Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vertrouwen in instellingen Relatie overheid en burger

Vertrouwen in instellingen

Gepubliceerd op 26 april 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Meeste vertrouwen in onderwijs en politie

Gevraagd naar het vertrouwen in 23 verschillende instellingen binnen en buiten de overheid, gaven de inwoners van het Vlaamse Gewest eind 2022 aan het meeste vertrouwen te hebben in het onderwijs en de politie. Respectievelijk 58% en 57% van de bevolking van 18 jaar en ouder had (heel) veel vertrouwen in deze instellingen.

Het minste vertrouwen heeft de bevolking in de politieke partijen. Slechts 4% geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de partijen.

Bij de politieke instellingen scoren de gemeentelijke instellingen over het algemeen beter dan de instellingen op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Ten opzichte van 2021 is voornamelijk het vertrouwen in het onderwijs afgenomen. Dat daalde van 63% naar 58%. Bij de andere instellingen blijven de verschillen beperkt.

Vergelijkbare cijfers over vertrouwen in instellingen voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Mannen hebben meer vertrouwen in instellingen dan vrouwen

Het vertrouwen van mannen in instellingen ligt doorgaans hoger dan dat van vrouwen. Het verschil is het meest uitgesproken bij het vertrouwen in werkgevers, de pers en de Vlaamse administratie. Het verschil in vertrouwen bij de overige instellingen blijft beperkt.

Vertrouwen grootst bij 35- tot 49-jarigen

Naar leeftijd ligt het vertrouwen in instellingen over het algemeen het hoogst bij de 35- tot 49-jarigen. Bij 11 van de 23 instellingen ligt hun vertrouwen het hoogst. Vooral bij het onderwijs is het verschil tussen deze groep en de andere groepen het meest uitgesproken.

Vaak ligt het vertrouwen het laagst bij de jongste of de oudste leeftijdsgroep. Opvallend is dat bij de politieke instellingen het vertrouwen van de oudste leeftijdsgroep het kleinst is in de Europese instellingen en het grootst in de gemeentelijke instellingen. Omgekeerd ligt het vertrouwen van de jongste leeftijdsgroep het laagst ligt bij de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instellingen.

Meer vertrouwen in instellingen bij hoger geschoolden

Algemeen gesteld ligt het vertrouwen hoger bij hoger geschoolden dan bij laaggeschoolden. Enkel het vertrouwen in vakbonden ligt bij laag- en middengeschoolden hoger dan bij hooggeschoolden.

Vertrouwen Europese instellingen grootst bij personen die bij ouders wonen

Naar huishoudpositie verschilt het vertrouwen in instellingen soms sterk. De meest opvallende verschillen zijn te vinden in het vertrouwen in de Europese instellingen, het onderwijs en de politie.

Het vertrouwen in de Europese instellingen ligt beduidend hoger bij de personen die inwonen bij hun ouders dan bij de andere groepen.

Het vertrouwen in het onderwijs en de politie ligt het hoogst bij de personen die met partner en kind(eren) samenwonen.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: