Haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen ligt landinwaarts en is de locatie van de grootste cluster van chemische industrie van Europa. De haven is niet alleen belangrijk voor de industrie. Ook voor de overslag van goederen speelt ze een grote rol. Ze is toegankelijk voor de grootste containerschepen en heeft een enorme overdekte opslagcapaciteit. Bijna alle belangrijke goederenstromen passeren in de Antwerpse haven: fruit, woud- en landbouwproducten, auto's, staal, gassen, aardolieproducten, chemicaliën, eetbare oliën en vetten, .... Antwerpen is ook de belangrijkste koffiehaven ter wereld. De totale goederenoverslag bedroeg 224 miljoen ton in 2017. Midden 2016 werd op Linkeroever de Kieldrechtsluis geopend. Het is de grootste sluis ter wereld.

Haven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge is een relatief jonge haven met moderne infrastructuur. Deze haven is de wereldleider in de behandeling van nieuwe wagens en biedt werkgelegenheid aan ruim 19.000 mensen. Er worden ook containers verscheept. De haven is ook belangrijk voor zijn LNG-terminal in de voorhaven en de roll-on-roll-off-trafiek van en naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en het Iberisch Schiereiland. De totale overslag bedroeg in 2016 ruim 37 miljoen ton.

Haven van Gent (North Sea Port, deelgebied Gent)

De haven van Gent verschaft werk aan ruim 64.000 mensen. In 2017 bedroeg de totale maritieme overslag bijna 33 miljoen ton. Gent is vooral een industriële haven, met veel staalnijverheid en auto-industrie. De overslag bestaat voor een groot deel uit ijzererts, steenkool, graan, bouwmaterialen, dierlijke en plantaardige oliën. Momenteel lopen de procedures voor de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Die nieuwe sluis zal de toegang verbeteren en de haven bereikbaar maken voor grotere schepen. De start van de bouw wordt verwacht midden 2018. De werken zullen 4 tot 5 jaar duren. Sinds december 2017 is de haven van Gent gefuseerd met Zeeland Seaports. De fusiehaven heet North Sea Port.

Haven van Oostende

De haven van Oostende focust zich sinds 2008 op offshore-activiteiten en hernieuwbare-energie-industrie.

Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie (VHC) is een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en dus een adviesorgaan voor de Vlaamse overheid. De VHC bundelt allerhande informatie over havens in Vlaanderen en in Europa. Op de VHC-website vindt u bijvoorbeeld steekkaarten met informatie over de vier Vlaamse havens. U vindt er ook een havenjargonlijst en statistieken over havens en maritiem vervoer.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid ondersteunt de havens onder meer:

  • via Flanders Port Area, dat de samenwerking tussen de vier Vlaamse havens stimuleert
  • door investeringen in maritieme toegang en sluizen
  • door financiële ondersteuning aan havenautoriteiten voor havenkapiteinsdiensten die rechtstreeks te maken hebben met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.
  • Laatst gewijzigd op 9 april 2019