Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies VTC nr. 2019/010 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies VTC nr. 2019/010

Advies
Datum
1 oktober 2019
Thema
Onderwijs

Omschrijving

Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/10 van 1 oktober 2019 betreffende het maken van foto's in een schoolcontext.

De regels inzake toestemming zijn verstrengd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VTC wil met dit advies aangeven waar u als school rekening mee moet houden.