Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doorlooptijd omgevingsvergunningen

Doorlooptijd omgevingsvergunningen

In 2020 en 2021 werd een recordaantal omgevingsvergunningen en meldingen in het Omgevingsloket geregistreerd. Sinds 2018 is het gebruik van het e-loket verplicht, waardoor de overheden die piek ondanks de lockdown goed konden verwerken. Het aantal blijft in 2022 nog steeds hoog, maar neemt vanaf 2023 wel stevig af.  

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werd een recordaantal omgevingsvergunningen en meldingen in het Omgevingsloket geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen, in 2021 om 77.200 vergunningen. In 2022 neemt het aantal toegekende vergunningen langzaam af. In 2023 is er sprake van 61.608 vergunningen. Het aantal meldingen blijft wel op hetzelfde niveau.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Dat mensen meer thuis waren in die periode heeft eigenaars ertoe aangezet om in of rondom de woning werken uit te voeren waarvoor een vergunning nodig was. Dat verklaart mede het hoge aantal vergunningen in 2020 en 2021. Sinds 2018 moeten omgevingsvergunningen via het Omgevingsloket volledig digitaal ingediend worden. Die digitalisering zorgde er tijdens de lockdowns met verplicht telewerk voor dat de overheid de vergunningsaanvragen kon blijven behandelen.

De gemeenten nemen over 95,7% van de aanvragen een beslissing. Het merendeel van de aanvragen zijn immers voor woningen, waarvoor gemeenten bevoegd zijn. De Vlaamse overheid beslist over 0,8 procent van de aanvragen, de provincie over 3,5 procent.

Gemiddeld wordt na ca. 95,5 dagen een beslissing genomen in eerste aanleg. De doorlooptijd verschilt naargelang van de overheid die bevoegd is (en van de mate van complexiteit van de aanvraag). Gemeenten beslissen gemiddeld na ca. 84 dagen. Ze hebben meer aanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is, waardoor de procedures sneller kunnen. De provincies en het Vlaams Gewest beslissen gemiddeld na ca. 147 dagen, gezien de dossiers veelal complexer zijn en een openbaar onderzoek vereisen.

De piek in de doorlooptijd van beroepen in 2020 is het gevolg van een aantal tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. Voor alle lopende of ingediende dossiers in de periode maart-april werden de openbare onderzoeken opgeschort of uitgesteld en de beslissingstermijnen verlengd. Ook de periode waarbinnen beroep kon worden ingesteld, werd verlengd.

Het hogere aantal vergunningen in 2020 en 2021 toont dat het begin van de coronacrisis met een volledige lockdown gedurende een langere periode, geen invloed gehad heeft op de werking van de verschillende overheden. Dankzij de digitalisering en de flexibiliteit van o.a. gemeenten is het hoge aantal vergunningsaanvragen goed verwerkt kunnen worden. 

De data zijn afkomstig uit de omgevingsloketrapportering(opent in nieuw venster) van het Departement Omgeving(opent in nieuw venster),