Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 3 op 10 geven aan politiek te participeren

27% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf eind 2021 aan politiek te participeren. Het gaat om personen die in het jaar voorafgaand aan de bevraging minstens 1 politieke activiteit hebben gedaan uit een lijst van 10 mogelijke politieke activiteiten.

Een petitie tekenen wordt het vaakst gedaan (14%). Daarna volgen het verzamelen van informatie over plannen of beslissingen van de overheid (12%) en een politieke mening posten of delen op sociale media (7%).

Vergelijkbare cijfers over voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Politieke participatie laagst bij ouderen en laaggeschoolden

Mannen en vrouwen participeren nagenoeg even vaak aan politieke activiteiten. De politieke activiteit neemt wel af met de leeftijd.

Opgedeeld naar huishoudpositie zijn het de personen die bij de ouders wonen en de personen die samenwonen met partner en kinderen die het vaakst participeren. Alleenwonenden participeren het minst.

De mate van politieke participatie neemt ten slotte duidelijk toe naarmate men hoger geschoold is. 

Geen verschillen in politieke participatie naar woonplaats

Er waren eind 2021 tussen de provincies geen noemenswaardige verschillen in politieke participatie. Dat is ook zo als er gekeken wordt naar de urbanisatiegraad van de woonplaats.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: