Gedaan met laden. U bevindt zich op: Imago overheden Relatie overheid en burger

Imago overheden

Gepubliceerd op 27 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Helft van inwoners vindt Vlaamse overheid niet efficiënt

Van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder was in het voorjaar van 2023 22% van oordeel dat de Vlaamse overheid klantgericht is. Een vijfde was van oordeel dat de Vlaamse overheid transparant is, terwijl 17% van oordeel is dat de Vlaamse overheid efficiënt is. Daartegenover staat dat een behoorlijk grote groep het oneens is met de voorgelegde imagokenmerken: 50% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid efficiënt is, 43% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid transparant is en 35% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid klantgericht is.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 bleef de beoordeling van de klantgerichtheid, transparantie en efficiëntie van de Vlaamse overheid in 2023 min of meer op hetzelfde niveau. De beoordeling van de klantgericht en transparantie kende daarbij in 2022 wel een kleine dip.

Vergelijkbare cijfers voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Alleenstaande ouders meest positief over klantgerichtheid Vlaamse overheid

Globaal genomen zijn er weinig noemenswaardige verschillen in de beoordeling van de klantgerichtheid van de Vlaamse overheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en verstedelijkingsgraad. Alleenstaande ouders geven wel opvallend vaker dan de andere huishoudgroepen aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de Vlaamse overheid klantgericht is.

Geen verschillen in beoordeling transparantie Vlaamse overheid

Er zijn geen noemenswaardige verschillen naar geslacht, leeftijd, huishoudtype, opleidingsniveau en urbanisatiegraad in de beoordeling van de stelling dat de Vlaamse overheid transparant is.

Alleenstaande ouders meest positief over efficiëntie Vlaamse overheid

Er zijn ook weinig noemenswaardige verschillen in de beoordeling van de stelling dat de Vlaamse overheid efficiënt is. Alleenstaande ouders staan wel positiever tegenover de stelling dan personen in aantal andere huishoudgroepen.

Bronnen