Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid en burger

Tevredenheid met voorzieningen

Gepubliceerd op 12 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Inwoners meest tevreden over huisvuil- en gezondheidsvoorzieningen

Ruim 8 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder waren in het najaar van 2023 (heel) tevreden over huisvuilvoorzieningen en over gezondheidsvoorzieningen (respectievelijk 83% en 81%). Verder is 75% van de inwoners (heel) tevreden over voorzieningen voor cultuur en 73% over voorzieningen voor sport. Over scholen en onderwijsvoorzieningen is 65% (heel) tevreden, over openbaar groen en natuurvoorzieningen 62%. 56% van de inwoners is (heel) tevreden over speel- en jongerenvoorzieningen. Alle andere voorzieningen scoren lager dan 50%. De tevredenheid over de voorziening en begeleiding van vreemdelingen en kansarmen ligt het laagst.

In vergelijking met het najaar van 2021 en 2022 blijven de verschillen beperkt. Enkel de tevredenheid over voorzieningen voor kinderopvang is afgenomen. In 2021 gaf 49% aan (heel) tevreden te zijn over voorzieningen voor kinderopvang. In 2022 ging het om 35%, in 2023 om 38%.

Mannen en vrouwen ongeveer even tevreden

In het najaar van 2023 waren mannen en vrouwen algemeen gesproken ongeveer even tevreden over de verschillende voorzieningen. Enkel bij de tevredenheid over de culturele voorzieningen en het openbaar groen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen noemenswaardig. In beide gevallen zijn vrouwen vaker tevreden.

Jongeren vaker tevreden over diverse voorzieningen

Naar leeftijd zijn er voor diverse voorzieningen wel meer uitgesproken verschillen. Personen jonger dan 35 jaar zijn vaker dan inwoners boven de 35 jaar (heel) tevreden over sportvoorzieningen, speel- en jongerenvoorzieningen, voorzieningen voor mensen met een handicap en fiets- en voetpaden. Daarnaast zijn 65-plussers merkelijk meer tevreden zijn over huisvuilvoorzieningen en het openbaar vervoer. De 50-64-jarigen zijn minder tevreden over voorzieningen voor ouderen en voor kinderopvang.

Laaggeschoolden vaakst tevreden

Hoe hoger geschoold, hoe vaker men (heel) tevreden is over huisvuilvoorzieningen en culturele voorzieningen. Tegelijk zijn laaggeschoolden meer tevreden over voorzieningen inzake openbaar vervoer, voor mensen met een handicap, fiets- en voetpaden, wegen, voorzieningen voor werklozen, vreemdelingen en kansarmen. Over deze voorzieningen zijn middengeschoolden merkelijk minder tevreden. Tot slot zijn hooggeschoolden meer tevreden over de gezondheidsvoorzieningen, terwijl middengeschoolden daarover minder tevreden zijn.