Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

7,2 op 10 op vlak van algemene levenstevredenheid

Gevraagd naar de tevredenheid met het leven in het algemeen gaven de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder zichzelf in het voorjaar van 2022 een gemiddelde score van 7,2 op 10. Ruim drie kwart geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10 (76%), bijna de helft een score van 8 of meer (48%). 6% van de inwoners geeft zichzelf een score lager dan 5.

In vergelijking met het najaar 2021 is de gemiddelde algemene levenstevredenheid nauwelijks gewijzigd. Ook toen lag de gemiddelde score op 7,2 op 10 en waren er gelijkaardige aandelen met scores van 7 of meer (74%), 8 of meer (47%) en lager dan 5 (6%). Vergelijkbare cijfers over algemene levenstevredenheid voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hogere tevredenheid bij ouderen, samenwonenden met een partner en hooggeschoolden

Naar achtergrondkenmerken waren er in het voorjaar van 2022 verschillen naar leeftijd, opleidingsniveau en huishoudtype.

De algemene levenstevredenheid lag gemiddeld het laagst bij de leeftijdsgroep tot 34 jaar (7,0) en het hoogst bij de 65-plussers (7,5).

Naar huishoudtype is er een lagere gemiddelde tevredenheid bij personen die bij de ouders wonen (6,5) en personen die alleen wonen (6,6). De hoogste gemiddelde tevredenheid is er bij diegenen die samenwonen met een partner zonder of met kinderen (respectievelijk 7,5 en 7,4).

De gemiddelde tevredenheidsscore ligt ook hoger bij hooggeschoolden (7,4) dan bij de laag- en middengeschoolden (telkens 7,1).

Inwoners van Vlaams-Brabant meest tevreden, Oost-Vlamingen het minst

Opgedeeld naar provincie lag de algemene levenstevredenheid in het voorjaar van 2022 het hoogst in Vlaams-Brabant (7,4) en het laagst in Oost-Vlaanderen (7,0). Naar urbanisatiegraad is het verschil niet significant.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: