Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inflatie

Inflatie

Na de piek van 13,1% in oktober 2022 daalt de inflatie opnieuw. Een jaar later bereikt het haar laagste punt met –1,7%. Hierna stijgt het opnieuw naar 3,6% in februari 2024. Na een forse daling in oktober 2023, stijgt vervolgens ook de gezondheidsindex weer. Deze bedraagt in februari 2024 3,2%. De gezondheidsindex dient als basis voor de berekening van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. 

De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in februari 2024 3,6%, ten opzichte van –0,8% in november. De terugval van de totale inflatie van de afgelopen periode kan toegeschreven worden aan de daling van de energieprijzen. Energie heeft nu een negatieve bijdrage tot de inflatie van –2,9%. Elektriciteit is nu 31,8% goedkoper dan een jaar geleden, aardgas 47,5%. De prijs van huisbrandolie is 5,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De inflatie voor energieproducten is gestegen ten opzichte van december 2023. Ten opzichte van deze maand daalden de prijzen gemiddeld met 3,1%. De gemiddelde inflatie van energieproducten bedraagt –29,7% voor de laatste twaalf maanden. (bron: Statbel(opent in nieuw venster))

Inflatie

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een economische indicator die als doel heeft de prijsevolutie van goederen en diensten, gekocht door huishoudens, doorheen de tijd te meten. De HICP maakt vergelijkingen mogelijk in de eurozone, de EU, de Europese Economische Ruimte en voor alle andere landen inclusief kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie.

Zo zien we bij onze buurlanden dat Nederland een inflatie optekende van 3,1% in januari 2024. Dit is een stijging ten opzichte van de 1% in december. In Frankrijk bedroeg de inflatie in januari 3,4%, en is dus een daling ten opzichte van de 4,1% in november. In januari bedroeg de inflatie in Duitsland 3,1%, een daling ten opzichte van 3,8% in december. (bron: Statbel(opent in nieuw venster))

De gezondheidsindex verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer, waaruit hij is afgeleid. In deze gezondheidsindex worden een aantal producten niet opgenomen zoals alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstoffen. Volgens het planbureau zou de groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - in 2024 gemiddeld 2,9% en in 2025 1,9% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022. (bron: FPB(opent in nieuw venster))

De data in de grafiek zijn afkomstig van de NBB(opent in nieuw venster).