Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid informatie en communicatie Relatie overheid en burger

Tevredenheid informatie en communicatie

Gepubliceerd op 27 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Een derde vindt informatie van Vlaamse overheid voldoende, tijdig en correct

In het voorjaar van 2023 oordeelde ongeveer een derde van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft (33%), tijdig informatie geeft (31%) en dat die informatie correct is (35%). Een kwart vond dat de Vlaamse overheid duidelijke informatie geeft.

Daartegenover staat dat 34% het (helemaal) oneens is met de stelling dat de Vlaamse overheid duidelijk is. 30% is het oneens met de stelling dat de informatie tijdig gegeven wordt. 3 op de 10 zijn het expliciet oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft, terwijl 24% het oneens is met de stelling dat die informatie correct is.

In vergelijking met het voorjaar van 2022 zijn de aandelen die het eens zijn met de stellingen dat de informatie van de Vlaamse overheid voldoende, tijdig, correct en duidelijk is in 2023 telkens beperkt toegenomen. Over de 3 metingen heen is er een toenemende tevredenheid met de tijdigheid en de correctheid van de informatie. Wat het aandeel betreft dat van oordeel is dat de informatie voldoende en duidelijk is, ligt het aandeel in 2023 weer op hetzelfde niveau als dat van 2021.

Hogere tevredenheid over hoeveelheid informatie bij hooggeschoolden

De verschillen in de tevredenheid over de mate waarin voldoende informatie gegeven wordt door de Vlaamse overheid, zijn niet zo uitgesproken. Enkel naar opleidingsniveau is er een duidelijk verschil: het aandeel dat tevreden ligt hoger bij hoog- dan bij laaggeschoolden.

Geen verschillen naar achtergrondkenmerken bij tevredenheid over de tijdigheid van de informatie

Wat de tijdigheid van de informatie van de Vlaamse overheid betreft, zijn er geen noemenswaardige verschillen naar geslacht, leeftijd, huishoudtype, opleidingsniveau en urbanisatiegraad.

Jongeren, hooggeschoolden en inwoners van de centrumsteden zijn meer tevreden over de correctheid van de informatie

De tevredenheid over de correctheid van de informatie neemt af met de leeftijd: jongeren tot 34 jaar zijn duidelijk vaker tevreden dan de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar. Daarnaast neemt de tevredenheid toe naarmate men hoger geschoold is. Ten slotte zijn inwoners van de centrumsteden vaker tevreden over de correctheid van informatie dan inwoners van de kleinere steden en het platteland.

Hogere tevredenheid over de duidelijkheid van de informatie in de centrumsteden

Bij de stelling over de duidelijkheid van de informatie van de Vlaamse overheid is er enkel een noemenswaardig verschil naar urbanisatiegraad: inwoners van de centrumsteden zijn positiever dan inwoners van het overgangsgebied en het platteland.

Bronnen