Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bezoek aan monument of gebouw meest populaire cultuuractiviteit

Iets meer dan de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf eind 2021 aan tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging minstens 1 keer een bezienswaardig monument of gebouw te hebben bezocht. Deze activiteit kent daarmee uit een lijst van verschillende mogelijke culturele activiteiten de hoogste participatiegraad. Ook een bezoek aan een museum, tentoonstelling of galerij (46%), het bijwonen van een muziekoptreden, -concert of -festival (42%) en het bekijken van een film in de bioscoop (40%) waren populair. De participatiegraad was het laagst voor het bijwonen van een circusvoorstelling of een operavoorstelling.

Vergelijkbare cijfers over cultuurparticipatie voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

8 op 10 participeren aan cultuur

Algemeen genomen namen in 2021 bijna 8 op de 10 volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest deel aan minstens 1 culturele activiteit.

De totale groep van cultuurparticipanten valt uiteen in verschillende types van participanten. Het ‘kernpubliek’ participeert minstens 1 keer per maand aan 2 van de 11 bevraagde activiteiten. De ‘belangstellende participanten’ nemen minstens 1 keer per jaar aan 3 verschillende soorten activiteiten deel. 45% van de bevolking behoort tot 1 van deze 2 groepen en is daarmee een regelmatig cultuurparticipant. Ruim 3 op de 10 behoren tot de groep van ‘cultuurpassanten’. Zij nemen minder intensief aan cultuur deel. 2 op de 10 doen helemaal niet aan cultuurparticipatie.

Naar geslacht zijn er geen verschillen. Naar leeftijd zijn die er wel. De cultuurparticipatie ligt het laagst bij de 65-plussers. Bij de jongere leeftijdscategorieën ligt de participatie hoger.

Personen die met een partner en kinderen wonen en personen die bij hun ouders wonen hebben de hoogste participatiegraad.

De mate van cultuurparticipatie verschilt ook sterk naar opleidingsniveau. Hooggeschoolden participeren vaker aan cultuur dan laaggeschoolden. De groep van non-participanten is het grootst onder de laaggeschoolden.

Mate van verstedelijking heeft beperkte invloed op cultuurparticipatie

De urbanisatiegraad heeft een beperkte invloed op de mate van cultuurparticipatie. Ook tussen de verschillende provincies verschilt de cultuurparticipatie weinig of niet.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen:
Lees deze pagina in: