Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Helft inwoners is actief lid van minstens 1 vereniging

Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf eind 2021 aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging (49%). Het gaat om personen die lid zijn van een vereniging en minstens af en toe deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. 33% is actief lid van 1 vereniging, 11% van 2 verenigingen en 5% van 3 of meer verenigingen.

Vergelijkbare cijfers over actief lidmaatschap van verenigingen voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Sportverenigingen meest populair

Sportverenigingen zijn het meest populair. Ruim een kwart was in 2021 actief lid van een sportvereniging (26%). Daarna volgen hobbyverenigingen (7%) en socio-culturele verenigingen, vakbonden en werkgeverorganisaties, verenigingen voor ouderen en kunstverenigingen (telkens 5%).

Mannen en hooggeschoolden vaker actief lid van vereniging

Mannen zijn vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen. Naar leeftijd is de groep van 50 tot 64 jaar iets minder vaak actief lid dan de andere leeftijdsgroepen.

Naar huishoudpositie blijken personen die bij de ouders inwonen het vaakst actief lid te zijn van een vereniging, alleenstaande ouders het minst vaak.

Maar het grootste verschil is te vinden naar scholingsgraad: hooggeschoolden zijn veel vaker actief lid van een vereniging dan laaggeschoolden.

Inwoners van West-Vlaanderen en Limburg minst vaak actief lid van verenigingen

Personen die wonen in West-Vlaanderen en Limburg zijn minder vaak actief lid van een vereniging dan personen uit de andere provincies.

Naar urbanisatiegraad blijven de verschillen beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: