Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

U komt alleen in aanmerking voor Vlaams zorgkrediet als u:

  • in de Vlaamse openbare sector werkt
  • en de vrijgekomen tijd gebruikt voor een welbepaald doel.

U werkt in de Vlaamse openbare sector

De Vlaamse openbare sector bestaat uit:

Het maakt voor uw recht op Vlaams zorgkrediet geen verschil of u contractueel of statutair tewerkgesteld bent. Ook hoelang u al in dienst bent, maakt niets uit.

Weet u niet zeker of u tot de Vlaamse openbare sector behoort? Vraag het dan aan uw personeelsdienst.

U gebruikt de vrijgekomen tijd voor een welbepaald doel

Om Vlaams zorgkrediet op te nemen, moet u aantonen dat u dat doet met een van de hieronder opgesomde motieven. U kunt geen Vlaams zorgkrediet zonder motief.

Aanwezigheid tijdens opleiding is verplicht

Als u Vlaams zorgkrediet met motief opleiding opneemt, moet u daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de lessen waarvoor u dat Vlaams zorgkrediet opneemt. U mag per kwartaal maximaal een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd afwezig zijn, anders krijgt u voor de volgende periode geen Vlaams zorgkrediet. Ongewettigd afwezig betekent dat u afwezig bent zonder dat u kunt aantonen dat u daar een goede reden voor had, bijvoorbeeld met een doktersbriefje.

Bewijs uw aanwezigheid

De Vlaamse overheid controleert of u de lessen daadwerkelijk bijwoont. Daarom moet u na afloop van elke goedgekeurde opleidingsperiode van drie maanden een attest van regelmatige aanwezigheid afleveren. U doet dat:

  • vanaf de eerste dag van de opleiding
  • en ten laatste 20 kalenderdagen na afloop van die 3 maanden.

U moet er zelf op toezien dat de opleidingsinstelling u dat aanwezigheidsattest tijdig bezorgt. U mag het aanwezigheidsattest naar het algemene mailadres versturen, of opladen in uw dossier in het WSE-loket.

Als u het attest niet binnen 20 dagen na het begin van de goedgekeurde opleidingsperiode van drie maanden bezorgt aan de bevoegde dienst, kunt u voor het daarop volgende kwartaal geen Vlaams zorgkrediet krijgen. 

Veelgestelde vragen