Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meer mentale veerkracht

Meer mentale veerkracht

Je goed voelen in je vel, dat verdient iedereen. Toch zijn er vandaag veel Vlamingen die het mentaal moeilijk hebben. Met Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse Regering alle Vlamingen helpen om morgen meer weerbaar en veerkrachtiger te zijn.

OverKop-huizen

OverKophuis Aalst

Met 33 OverKop-huizen biedt de Vlaamse Regering vandaag laagdrempelige en veilige ontmoetingsplekken aan jongeren, waar ze gewoon kunnen langslopen. Ze vinden er een luisterend oor en professionele hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Om morgen nog meer jongeren een plekje te geven, komen er enkele OverKop-huizen bij. OverKop zal ook kunnen rekenen op extra middelen voor hun jeugdwerk, specifieker voor de psycho-educatie van jongeren.

OverKop heeft zo goed als mijn leven gered.

Alicia

OverKophuis, Gent

OverKop gaan is oké

De naam OverKop werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. Overkop gaan kan fun zijn, maar kan ook betrekking hebben op ‘problemen in je kop’. Op deze cruciale momenten staan de Overkop-huizen en het online OverKopplatform(opent in nieuw venster) voor jongeren klaar. Want het is ‘OK’ om je af en toe minder goed te voelen en ‘OK’ om erover te praten.

“OverKop heeft zo goed als mijn leven gered”, klinkt het bij Alicia (21). “Wanneer je het gevoel hebt dat je bij niemand terechtkan, kan OverKop echt iets betekenen. Je kan ernaartoe als je hulp nodig hebt, maar je kan er ook gewoon zijn, zonder dat je dingen moet vertellen. Gewoon deelnemen aan activiteiten of nieuwe vrienden maken kan enorm helpen als je je niet goed in je vel voelt. Ik heb hier heel snel nieuwe banden opgebouwd. OverKop is zo veelzijdig dat er voor mij echt een hele nieuwe wereld is opengegaan.”

Lees meer over de OverKop-huizen(opent in nieuw venster).

Huizen van het Kind  

© Opgroeien

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Om hen morgen nog beter te ondersteunen, investeert de Vlaamse Regering relancemiddelen in 24 Huizen van het Kind.

Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen organisaties die voor gezinnen met kinderen en aanstaande ouders écht het verschil maakt. Ze kunnen er terecht voor preventieve gezondheidszorg, spel, ontmoeting en opvoedingsondersteuning. Maar sommige gezinnen hebben ook steun nodig op andere vlakken. Denk aan opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie en inburgering en armoedebestrijding. Omdat de eerste set behoeften vaak verstrengeld is met de tweede, is er nood aan een geïntegreerde dienstverlening.

Zo creëert de Vlaamse Regering meer kansen voor gezinnen. Het doel? Elk kind kansrijk laten opgroeien.

Meer informatie vind je op huizenvanhetkind.be(opent in nieuw venster).

Zorgzame buurten  

De Vlaamse Regering financiert 133 Zorgzame Buurtenprojecten met Vlaamse Veerkrachtmiddelen. In een Zorgzame Buurt geven bewoners buurtgerichte zorg aan wie dat nodig heeft. Informele hulp en professionele zorg komen er samen en verbeteren de levenskwaliteit. Een Zorgzame Buurt helpt ook om vereenzaming te voorkomen: het draait er om het kleine helpen en elkaar ontmoeten.

Op de vernieuwde website(opent in nieuw venster) staan de projecten nu in de kijker met een filmpje(opent in nieuw venster) en getuigenissen(opent in nieuw venster) zodat er morgen nog meer Zorgzame Buurten zijn. Dit voorjaar moeten een campagne, 5 provinciale inspiratiedagen en een symposium Zorgzame Buurten onder de aandacht brengen bij lokale besturen, welzijns- en zorgorganisaties, scholen en huisvestingsmaatschappijen.

Birgit Goris, docent aan UCLL en sinds maart 2022 buurtcoach, begeleidt tien Zorgzame Buurten: “Ik vind het een heel tof project omdat verschillende partners uit welzijn en zorg samenwerken en de burger mee het tempo bepaalt.”, verduidelijkt ze. “De overheid geeft de grootste stem aan de buurtbewoners. Zo moeten de sociale professionals hun tempo wel volgen en zich daar aan aanpassen. Dat is uniek.”

Lees meer over Zorgzame Buurten(opent in nieuw venster).

De ideale wereld

Met de proefprojecten De ideale wereld wil de Vlaamse overheid kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp beter ondersteunen. In die projecten werken alle spelers in de jeugdhulp samen en hebben ze een gedeelde verantwoordelijkheid.

Jongeren die het moeilijk hebben in de residentiële jeugdhulp worden vaak doorverwezen naar een andere vorm van hulp vanuit de idee ‘een nieuwe plaats, met nieuwe kansen’. Maar soms herhalen patronen zich daar, loopt de hulpverlening opnieuw vast en begint de zoektocht naar nog meer gespecialiseerde hulp opnieuw. Door die breuken in trajecten, krijgen deze jongeren niet altijd de beste ondersteuning.

Het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ wil die dynamiek van breuken in de hulpverlening omkeren door de ondersteuning op een andere manier te bekijken en door alle spelers beter te laten samenwerken. Zo kunnen ze geblokkeerde trajecten vermijden.

Meer informatie vind je op Ideale werelden | Jeugdhulp(opent in nieuw venster)

Dashboard

Met Vlaamse Veerkracht investeert de Vlaamse Regering in de toekomstige veerkracht bij nieuwe crisissen. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid deze veerkracht monitort en de kernindicatoren(opent in nieuw venster) waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor gezonde groei.

Lees deze pagina in: