Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene levenstevredenheid Gezondheid en welzijn

Algemene levenstevredenheid

Gepubliceerd op 12 maart 2024 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder gaven zichzelf in het najaar van 2023 een gemiddelde score van 7,3 op 10 op levenstevredenheid. Ruim driekwart gaf zichzelf een score van 7 of meer op 10 (78%), bijna de helft een score van 8 of meer (49%). 5% van de inwoners gaf zichzelf een score lager dan 5.

In vergelijking met de voorbije jaren bleef de gemiddelde algemene levenstevredenheid stabiel. In het voorjaar van 2023 lag de gemiddelde score eveneens op 7,3 op 10 en waren er gelijkaardige aandelen met scores van 7 of meer (79%), 8 of meer (52%) en lager dan 5 (6%). Ook tegenover eerdere metingen in het voor- en najaar van 2022 en het najaar van 2021 zijn er geen noemenswaardige verschillen. Vergelijkbare cijfers over algemene levenstevredenheid voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hogere tevredenheid bij ouderen, samenwonenden met een partner, hooggeschoolden, hooggeschoolden en inwoners van het platteland

Naar achtergrondkenmerken waren er in het najaar van 2023 geen noemenswaardige verschillen naar geslacht.

Wel zijn er beperkte verschillen naar leeftijd. Zo is de algemene levenstevredenheid het laagst bij de 35- tot 49-jarigen (7,1) en het hoogst bij de 65-plussers (7,4).

Naar huishoudpositie was er een lagere gemiddelde tevredenheid bij personen die alleen wonen (6,8) dan bij de andere groepen. Personen die samenwonen met een partner zonder of met kinderen kenden de hoogste gemiddelde tevredenheid (respectievelijk 7,5 en 7,3).

De gemiddelde tevredenheidsscore stijgt ook naarmate men hoger geschoold is (van 6,9 bij de laaggeschoolden tot 7,4 bij de hooggeschoolden).

Tot slot zijn er verschillen in de algemene levenstevredenheid naar urbanisatiegraad. De algemene levenstevredenheid is het laagst bij de inwoners van centrumsteden (6,9) en het hoogst op het platteland (7,4).

Bronnen

Lees deze pagina in: