Subsidie voor de begeleiding van ontheemden

De forfaitaire begeleidingssubsidies (de 2000-400 regeling) voor de private slaapplekken en de specifieke slaapplekken worden vervangen door een subsidie op basis van de registraties in het rijksregister. De subsidie bestaat uit 3 schijven:

 • eind juni: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45
 • eind september: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45
 • eind december: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30

Subsidie voor publieke plekken (categorie 1)

Publieke slaapplekken zijn plekken die door het lokaal bestuur zelf of op vraag van het lokaal bestuur werden ingericht. In het laatste geval is een overeenkomst aangewezen om de modaliteiten van het gebruik en de onderlinge financiering te regelen.

De voorwaarde om de bovenvermelde forfaitaire subsidies te bekomen is dat de plaats minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking is gesteld.

Vanaf augustus is er ook:

 • een subsidie van 55 € per maand per slaapplek wanneer er minder dan 15 slaapplekken op het adres zijn
 • een subsidie van 180 € per maand indien er 15 of meer slaapplekken op het adres zijn

De voorwaarde om de subsidie te bekomen is dat de slaapplek op de laatste dag van de maand beschikbaar is en de 59 dagen daaraan voorafgaand beschikbaar is.

Subsidies voor specifieke slaapplekken (categorie 2)

Het doel van deze categorie is om voldoende extra capaciteit te creëren om te anticiperen op een plotse hoge instroom. Het gaat hier om slaapplekken in hotels, hostels, jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen in een vakantiepark, assistentiewoningen of serviceflats.

Er kunnen opnieuw specifieke slaapplekken aangemeld worden. De datum van 1 juni werd opgeheven.

Het lokaal bestuur ontvangt een dagvergoeding per plek. De dagvergoeding wordt verminderd met 5,9 euro wanneer de plek toegewezen is. Het lokaal bestuur kan dan namelijk een vergoeding/huur vragen aan de ontheemde Oekraïner.

De slaapplek moet minstens 90 kalenderdagen aaneensluitend beschikbaar worden gesteld. Indien de laatste dag van de beschikbaarheidsperiode in september valt, wijzigt deze periode naar 21 kalenderdagen voor wat betreft de hotels, hostels of jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen in een vakantiepark en pensions.

Als in de Vlaamse huisvestingstool de drempel van 10.000 gevalideerde specifieke slaapplekken is bereikt, kan geen subsidie voor specifieke slaapplekken meer verkregen worden.

Subsidies voor nooddorpen (categorie 3)

Er zijn reeds 2 nooddorpen in gebruik: in Antwerpen en Mechelen. Er zullen 2 bijkomende nooddorpen gerealiseerd worden: één in Gent en één in een gemeente te bepalen door de Vlaamse Regering. Deze worden vergoed op basis van de reële kosten.

Voor de nooddorpen komen de volgende kosten in aanmerking voor de subsidie:

 • de huur van mobiele units, inclusief plaatsings- en verwijderingskosten
 • inrichtingskosten, zoals meubilair, sanitaire voorzieningen,…
 • kosten die betrekking hebben op de tot veiligheid: verzekeringen, brandblussers, rookmelders,…
 • kosten voor het beheer en de uitbating van het nooddorp, onder meer energiekosten
 • kosten voor de voorbereiding van het terrein en de aansluiting op nutsvoorzieningen.

Als een slaapplek in het nooddorp wordt toegewezen aan een tijdelijk ontheemde uit Oekraïne, wordt de terugbetaling van de kosten verminderd met een forfaitair bedrag van 5,90 euro per slaapplek per dag. Het lokaal bestuur kan dan namelijk huur vragen aan de bewoners.

Gelieve hier het sjabloon voor de aanvraag van subsidies voor nooddorpen terug te vinden (Excel bestand).

Overzicht

Subsidie voor begeleiding van ontheemden
eind juniaantal ontheemden * 400 * 0,45
eind septemberaantal ontheemden * 400 * 0,45
eind decemberaantal ontheemden * 400 * 0,30


EENMALIGRECURRENT

ForfaitOpknapwerk slaapkamer

Opknapwerk gemeenschappelijke delen

Exploitatiekosten

Categorie I: private en publieke plekken

private plekken
publieke plekken zonder opknapwerken1000 < 15 plekken/locatie: 55 €/plek/mnd

vanaf 15 plekken/locatie: 180€/plek/mnd
publieke plekken met opknapwerken4002.5002.500
Categorie 2: specifieke plekken
Hotels/pension 35/29,1 dag
Hostels/jeugdverblijfcentra 20/14,1 dag
Vakantiewoningen in een vakantiepark 15/9,1 dag
Assistentiewoningen/serviceflats 15/9,1 dag
Categorie 3: nooddorpen
nooddorp400 Terugbetaling reële kosten (-5,9)

Aanvraag subsidies

Om de subsidies voor de opknapwerken voor de publieke plekken te kunnen ontvangen, vragen lokale besturen de terugbetaling van de reëel gemaakte kosten aan via het Digitaal Loket voor Lokale besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor deze aanvraag moeten de relevante facturen opgeladen worden en een sjabloon ((opent in nieuw venster)) ingevuld worden. Indien een factuur betrekking heeft op meerdere opvangplaatsen, dient u verschillende lijnen aan te maken. Voor het invullen van het sjabloon werd een handleiding opgemaakt (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vanaf ten vroegste 9 augustus komt er een nieuwe versie van de Vlaamse Huisvestingstool, waarbij de gemeentelijk coördinator zal moeten aangeven of het gaat om:

 • een opvangplaats zonder opknapwerken (1.000 € forfaitaire subsidie / slaapplek)
 • een opvangplaats met opknapwerken (400 € forfaitaire subsidie / slaapplek + subsidie voor opknapwerken aan te vragen via het digitaal loket).

Indien u aangeeft dat het over een opvangplaats gaat zonder opknapwerken kan u achteraf geen subsidie meer aanvragen voor opknapwerken. Stem hiervoor dus intern af met de gemeentelijk coördinator.

Voor de aanvraag van de subsidies voor de nooddorpen is er een afzonderlijk sjabloon ((opent in nieuw venster)). De facturen dienen ook opgeladen te worden.

Voor vragen kan u steeds terecht bij het VLOT-team via VLOT@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Uitbetaling

Om de subsidies voor de opknapwerken voor de publieke plekken en de kosten voor de nooddorpen te kunnen ontvangen, vraagt het lokaal bestuur de terugbetaling van de reëel gemaakte kosten aan, via het Digitaal Loket voor Lokale besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de forfaitaire subsidies is geen verantwoording nodig.

Er zijn 2 uitbetalingsmomenten voor de subsidies:

 • uiterlijk 31 december 2022: op basis van de beschikbare informatie in de Vlaamse huisvestingstool, het rijksregister en het Digitaal Loket voor Lokale besturen op 31 augustus 2022.
 • uiterlijk 31 maart 2023: op basis van de beschikbare informatie op 31 december 2022.

FAQ

U kan een overzicht van veelgestelde vragen terugvinden op deze pagina.