Gedaan met laden. U bevindt zich op: Politieke participatie Relatie overheid en burger

Politieke participatie

Gepubliceerd op 26 april 2023 • Volgende update op 15 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 1 op 4 geeft aan politiek te participeren

23% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf in het najaar van 2022 aan politiek te participeren. Het gaat om personen die in het jaar voorafgaand aan de bevraging minstens 1 politieke activiteit hebben gedaan uit een lijst van 10 mogelijke politieke activiteiten. Dat is een daling ten opzichte van het najaar van 2021. De politieke participatie lag toen op 27%.

Vergelijkbare cijfers over politieke participatie voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Ondertekenen petitie meest populaire politieke activiteit

Een petitie tekenen is de politieke activiteit die het vaakst wordt gedaan (12%). Daarna volgen het verzamelen van informatie over plannen of beslissingen van de overheid (10%) en een politieke mening posten of delen op sociale media (6%).

Politieke participatie laagst bij ouderen en laaggeschoolden

Mannen en vrouwen participeren nagenoeg even vaak aan politieke activiteiten. De politieke activiteit neemt wel duidelijk af met de leeftijd.

Opgedeeld naar huishoudpositie zijn het de personen die bij de ouders wonen en de personen die samenwonen met partner en kinderen die het vaakst participeren. Personen die met een partner wonen zonder kinderen participeren het minst vaak.

De mate van politieke participatie neemt ten slotte duidelijk toe naarmate men hoger geschoold is.

Geen verschillen in politieke participatie naar woonplaats

Er waren in het najaar van 2022 tussen de provincies geen noemenswaardige verschillen in politieke participatie. Dat was ook zo naar urbanisatiegraad van de woonplaats.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: