Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sportparticipatie Sport

Sportparticipatie

Gepubliceerd op 29 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

86% doet aan sport

Eind 2022 gaf 86% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan minstens 1 keer per jaar aan sport te doen. Dat aandeel bleef min of meer gelijk in vergelijking met 2021.

Vergelijkbare cijfers over sportparticipatie voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

21% sport (bijna) dagelijks

Niet al wie sport, doet dat met dezelfde frequentie. 59% deed eind 2022 minstens wekelijks aan sport, 21% (bijna) dagelijks.

Wandelen en fietsen meest beoefende sporten

De meest beoefende sporten waren eind 2022 wandelen en fietsten. Van de personen die minstens 1 keer per jaar aan sport doen, gaven 2 op 3 aan te wandelen. Ongeveer de helft gaf aan te fietsen.

Hogere sportparticipatie bij jongeren en hooggeschoolden

Jongeren gaven eind 2022 vaker aan sport te beoefenen dan oudere leeftijdsgroepen. De sportparticipatie lag ook hoger bij hoog- en middengeschoolden dan bij laaggeschoolden.

Lagere sportparticipatie in Limburg en West-Vlaanderen

Eind 2022 lag de sportparticipatie lager in de provincies Limburg en West-Vlaanderen dan in de andere provincies.

Naar urbanisatiegraad zijn er geen noemenswaardige verschillen in sportparticipatie.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen:
Lees deze pagina in: