Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vertrouwen in de medemens Sociale samenhang

Vertrouwen in de medemens

Gepubliceerd op 22 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

6 op de 10 inwoners vindt meeste mensen te vertrouwen

Iets meer dan 6 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder gaven in het voorjaar van 2023 aan dat volgens hen de meeste mensen eerlijk zijn. Een vergelijkbaar aandeel stelde dat de meeste mensen te vertrouwen zijn (60%). 46% vond dat de meeste mensen behulpzaam zijn. Het gaat telkens om het aandeel personen dat een score van 6 of meer geeft op een schaal van 0 tot 10 op 3 stellingen.

In vergelijking met het voorjaar van 2022 lijkt het aandeel inwoners dat vindt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn weer toegenomen, net als het aandeel inwoners dat vindt dat de meeste mensen behulpzaam zijn. Daardoor liggen die aandelen in 2023 na een beperkte daling in 2022 weer op hetzelfde niveau als in 2021. Het aandeel dat vindt dat de meeste mensen eerlijk zijn bleef sinds 2021 min of meer stabiel rond 63%.

Vergelijkbare cijfers over het vertrouwen in de medemens voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in medemens

Bij de stelling die zegt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, zijn de verschillen naar opleidingsniveau het meest uitgesproken: hooggeschoolden vinden veel vaker dat de meeste mensen te vertrouwen zijn dan midden- en laaggeschoolden. Ook naar huishoudpositie en urbanisatiegraad zijn er verschillen. Personen met partner en kind(eren) zijn positiever dan de personen die alleen wonen of bij ouders inwonen. Personen die in de groot- en centrumsteden wonen zijn positiever dan personen die in de kleinere steden wonen.

Naar geslacht en leeftijd zijn er geen noemenswaardige verschillen.

Hooggeschoolden vinden medemensen vaker eerlijk

Ook bij de stelling die zegt dat de meeste mensen eerlijk zijn, zijn de verschillen naar opleidingsniveau het meest uitgesproken: hooggeschoolden zijn duidelijk positiever dan midden- en laaggeschoolden. Ook naar huishoudpositie en urbanisatiegraad zijn er verschillen. Personen die met een partner met of zonder kind(eren) samenwonen hebben meer vertrouwen dan personen die bij ouders inwonen. Het vertrouwen in de eerlijkheid van de medemens is op het platteland en in de kleinere steden lager dan in de stedelijke rand.

De verschillen naar geslacht en leeftijd blijven beperkt.

Ouderen vinden medemensen vaker behulpzaam

Bij de stelling die zegt dat de meeste mensen behulpzaam zijn, zijn de verschillen naar leeftijd en huishoudpositie het meest uitgesproken. Het vertrouwen in de behulpzaamheid van de medemens neemt toe met de leeftijd. Personen die met een partner met of zonder kind(eren) samenwonen zijn positiever dan personen die alleen wonen of bij ouders inwonen. Naar urbanisatiegraad is het vertrouwen in behulpzaamheid kleiner op het platteland dan in de centrumsteden.

De verschillen naar geslacht en opleidingsniveau blijven beperkt.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: