Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten over de nieuwe dienstregeling van De Lijn Nieuwsberichten van Vlaamse Ombudsdienst

Klachten over de nieuwe dienstregeling van De Lijn

Nieuwsbericht
21 december 2023

Op 6 januari 2024 treedt bij De Lijn het nieuwe vervoersplan Hoppin in werking. Het aanbod aan lijnen en haltes wordt dan grondig herschikt. Op een aantal plaatsen verbetert de dienstverlening door snellere of meer frequentere verbindingen, maar heel wat mensen zien hun vertrouwde halte of lijn verdwijnen.

Mensen wachten aan een bushalte van De Lijn.

Heel wat burgers uiten hun ongenoegen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Maar in deze beleidskeuzes heeft de ombudsdienst weinig tot geen bemiddelingsruimte. De onvrede hierover werd opgepikt door de beleidsmakers en een eerste keer besproken in het Vlaams Parlement op 13 december 2023(opent in nieuw venster). Op 10 januari 2024 volgde een actualiteitsdebat (opent in nieuw venster)in het parlement. De Vlaamse Ombudsdienst benadrukt alvast het belang van heldere communicatie.

Twee tips voor de ongeruste of ontevreden reiziger:

Informeer u over uw concrete situatie

Op de website van De Lijn(opent in nieuw venster) kan u nagaan wat er verandert vanaf 6 januari 2024. U kan als volgt te werk gaan:

  • Zoek op mijn halte, daar leest u of uw halte blijft bestaan, van naam verandert, welke lijnen er stoppen,…
  • Zoek op mijn Lijn, waar u leest wat er wijzigt: blijft de lijn bestaan, verandert de lijn van naam, kleur, nummer,…
  • Zoek op mijn gemeente, waar u een overzicht krijgt per gemeente van alle wijzigingen vanaf 6 januari 2024. U kan daar ook de regiofolder bekijken of bestellen.
  • Zoek op Plan je rit, waar u naast het plannen van een rit, kan zien hoe die rit vanaf 6 januari loopt.

Ook de Hoppincentrale(opent in nieuw venster) helpt u met de Hoppinreisplanner om uw route met de trein, tram, bus en/of flexbus te plannen. Een flexbus boeken kan van 30 dagen tot 30 minuten op voorhand. U kan al ritten reserveren die plaatsvinden vanaf 6 januari 2024.

Opmerkingen bij de nieuwe dienstregeling?

Opmerkingen over het nieuwe net bezorgt u best rechtstreeks aan de klantendienst van De Lijn(opent in nieuw venster).
Aan de hand van deze gegevens, zal de klantendienst uw klacht onderzoeken en beantwoorden.

Het nieuwe vervoerplan is per regio goedgekeurd in de betrokken vervoerregioraad, waarin ook alle lokale besturen vertegenwoordigd zijn. U kan dus ook contact opnemen met het lokaal bestuur of de vervoerregio die verantwoordelijk is voor de halte of de lijn waarover u opmerkingen heeft.

Meer informatie over de verschillende vervoerregio’s en de contactgegevens