Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale besturen Domeinen

Lokale besturen

Digitaal Vlaanderen engageert zich met het Cyber Response Team(opent in uw e-mail applicatie) om lokale besturen met kennis en expertise te ondersteunen en te helpen bij digitale veiligheidsproblemen. In geval van een acute noodsituatie, raden we aan om onmiddellijk contact op te nemen met het Cyber Emergency Response Team (CERT) via het online formulier(opent in nieuw venster).

Actueel: waarschuwing

Wees alert voor criminelen die zich voordoen als werknemers om bankrekeningnummers ongevraagd te wijzigen.

Er is een recente toename van frauduleuze activiteiten waarbij criminelen zich voordoen als uw werknemer en via e-mail het rekeningnummer wensen te wijzigen. Gelieve deze aanvragen met extra aandacht te bekijken zodat het zeker over een echte aanvraag gaat.

Gebruik van enkel een rijksregisternummer als login en wachtwoord

2024

Er zijn toepassingen op de markt en in gebruik die een oude loginmethode gebruiken (eventueel naast nieuwe veilige). Daarbij kregen burgers van het lokaal bestuur bv. automatisch een login, bestaande uit het rijksregisternummer, dat als gebruikersnaam én als wachtwoord gebruikt werd. Vele burgers hebben hun wachtwoord niet aangepast. Daardoor is het mogelijk om op dit platform aan te melden met tal van rijksregisternummers van burgers. Daardoor is alle persoonlijke informatie uit het systeem meteen zichtbaar.

Voor een bepaalde toepassing kon zelfs al is het wachtwoord aangepast, nog iemand een gezinslid aan zijn account toevoegen. Elke inwoner van de gemeente kon zo toegevoegd worden als gezinslid. Daarna had de persoon die dat gezinslid had ingevoerd onmiddellijk toegang tot alle gegevens van deze persoon en kon die ook het wachtwoord van die persoon wijzigen.

Deze loginmethode moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.

Private initiatieven

2022

De VTC vraagt dat de lokale overheden voorzichtig zijn als ze communiceren (via persberichten) over projecten die ze (financieel) steunen, maar die een privé-initiatief zijn. Anders wekken ze de indruk dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van zo een project. Zo’n persbericht houdt ook een impliciete goedkeuring in zodat de burger mogelijk minder kritisch is wat de bescherming van persoonsgegevens betreft. De VTC beklemtoont het belang van transparantie over de verwerking van de persoonsgegevens.

Richtlijnen cloud

Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 12/2021 van 15 februari 2022 m.b.t richtlijnen voor verwerking van persoonsgegevens met algemene kantoortoepassingen in de cloud bij lokale besturen (en andere kleinere Vlaamse bestuursinstanties).

ANPR camera's

De VTC heeft via de pers (DS, 14/04/2021) kennis genomen van de vraag van de steden en gemeenten om meer gebruik te kunnen maken van ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning).

Bevolkingsregister

Vaak worden lokale besturen geconfronteerd met vragen van burgers, organisaties, … om bepaalde gegevens uit het bevolkingsregister te ontvangen, bv. een uittreksel, een personenlijst, gegevens voor genealogie of historisch onderzoek, … Hoe moet het bestuur reageren op dergelijke vragen?

Rijksregister

Veelgestelde vragen

Samenwerking tussen gemeenten en OCMW