Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid en burger

Tevredenheid met voorzieningen

Gepubliceerd op 25 april 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Inwoners meest tevreden over huisvuil- en gezondheidsvoorzieningen

82% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder was in het najaar van 2022 (heel) tevreden over huisvuilvoorzieningen. 80% over gezondheidsvoorzieningen. Verder is 75% van de inwoners (heel) tevreden over voorzieningen inzake sport en 72% inzake cultuur. Over scholen en onderwijsvoorzieningen is 67% (heel) tevreden, over openbaar groen en natuurvoorzieningen 64%. 56% van de inwoners is (heel) tevreden over speel- en jongerenvoorzieningen. Alle andere voorzieningen scoren onder de helft. De tevredenheid over de voorziening en begeleiding van vreemdelingen en kansarmen ligt het laagst.

In vergelijking met eind 2021 is de tevredenheid over scholen en onderwijsinstellingen en over voorzieningen voor kinderopvang afgenomen. In het najaar van 2021 gaf 70% aan (heel) tevreden te zijn over scholen en onderwijsinstellingen en 49% over voorzieningen voor kinderopvang. In het najaar van 2022 ging het om 67% bij scholen en onderwijsinstellingen en 35% bij voorzieningen voor kinderopvang.

Mannen en vrouwen even tevreden

In het najaar van 2022 waren mannen en vrouwen telkens ongeveer even tevreden over de verschillende voorzieningen.

Jongeren minder vaak tevreden

Naar leeftijd zijn er wel verschillen. Hoe ouder hoe vaker men (heel) tevreden is met de huisvuilvoorzieningen en het openbaar vervoer. Tegelijk neemt de tevredenheid over de staat van de voet- en fiestpaden af met de leeftijd.

Verder zijn jongeren opvallend minder vaak dan inwoners boven de 35 jaar (heel) tevreden over scholen, onderwijsinstellingen, openbaar groen en natuurvoorzieningen. 35- tot 49-jarigen zijn het vaakst tevreden over voorzieningen voor kinderopvang en de staat van de wegen.

Koppels met en zonder kinderen over algemeen vaakst tevreden

Koppels met en zonder kinderen zijn het vaakst tevreden over huisvuilvoorzieningen en scholen en onderwijsinstellingen. Koppels met kinderen zijn daarnaast het vaakst (heel) tevreden over openbaar groen en natuurvoorzieningen en over voorzieningen voor kinderopvang. Koppels zonder kinderen en alleenstaanden geven het vaakst aan (heel) tevreden te zijn over het openbaar vervoer en voorzieningen voor personen met een handicap. Alleenstaande ouders zijn iets vaker dan de andere groepen (heel) tevreden over voorzieningen voor de opvang en begeleiding van werklozen, vreemdelingen en kansarmen.

Personen die bij hun ouders wonen zijn het minst tevreden: voor bijna alle bevraagde voorzieningen geven ze aan het minst vaak (heel) tevreden te zijn. Enkel over de staat van het voet- en fietspaden zijn ze het vaakst tevreden. Over de voorzieningen voor kinderopvang zijn alleenstaanden het minst vaak tevreden.

Hooggeschoolden vaakst tevreden

Hoe hoger geschoold, hoe vaker men (heel) tevreden is over heel wat voorzieningen. Dat is duidelijk het geval bij gezondheidsvoorzieningen, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen en speel- en jongerenvoorzieningen.

Ook over huisvuilvoorziningen, scholen en onderwijsinstellingen en de staat van de wegen zijn hooggeschoolden het vaakst (heel) tevreden. Maar voor deze voorzieningen zijn er minder verschillen in tevredenheid van laag- en middengeschoolden.

Enkel over de voorzieningen voor kinderopvang zijn midden- en laaggeschoolden vaker tevreden dan hooggeschoolden, al is het verschil hier relatief klein.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: