Gezinslid of familielid tot de tweede graad

De persoon voor wie u zorg wilt dragen, is:

  • een gezinslid. Een gezinslid is iemand met wie u samenwoont. Dat hoeft niet noodzakelijk een bloedverwante te zijn.
  • een familielid in de eerste graad: partner (wettelijk gehuwd of samenwonend), (schoon)ouder, (schoon)zoon, (schoon)dochter
  • een familielid in de tweede graad: kleinkind, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus.

Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zware ziekte beschouwt. De arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

Verlof voor medische bijstand

U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook verlof voor medische bijstand opnemen om voor een zieke te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.