Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid met het beleid Relatie overheid en burger

Tevredenheid met het beleid

Gepubliceerd op 27 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Hoe lager het bestuursniveau, hoe hoger de tevredenheid met het beleid

De tevredenheid over het beleid lag bij de bevolking van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder in het voorjaar van 2023 het hoogst bij de lagere bestuursniveaus. De gemiddelde tevredenheid van de bevolking over het beleid lag op een schaal van 0 (heel ontevreden) tot 10 (heel tevreden) in 2023 op 5,7 bij de lokale overheid, op 5,4 bij de provinciale overheid, op 5,0 bij de Vlaamse overheid en op 4,4 bij de federale overheid. De tevredenheid met de Europese overheid lag gemiddeld op 4,6.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 en 2022 zijn er in 2023 geen grote verschuivingen in de gemiddelde tevredenheid met het beleid. Enkel bij de tevredenheid met het beleid van de lokale overheid is er sprake van een beperkte daling tussen 2021 en 2022.

Vergelijkbare cijfers over de tevredenheid met het beleid voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hoger opgeleiden meer tevreden over het lokale beleid

De tevredenheid over het lokale beleid neemt toe naarmate men hoger geschoold is. Voor de andere achtergrondkenmerken zijn er geen noemenswaardige verschillen.

Vrouwen en hoger opgeleiden meer tevreden over het provinciale beleid

Vrouwen zijn meer tevreden over het provinciale beleid dan mannen. Daarnaast neemt de tevredenheid over het provinciale beleid toe naarmate men hoger geschoold is. Verder zijn personen die alleen wonen minder tevreden dan personen die samenwonen met een partner en zonder kinderen.

Vrouwen en hoger opgeleiden meer tevreden over het Vlaamse beleid

Vrouwen zijn meer tevreden over het Vlaamse beleid dan mannen. Daarnaast zijn hooggeschoolden ook duidelijk meer tevreden over het Vlaamse beleid dan laag- of middengeschoolden. Er is ook een lagere tevredenheid bij diegenen die bij hun ouders wonen dan bij personen die samenwonen met een partner en zonder kinderen. Ook naar urbanisatiegraad is er een noemenswaardig verschil: inwoners van het overgangsgebied en het platteland zijn minder tevreden over het Vlaamse beleid dan inwoners van centrumsteden.

Vrouwen en hoger opgeleiden meer tevreden over het federale beleid

Vrouwen zijn meer tevreden over het federale beleid dan mannen. Daarnaast zijn hooggeschoolden ook duidelijk meer tevreden dan laag- of middengeschoolden. De tevredenheid over de federale overheid is ook lager bij de inwoners van het platteland dan bij inwoners van de grootsteden en de centrumsteden.

Jongeren, vrouwen en hoger opgeleiden meer tevreden over het Europese beleid

Vrouwen zijn meer tevreden over het Europese beleid dan mannen. Daarnaast zijn jongeren (tot 34 jaar) duidelijk meer tevreden dan de oudere leeftijdsgroepen. Verder neemt de tevredenheid over het Europese beleid toe met het opleidingsniveau. Ook diegenen die (nog) bij hun ouders wonen zijn meer tevreden dan personen die alleen wonen of die samenwonen met een partner en zonder kinderen. Ten slotte laten de inwoners van het platteland een lagere tevredenheid noteren dan inwoners van de grootsteden, de centrumsteden en de stedelijke rand.

Bronnen

Lees deze pagina in: