Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mediabezit Media en mediagebruik

Mediabezit

Gepubliceerd op 19 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 9 op 10 inwoners hebben computer/laptop en smartphone

In het najaar van 2023 had 88% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder een computer of laptop. Een even grote groep gaf aan een smartphone te hebben. 55% had een tablet en 27% een GSM.

In vergelijking met 2021 is het bezit van een computer/laptop en smartphone toegenomen. In 2021 ging het respectievelijk om 85% en 83%.

60% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder gaf in 2023 aan een smart televisie te hebben, 41% een andere televisie en 60% een radiotoestel.

In vergelijking met 2021, is het bezit van smart tv toegenomen. Het bezit van andere tv is gedaald in vergelijking met 2021.

Hoger bezit van computer/laptop en smart tv bij mannen

Het bezit van van een computer/laptop lag in 2023 hoger bij mannen (90%) dan bij vrouwen (87%). Ook het bezit van een smart tv lag bij mannen (62%) hoger dan bij vrouwen (58%). Bij de andere media zijn er geen noemenswaardige verschillen naar geslacht.

Bezit van computer/laptop, tablet, smartphone en smart tv hoger bij jongere groepen

Bij de leeftijdsgroepen tot 64 jaar ligt het bezit van een computer of laptop, tablet, een smartphone en een smart tv telkens duidelijk hoger dan bij 65-plussers.

Het omgekeerde is het geval wat betreft het bezit van een radiotoestel, een andere gsm (niet smartphone) en een andere tv (niet smart tv).

Bezit van een computer/laptop of smartphone ligt lager bij laaggeschoolden

Het bezit van nagenoeg alle bevraagde media ligt lager bij laaggeschoolden dan bij de andere opleidingsgroepen. Enkel bij een andere gsm (niet smartphone) en een andere tv (niet smart tv) is dat niet het geval.

Bronnen