Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Een kwart vindt informatie van Vlaamse overheid voldoende, tijdig en correct

In het voorjaar van 2022 oordeelde ongeveer een kwart van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft, tijdig informatie geeft en dat die informatie correct is. 2 op de 10 vonden dat de Vlaamse overheid duidelijke informatie geeft.

Daartegenover staat dat 34% het (helemaal) oneens is met de stelling dat de Vlaamse overheid duidelijk is. 30% is het oneens met de stelling dat de informatie tijdig gegeven wordt. Bijna 3 op de 10 zijn het expliciet oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft, terwijl 23% het oneens is met de stelling dat de informatie correct is.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 zijn de aandelen die het eens zijn met de stellingen dat de informatie van de Vlaamse overheid tijdig, correct en duidelijk is ongeveer gelijk gebleven. Er is wel een daling van het aandeel dat van oordeel is dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft (van 29% naar 25%).

Hogere tevredenheid over correctheid van informatie bij hoogopgeleiden en 18- tot 34-jarigen

Globaal genomen blijven de verschillen tussen mannen en vrouwen, huishoudgroepen en leeftijdsgroepen eerder beperkt. Wel zijn de personen jonger dan 35 jaar noemenswaardig meer van oordeel zijn dat de informatie van de overheid correct is.

Het meest uitgesproken zijn de verschillen naar opleidingsniveau. De trend is echter niet eenduidig. Zo zijn laaggeschoolden het meer eens met de stelling dat de informatie van de overheid voldoende, tijdig en duidelijk is. Maar hooggeschoolden zijn vaker van oordeel dat de informatie van de overheid correct is. De middengeschoolden zijn minder tevreden over informatie en communicatie.

In Vlaams-Brabant is men positiever over de informatie van de Vlaamse overheid, in Limburg minder

Tussen de provincies zijn er over de correctheid en duidelijkheid van de informatie duidelijke verschillen. Inwoners van Vlaams-Brabant zijn hierover het meest positief, in Limburg het minst.

Ook naar urbanisatiegraad zijn de verschillen in de beoordeling van de correctheid en de duidelijkheid van de informatie noemenswaardig. In de grootsteden, centrumsteden en de stedelijke rand is men het meest tevreden over deze aspecten, in het overgangsgebied het minst positief.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: