Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vertrouwen in de overheid

Vertrouwen in de overheid

Hoe dichter het bestuur bij de burger staat, hoe meer die burger zijn overheid vertrouwt. De administratieve diensten krijgen iets meer vertrouwen dan de besluitvormingsorganen. Het meeste vertrouwen heeft de Vlaming in onderwijs en politie. Ten opzichte van voorgaande jaren is de daling van het vertrouwen in het onderwijs het meest opvallend. 

In het najaar van 2023 gaven de inwoners van het Vlaamse Gewest aan het meeste vertrouwen te hebben in het onderwijs en de politie, met respectievelijk 61% van de volwassen bevolking die (heel) veel vertrouwen had in deze instellingen. Het vertrouwen in het onderwijs is wel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit daalde van 67% in 2021 naar 61% in 2023. Bij de andere instellingen zijn de verschillen beperkt.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Bij de politieke instellingen scoren de gemeentelijke instellingen over het algemeen beter dan de instellingen op Vlaams, federaal en Europees niveau. Uitzondering is de Europese Commissie, die hoger scoort dan de Vlaamse en de federale regering. Binnen de Vlaamse overheid scoort de administratie beter dan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. 21% van de volwassenen geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de administratie, tegenover 14% voor regering en 15% voor parlement.

Ook uit andere bevragingen blijkt dat het vertrouwen in de overheid stijgt met de nabijheid van het bestuur. In het voorjaar 2023 gaf 27% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan veel of heel veel vertrouwen te hebben in de lokale overheid. Het vertrouwen in de overige (hogere) bestuursniveaus is merkelijk lager: 20% bij de Europese overheid, 18% bij de provinciale overheid, 17% bij de Vlaamse overheid en 15% bij de federale overheid. Hoewel de onderlinge verhoudingen min of meer stabiel blijven t.o.v. een jaar geleden, nam het aandeel met (heel) veel vertrouwen in de lokale, provinciale en federale overheid af.

De data zijn afkomstig van Statistiek Vlaanderen voor overheidsinstellingen en voor overheid algemeen.