Voorwaarden

  De regeling van de loopbaanonderbreking in de federale openbare sector geldt alleen voor personeelsleden van de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren. Het gaat onder meer om federale ambtenaren, lokale en federale politie en ambtenaren van andere gewesten en gemeenschappen.

  Sinds de invoering van het Vlaams zorgkrediet, in september 2016, kunnen personeelsleden van de Vlaamse openbare sector niet langer in loopbaanonderbreking gaan. Alleen wie vóór die datum al in loopbaanonderbreking was gegaan, kan vandaag mogelijk nog in het systeem van loopbaanonderbreking zitten.

  Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor(opent in nieuw venster).

  Procedure

  De loopbaanonderbreking wordt aangevraagd bij de RVA.

  Kost

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen.