Gevraagd naar het vertrouwen in verschillende instellingen binnen en buiten de overheid, gaven de inwoners van het Vlaamse Gewest zowel in 2021 als 2022 aan het meeste vertrouwen te hebben in het onderwijs en de politie. Respectievelijk 58% en 57% van de volwassen bevolking had in 2022 (heel) veel vertrouwen in deze instellingen. Het vertrouwen in het onderwijs is wel gedaald ten opzichte van 2021. Dit daalde van 63% naar 58%. Bij de andere instellingen zijn de verschillen beperkt.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Bij de politieke instellingen scoren de gemeentelijke instellingen over het algemeen beter dan de instellingen op Vlaams, federaal en Europees niveau. Uitzondering is de Europese Commissie, die hoger scoort dan de Vlaamse en de federale regering. Binnen de Vlaamse overheid scoort de administratie beter dan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. 16% van de volwassenen geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de administratie, tegenover 12% voor regering en parlement.

Ook uit andere bevragingen blijkt dat het vertrouwen in de overheid stijgt met de nabijheid van het bestuur. In het voorjaar 2022 gaf 23% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan veel of heel veel vertrouwen te hebben in de lokale overheid. Het vertrouwen in de overige (hogere) bestuursniveaus is merkelijk lager: 16% bij de Europese overheid, 13% bij de Vlaamse en provinciale overheid en 11% bij de federale overheid. Hoewel de onderlinge verhoudingen min of meer stabiel blijven t.o.v. een jaar geleden, nam het aandeel met (heel) veel vertrouwen in de lokale, provinciale en federale overheid af.

De data zijn afkomstig van Statistiek Vlaanderen voor overheidsinstellingen en voor overheid algemeen.