Gedaan met laden. U bevindt zich op: SV-bevraging Bevragingen

SV-bevraging

De SV-bevraging (of Statistiek Vlaanderen-bevraging) wordt verschillende keren per jaar afgenomen bij een staal van 6.000 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder en wordt gebruikt als bron voor een aantal Vlaamse openbare statistieken.

Methode

De SV-bevraging voldoet dankzij de gebruikte methodologie aan de hoogste statistische kwaliteitsstandaarden. Er wordt gebruik gemaakt van een toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers van de bevraging willekeurig geselecteerd worden: een noodzakelijke voorwaarde om op basis van een steekproef betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Bovendien kunnen de respondenten de vragenlijst op verschillende manieren invullen (‘mixed mode design’). Aan de geselecteerde personen wordt eerst per brief gevraagd om de vragenlijst online in te vullen via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘mobile first’-principe: de vragenlijst wordt zo opgesteld dat hij makkelijk in te vullen is via de smartphone. Wie niet online deelneemt, krijgt later alsnog een papieren vragenlijst opgestuurd. Dat zorgt ervoor dat ook personen die geen of onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen deelnemen aan de bevraging.

De resultaten van de SV-bevraging zijn omwille van de gewijzigde methode niet vergelijkbaar met de resultaten van de Survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey) die vanaf 1996 tot en met 2018 jaarlijks werd afgenomen door de Studiedienst Vlaamse Regering en later door Statistiek Vlaanderen. Bij de SV-bevraging gaat het om een ‘mixed mode’-bevraging (online en op papier), bij de SCV-survey ging het om een ‘face-to-face’-bevraging (met interviewers aan huis).

Resultaten

Per editie van de SV-bevraging worden een aantal verschillende onderwerpen bevraagd. Zie hieronder voor een overzicht met de daarbij telkens de link naar de Vlaamse openbare statistiek over dit onderwerp.

EditiePeriodeBevraagde onderwerpen
1Voorjaar 2001Sociale contacten, informele zorg, veiligheidsgevoel, imago overheden, tevredenheid met beleid, tevredenheid met informatie en communicatie, vertrouwen in de overheid en vertrouwen in de medemens
2Najaar 2021Participatie in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk,
cultuurparticipatie, sportparticipatie, algemene levenstevredenheid
3Najaar 2021Mediabezit, mediagebruik, gebruik internettoepassingen, nieuwsgebruik, vertrouwen in media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen, tevredenheid met voorzieningen
4Voorjaar 2022Sociale contacten, informele zorg, veiligheidsgevoel, imago overheden, tevredenheid met beleid, tevredenheid met informatie en communicatie, vertrouwen in de overheid en vertrouwen in de medemens
5Najaar 2022Participatie in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk,
cultuurparticipatie, sportparticipatie, algemene levenstevredenheid
6Najaar 2022Mediabezit, mediagebruik, gebruik internettoepassingen, nieuwsgebruik, vertrouwen in media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen, tevredenheid met voorzieningen
7Voorjaar 2023Sociale contacten, informele zorg, veiligheidsgevoel, imago overheden, tevredenheid met beleid, tevredenheid met informatie en communicatie, vertrouwen in de overheid en vertrouwen in de medemens
8Najaar 2023Participatie in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk,
cultuurparticipatie, sportparticipatie, algemene levenstevredenheid
9Najaar 2023Mediabezit, mediagebruik, gebruik internettoepassingen, nieuwsgebruik, vertrouwen in media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen, tevredenheid met voorzieningen

Een meer gedetailleerd overzicht van de gestelde vragen per editie van de bevraging vindt u hier(Excel bestand).

Gegevensbescherming

Alle informatie die Statistiek Vlaanderen verzamelt op basis van de SV-bevragingen is beschermd door de privacywetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Hiertoe werkt Statistiek Vlaanderen samen met het Belgische statistiekbureau Statbel en doet het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk, verzendingen en verwerking van de vragenlijsten. Statistiek Vlaanderen heeft zelf geen toegang tot de naam- en adresgegevens van de deelnemers. Het veldwerkbureau vernietigt alle persoonsgegevens na afloop van de bevraging onmiddellijk.

Lees hier de volledige privacyverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster) over de bevragingen van Statistiek Vlaanderen.

Aanvragen van microdata voor onderzoek

De individuele gegevens (microdata) van de COVID-19-bevraging staan ter beschikking van overheidsdiensten en instellingen voor statistisch, beleidsvoorbereidend en wetenschappelijk onderzoek.

U vindt hier meer informatie over de verschillende stappen die u moet doorlopen voor het bekomen van deze individuele gegevens.

Meer info

U kunt voor meer informatie over de SV-bevraging terecht bij:

Lees deze pagina in: