Uw relatie tot het kind

Het kind waarvoor u Vlaams zorgkrediet aanvraagt, moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Het kind is:

  • uw eigen kind (of adoptiekind)
  • het kind (of adoptiekind) van de partner met wie u getrouwd bent of wettelijk samenwoont
  • uw pleegkind.

Er is geen leeftijdsgrens voor het kind.

Beperking van het kind

Het kind waarvoor u zorgt:

  • is voor ten minste 66% getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • of heeft een aandoening waarvoor het ten minste vier punten is toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal voor de toekenning van de toeslag bij de kinderbijslag voor een kind met een beperking.
  • of is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • of heeft van Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag gekregen met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.

Thematisch verlof

    U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand opnemen om voor een kind met een handicap te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen die verlofvormen.