Eind december 2021 telde Vlaanderen 177.522 werkzoekenden zonder werk. Dat is een daling met 15,9% tegenover december 2020. In het voorjaar van 2020 steeg het aantal werkzoekenden als gevolg van de coronacrisis, vanaf de 2e helft van 2020 is de trend dalend. Vanaf de zomer van 2022 neemt het aantal echter weer toe. In maart 2023 zijn er 189.040 werkzoekenden zonder werk. Het huidige aantal blijft wel lager dan in 2020: toen telden we in maart 206.495 werkzoekenden zonder werk.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Let wel, deze cijfers gaan over werkzoekenden zonder werk en dus niet over tijdelijke werkloosheid.

Met werkzoekenden zonder werk wordt bedoeld: burgers zonder job die zich bij VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. Ze kunnen een verblijfplaats in of buiten Vlaanderen hebben (maar de grafiek hierboven toont enkel burgers met een verblijfplaats in Vlaanderen). VDAB wil deze burgers zo snel mogelijk aan duurzaam werk helpen en streeft dus naar een dalend aantal werkzoekenden zonder werk en een lage werkzoekendengraad.

Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 77% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 13,9% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 9,1% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening.

Het dossier van de bij VDAB ingeschreven werkzoekende wordt als basis genomen voor de telling. Het gaat om de toestand van het dossier op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname.

De data zijn afkomstig van: VDAB(opent in nieuw venster), via Steunpunt Werk(opent in nieuw venster).