Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actief lidmaatschap van verenigingen Cultuur en vrije tijd

Actief lidmaatschap van verenigingen

Gepubliceerd op 30 maart 2023 • Volgende update op 14 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Helft inwoners is actief lid van minstens 1 vereniging

Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf in het najaar van 2022 aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging (51%). Het gaat om personen die lid zijn van een vereniging en minstens af en toe deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. Het actief lidmaatschap lag in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021.

In 2022 was 32% actief lid van 1 vereniging, 14% van 2 verenigingen en 6% van 3 of meer verenigingen. Ten opzichte van 2021 is het actief lidmaatschap bij 2 of meer verengingen toegenomen. Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Sportverenigingen meest populair

Sportverenigingen zijn het meest populair. Bijna 3 op de 10 waren in 2022 actief lid van een sportvereniging (28%). Daarna volgen hobbyverenigingen (8%) en socio-culturele verenigingen (7%).

Mannen en hooggeschoolden vaker actief lid van vereniging

Mannen zijn vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen. Maar het grootste verschil is te vinden naar scholingsgraad: hooggeschoolden zijn veel vaker actief lid van een vereniging dan laaggeschoolden.

Naar leeftijd en huishoudpositie zijn er geen significante verschillen.

Weinig verschil naar urbanisatiegraad en provincie in actief lidmaatschap

De urbanisatiegraad speelt geen rol in het aandeel actief lidmaatschap. Ook tussen de provincies zijn de verschillen beperkt.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: