Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cultuurparticipatie Cultuur en vrije tijd

Cultuurparticipatie

Gepubliceerd op 29 maart 2023 • Volgende update op 13 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 8 op de 10 participeren aan cultuur

In het najaar van 2022 namen iets meer dan 8 op de 10 volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest deel aan minstens 1 culturele activiteit. Dat aandeel nam toe ten opzichte van 2021 (76%).

De totale groep van cultuurparticipanten valt uiteen in verschillende types van participanten. Het ‘kernpubliek’ participeert minstens 1 keer per maand aan 2 van de 11 bevraagde activiteiten. De ‘belangstellende participanten’ nemen minstens 1 keer per jaar aan 3 verschillende soorten activiteiten deel. Ruim 60% van de bevolking behoort tot 1 van deze 2 groepen en is daarmee een regelmatig cultuurparticipant. Dat aandeel is sterk toegenomen ten opzichte van 2021. 2 op de 10 behoren tot de groep van ‘cultuurpassanten’. Zij nemen minder intensief aan cultuur deel. Een vergelijkbaar aandeel (17%) doet helemaal niet aan cultuurparticipatie.

Bezoek aan monument of gebouw meest populaire cultuuractiviteit

65% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaven in 2022 aan tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging minstens 1 keer een bezienswaardig monument of gebouw te hebben bezocht. Deze activiteit kent daarmee uit een lijst van verschillende mogelijke culturele activiteiten de hoogste participatiegraad. Ook het bijwonen van een muziekoptreden, -concert of -festival (60%), een bezoek aan een museum, tentoonstelling of galerij (56%) en het bekijken van een film in de bioscoop (53%) waren behoorlijk populair. De participatiegraad was het laagst voor het bijwonen van een circusvoorstelling of een operavoorstelling.

Participatiegraad laagst bij 65-plussers en laaggeschoolden

De cultuurparticipatie ligt het laagst bij de 65-plussers. In de jongere leeftijdscategorieën ligt de participatie hoger. Naar geslacht zijn de verschillen beperkt.

Personen die met een partner en kinderen wonen en personen die bij hun ouders wonen hebben de hoogste participatiegraad.

De mate van cultuurparticipatie verschilt ook sterk naar opleidingsniveau. Hooggeschoolden participeren vaker aan cultuur dan laaggeschoolden. De groep van non-participanten is het grootst bij de laaggeschoolden.

Cultuurparticipatie grootst in groot- en centrumsteden

De cultuurparticipatie is het grootst in de grootsteden. In 2022 was 70% van de grootstedelingen een regelmatige cultuurparticipant (kernparticipant of belangstellend participant). Ook in de centrumsteden ligt het aandeel hoger (66%). Met 56% lag de participatiegraad het laagst in de kleinere steden.

In Limburg lag de regelmatige cultuurparticipatie op 54%. Dat is lager dan in de overige provincies waar de aandelen hoger dan 60% zijn.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen:
Lees deze pagina in: