Gedaan met laden. U bevindt zich op: Imago overheden Relatie overheid en burger

Imago overheden

Gepubliceerd op 4 oktober 2022 • Volgende update op 27 september 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 4 op de 10 vinden de Vlaamse overheid niet efficiënt

Van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder was in het voorjaar van 2022 15% van oordeel dat de Vlaamse overheid klantgericht is. Telkens 13% was van oordeel dat de Vlaamse overheid transparant en efficiënt is. Daartegenover staat dat een behoorlijk grote groep het oneens is met de voorgelegde imagokenmerken: 44% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid efficiënt is, 37% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid transparant is en 28% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid klantgericht is.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 blijft de beoordeling van de efficiëntie en de klantgerichtheid van de Vlaamse overheid min of meer stabiel. Wel is het aandeel dat van oordeel is dat de Vlaamse overheid transparant is tussen 2021 en 2022 beperkt afgenomen (van 15% naar 13%).

Vergelijkbare cijfers voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Mannen, 65-plussers en laaggeschoolden iets positiever

Mannen blijken iets positiever over het imago van de Vlaamse overheid dan vrouwen, maar enkel bij de stelling over de efficiëntie van de Vlaamse overheid is dat verschil statistisch significant.

Naar leeftijd zijn het de 65-plussers die vaker positief oordelen, vooral dan wat de klantgerichtheid en transparantie van de Vlaamse overheid betreft. Personen jonger dan 35 jaar vinden de Vlaamse overheid het minst vaak klantgericht. Dezelfde groep vindt samen met de 50- tot 64-jarigen de Vlaamse overheid ook het minst vaak transparant.

De verschillen naar huishoudpositie zijn beperkt. Wel zijn alleenwonenden het minder vaak eens met de stelling over transparantie. Personen die (nog) bij de ouders wonen zijn het minder eens met de stelling over klantgerichtheid. Personen die samenwonen met een partner zonder kinderen zijn het meest positief over de klantgerichtheid en de transparantie van de Vlaamse overheid.

Wat opleidingsniveau betreft blijkt dat laaggeschoolden vaker dan hogergeschoolden de Vlaamse overheid beoordelen als klantgericht, transparant en efficiënt.

Iets vaker positieve beoordeling in Vlaams-Brabant, minder vaak in Limburg

Zowel wat klantgerichtheid, transparantie als efficiëntie betreft, zijn er verschillen tussen de provincies: personen die in Limburg wonen zijn het minst positief, inwoners van Vlaams-Brabant het meest positief.

Globaal genomen blijven de geografische verschillen naar urbanisatiegraad eerder beperkt. Wel wordt de Vlaamse overheid vaker als efficiënt gezien bij inwoners van de grootsteden, terwijl inwoners van het platteland en het overgangsgebied minder positief oordelen.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: