U werkt in de Vlaamse openbare sector

De Vlaamse openbare sector bestaat uit:

Wie komt niet in aanmerking?

Het maakt voor uw recht op Vlaams zorgkrediet geen verschil of u contractueel of statutair tewerkgesteld bent. Ook hoelang u al in dienst bent, maakt niets uit.

Weet u niet zeker of u tot de Vlaamse openbare sector behoort? Vraag het dan aan uw personeelsdienst.

U gebruikt de vrijgekomen tijd voor een welbepaald doel

Om Vlaams zorgkrediet op te nemen, moet u kunnen aantonen dat u dat doet met een specifieke bedoeling:

U kunt dus geen Vlaams zorgkrediet opnemen om een wereldreis te maken, uw huis te verbouwen, een sabbatical te nemen, enz.

Uw werkgever mag uw aanvraag niet weigeren

Vlaams zorgkrediet is een recht voor wie in de Vlaamse openbare sector werkt. De werkgever mag een aanvraag in principe niet weigeren, tenzij in zeer specifieke gevallen.

Voor een beperkt aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld voor bepaalde leidinggevende functies, kan de werkgever de aanvraag wél weigeren of uitstellen. Dan moet die mogelijkheid officieel in het arbeidsreglement opgenomen zijn. Als u wilt weten of u uw werkgever uw aanvraag kan uitstellen of weigeren, zult u dus het arbeidsreglement moeten raadplegen.

Simulator

Via de simulator komt u te weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en welk bedrag u zou ontvangen.