Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vertrouwen in de overheid Relatie overheid en burger

Vertrouwen in de overheid

Gepubliceerd op 4 oktober 2022 • Volgende update op 27 september 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Burger heeft meeste vertrouwen in lokale overheid

In het voorjaar van 2022 gaf 23% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder aan veel of heel veel vertrouwen te hebben in de lokale overheid. Het vertrouwen in de andere bestuursniveaus ligt lager. Bij de Europese overheid gaat het om 16%, bij de Vlaamse en provinciale overheid telkens om 13% en bij de federale overheid om 11%.

Hoe hoger het bestuursniveau, hoe hoger het aandeel personen dat aangeeft er (heel) weinig vertrouwen in te hebben. Bij de lokale en provinciale overheid gaat het om respectievelijk 26% en 28%, bij de Vlaamse overheid om 33%, bij de Europese overheid om 36% en bij de federale overheid om 42%.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 nam het aandeel met (heel) veel vertrouwen in de lokale, provinciale en federale overheid af. Die daling was in procentpunten het grootst bij de lokale overheid. Het aandeel met (heel) veel vertrouwen in de Vlaamse en Europese overheid bleef min of meer gelijk.

Vergelijkbare cijfers voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Jongere leeftijdsgroepen hebben meer vertrouwen in Europese overheid

Mannen hebben iets meer vertrouwen in de Vlaamse overheid dan vrouwen. Bij de andere overheden is er geen noemenswaardig verschil.

Naar leeftijd valt op dat het vertrouwen in de Europese overheid sterker is bij de jongere leeftijdsgroepen dan bij de oudere groepen. Ook tegenover de Vlaamse overheid zijn er verschillen naar leeftijd: daar zijn het de 35- tot 49-jarigen die het meest vertrouwen hebben.

Wat onderwijsniveau betreft, blijken hooggeschoolden meer dan lagergeschoolden vertrouwen te hebben in de lokale en Europese overheid. Bij de andere overheden zijn het de laaggeschoolden die het meeste vertrouwen hebben.

Naar huishoudpositie zijn er enkel noemenswaardige verschillen bij de lokale en Europese overheid. Het vertrouwen in de lokale overheid ligt het hoogst bij personen die samenwonen met een partner en kinderen. Bij de Europese overheid ligt het vertrouwen het hoogst bij personen die inwonen bij de ouders en de huishoudgroep ‘andere’.

Vertrouwen in overheid iets hoger in grootsteden

Naar provincie is er enkel een verschil in vertrouwen tegenover de Vlaamse overheid: inwoners van Vlaams-Brabant hebben het meeste vertrouwen in de Vlaamse overheid, inwoners van Limburg en Oost-Vlaanderen het minst.

Wat urbanisatiegraad betreft zijn er noemenswaardige verschillen in het vertrouwen in de Vlaamse overheid, de federale overheid en de Europese overheid. Het vertrouwen ligt telkens het hoogst bij de inwoners van de grootsteden. Bij de Vlaamse overheid scoren de inwoners van de stedelijke rand even hoog als de inwoners van de grootsteden.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: