelijk bijwoont. Daarom moet u na afloop van elke goedgekeurde opleidingsperiode van 3 maanden een attest van regelmatige aanwezigheid afleveren.

  • vanaf de eerste dag van de opleiding
  • en ten laatste 20 kalenderdagen na afloop van die 3 maanden.

U moet er zelf op toezien dat de opleidingsinstelling u dat aanwezigheidsattest tijdig bezorgt. Als u het attest niet binnen 20 dagen na het begin van de goedgekeurde opleidingsperiode van 3 maanden bezorgt aan de bevoegde dienst, kunt u voor het daarop volgende kwartaal geen Vlaams zorgkrediet krijgen.