De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in december 2022 10,2%, in oktober was dat nog 13,1%. De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden was vooral toe te schrijven aan de energieproducten. Energie heeft een bijdrage tot de inflatie van 3,6%. Elektriciteit is nu 35,5% duurder dan een jaar geleden, aardgas 73,1%. De prijs van huisbrandolie is 21,7% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De inflatie voor energieproducten is gedaald ten opzichte van november 2022. Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen gemiddeld met 7,3%. De gemiddelde inflatie van energieproducten bedraagt 59% voor de laatste twaalf maanden. (bron: Statbel(opent in nieuw venster))

Inflatie

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een economische indicator die als doel heeft de prijsevolutie van goederen en diensten, gekocht door huishoudens, doorheen de tijd te meten. De HICP maakt vergelijkingen mogelijk in de eurozone, de EU, de Europese Economische Ruimte en voor alle andere landen inclusief kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie.

Zo zien we bij onze buurlanden dat Nederland een inflatie optekende van 11% in december. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 11,3% in november.  In Frankrijk bedroeg de inflatie in december 6,7%, een lichte daling ten opzichte van de 7,1% in november. In december bedroeg de inflatie in Duitsland 9,6%, een daling ten opzichte van 11,3% in november. (bron: Statbel(opent in nieuw venster))

De gezondheidsindex verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer, waaruit hij is afgeleid. Er zijn een aantal producten uitgehaald zoals alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstoffen. Volgens het planbureau zou de groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - in 2022 gemiddeld 9,25% en in 2023 5,7% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020. (bron: FPB(opent in nieuw venster))

De data in de grafiek zijn afkomstig van de NBB(opent in nieuw venster).