Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

86% doet aan sport

Eind 2021 gaf 86% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan minstens 1 keer per jaar aan sport te doen. 60% doet minstens wekelijks aan sport, 22% (bijna) dagelijks.

Vergelijkbare cijfers over sportparticipatie voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Wandelen en fietsen meest beoefende sporten

De meest beoefende sporten waren eind 2021 wandelen en fietsten. Van de personen die minstens 1 keer per jaar aan sport te doen, gaf 2 op 3 aan te wandelen. Ongeveer de helft gaf aan te fietsen.

Hogere sportparticipatie bij jongeren en hooggeschoolden

Jongeren gaven eind 2021 vaker aan sport te beoefenen dan oudere leeftijdsgroepen. De sportparticipatie lag ook hoger bij hoog- en middengeschoolden dan bij laaggeschoolden.

Geen noemenswaardige verschillen naar provincie en urbanisatiegraad

Er waren eind 2021 tussen de provincies geen noemenswaardige verschillen in de sportparticipatie. Dat is ook zo als er gekeken wordt naar de urbanisatiegraad.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen:
Lees deze pagina in: