Bedrijfsakkoord of toetredingsakte sluiten

Bent u werkgever in de privésector en wilt u het voor uw werknemers mogelijk maken om een aanmoedigingspremie te krijgen? En er is geen sectorakkoord afgesloten?

Dan moet u een bedrijfsakkoord of toetredingsakte afgesloten hebben bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.

Voor welke aanmoedigingspremies?

Als u als werkgever zo’n akkoord sluit, kunnen uw werknemers een aanmoedigingspremie krijgen voor: