Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering Vlaanderen helpt Oekraïne

Financiering

De lokale besturen zijn de grote actor in de creatie van opvangplaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van deze tijdelijk ontheemden.

De concrete modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling van deze financiering zijn uitgewerkt in het subsidiebesluit van 8 april 2022 dat gewijzigd werd op 29 juni, 9 september, 18 november, 16 december 2022, 31 maart 2023 en 1 december 2023.

Subsidie voor de begeleiding van ontheemden

Er is een subsidie op basis van de registraties in het rijksregister. De subsidie bestaat uit 12 schijven:

 • eind juni 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * 400 * 0,45
 • eind september 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * 400 * 0,45
 • eind december 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * 400 * 0,30
 • eind februari 2023: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * 400 * 0,30
 • eind juni 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind september 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind december 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind maart 2024: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind juni 2024: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind september 2024: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind december 2024: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30
 • eind februari 2025: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30

Subsidies voor publieke plekken (categorie 1)

Publieke slaapplekken zijn plekken die door het lokaal bestuur zelf of op vraag van het lokaal bestuur werden ingericht. In het laatste geval is een overeenkomst aangewezen om de modaliteiten van het gebruik en de onderlinge financiering te regelen.

De voorwaarde om de bovenvermelde forfaitaire subsidies te krijgen, is dat de slaapplek minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking is gesteld, ongeacht of een ontheemde uit Oekraïne werd toegewezen aan de slaapplek.

Slaapplekken met de status verliesplaats worden beschouwd als beschikbare slaapplekken. Ze worden dus meegeteld voor de subsidies.

Sinds augustus 2022 is er ook een maandelijkse subsidie afhankelijk van het aantal slaapplekken die zich op hetzelfde adres bevinden. Vanaf 1 januari 2023 worden de bedragen verhoogd en is er een extra subsidie voor locaties met minimaal 50 slaapplekken.

De voorwaarde om de subsidie te bekomen is dat de slaapplek op de laatste dag van de maand beschikbaar is en de 59 kalenderdagen daaraan voorafgaand beschikbaar is.

 • Eenmalige subsidie
Forfait

Opknapwerken
slaapkamer

Opknapwerken gemeenschappelijke delen
Met opknapwerken400 €max. 2500 € per slaapkamermax. 2500 € voor het geheel
Zonder opknapwerken1000 €


 • Maandelijkse subsidie
tot 31/12/2022Sinds 1/1/2023
1-14 slaapplekken55 €per slaapplek65 €per slaapplek
15-49 slaapplekken180 €per slaapplek220 €per slaapplek
≥ 50 slaapplekken180 €per slaapplek270 €per slaapplek

Subsidies voor specifieke slaapplekken (categorie 2)

Het doel van deze categorie is om voldoende extra capaciteit te creëren om te anticiperen op een plotse hoge instroom. Het gaat hier om slaapplekken in: assistentiewoningen, serviceflats, hotels, hostels, jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen, B&B’s, vakantieparken of andere toeristische logies. Trekkershutten en tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, campers, rijcaravans, stacaravans en elk ander vergelijkbaar verplaatsbaar verblijf of toeristisch logies komen niet in aanmerking.

Het lokaal bestuur ontvangt een dagvergoeding per plek. De dagvergoeding wordt verminderd met 5,9 euro (6,6 euro sinds 1 januari 2023) wanneer de plek toegewezen is. Het lokaal bestuur kan dan namelijk een vergoeding/huur vragen aan de ontheemde Oekraïner.

De slaapplek moet minstens 90 kalenderdagen aaneensluitend beschikbaar worden gesteld. Indien de laatste dag van de beschikbaarheidsperiode na 31 augustus 2022 valt, wijzigt deze periode naar 21 kalenderdagen voor wat betreft de hotels, hostels, jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen, B&B’s, vakantieparken of andere toeristische logies. Voor de assistentiewoningen en de serviceflats blijft de aaneensluitende beschikbaarheid op 90 kalenderdagen.

Vanaf 1 juni 2023 moeten slaapplekken in de Vlaamse huisvestingstool bevestigd worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De slaaplekken uit categorie 2 moeten ingehuurd worden door het lokaal bestuur of het lokaal bestuur moet zelf eigenaar zijn.

tot 31/12/2022

vanaf 1/1/2023

Hotel of B&B

35 €

39,2 €

Hostel of jeugdverblijfcentrum

20 €

22,4 €

Vakantiewoning, vakantiepark of een ander toeristisch logies

15 €

16,8 €

Assistentiewoning of serviceflat

15 €

16,8 €

Vermindering indien slaapplek is toegewezen

-5,9

-6,6

Subsidies voor nooddorpen (categorie 3)

Er zijn 3 nooddorpen: in Antwerpen, Mechelen en Gent. Deze worden vergoed op basis van de reële kosten.

Voor de nooddorpen komen de volgende kosten in aanmerking voor de subsidie:

 • De huur van mobiele units, inclusief plaatsings- en verwijderingskosten
 • Inrichtingskosten zoals meubilair, sanitaire voorzieningen,…
 • Kosten die betrekking hebben op de veiligheid: verzekeringen, brandblussers, rookmelders,…
 • Kosten voor het beheer en de uitbating van het nooddorp zoals onder meer energiekosten
 • Kosten voor de voorbereiding van het terrein en de aansluiting op nutsvoorzieningen

Daarnaast is er een forfaitaire subsidie van 400 euro per slaapplek.

Als een slaapplek in het nooddorp wordt toegewezen aan een tijdelijk ontheemde uit Oekraïne, wordt de terugbetaling van de kosten verminderd met een forfaitair bedrag van 5,90 euro (6,6 euro sinds 1 januari 2023) per slaapplek per dag. Het lokaal bestuur kan dan namelijk huur vragen aan de bewoners. Die vermindering wordt alleen toegepast indien de huurinkomsten van de ontheemden toekomen of zouden toekomen aan het lokaal bestuur.

Alleen de eerste 1.000 slaapplekken in het nooddorp in Antwerpen, de eerste 730 slaapplekken in het nooddorp in Mechelen en de eerste 600 slaapplekken in het nooddorp in Gent komen in aanmerking voor de subsidies.

Zie: Sjabloon voor de aanvraag van subsidies voor nooddorpen(Excel bestand opent in nieuw venster).

De facturen met factuurdatum 31 december 2022 of vroeger moeten uiterlijk op 28 februari 2023 ingediend worden. Vanaf 1 januari 2023 moeten facturen (met factuurdatum in dat kwartaal) 60 dagen na het verstrijken van elk kwartaal ingediend worden.

Overzicht

Begeleiding van ontheemden

Eind juni 2022Aantal ontheemden * 400 * 0,45
Eind september 2022Aantal ontheemden * 400 * 0,45
Eind december 2022Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind februari 2023

Aantal ontheemden * 400 * 0,30

Eind juni 2023Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind september 2023Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind december 2023Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind maart 2024

Aantal ontheemden * 400 * 0,30

Eind juni 2024Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind september 2024Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind december 2024Aantal ontheemden * 400 * 0,30
Eind februari 2025Aantal ontheemden * 400 * 0,30

Publieke slaapplekken

EENMALIGForfaitOpknapwerken slaapkameropknapwerken gemeenschappelijke delen
Met opknapwerken400 €max. 2500 €per slaapkamermax. 2500 €voor het geheel
Zonder opknapwerken1000 €

MAANDELIJKStot 31/12/2022vanaf 1/1/2023
1-14 slaapplekken55 €65 €
15-49 slaapplekken180 €220 €
≥ 50 slaapplekken180 €

270 €

Specifieke slaapplekken

tot 31/12/2022vanaf 1/1/2023
hotel of B&B35 €39,2 €
hostel of jeugdverblijfcentrum20 €22,4 €
vakantiewoning, vakantiepark of een ander toeristisch logies15 €16,8 €
assistentiewoning of serviceflat15 €16,8 €
vermindering indien slaapplek is toegewezen- 5,9 €- 6,6 €

Nooddorpen

Forfait400 €
Terugbetaling reële kosten- 6,6 € (vanaf 1 januari 2023)

Aanvraag subsidies

Om de subsidies voor de opknapwerken voor de publieke plekken en de kosten voor de nooddorpen te kunnen ontvangen, vraagt het lokaal bestuur, uiterlijk eind mei 2025, de terugbetaling van de reëel gemaakte kosten aan via de module Subsidiebeheer van het Digitaal Loket voor Lokale besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor deze aanvraag moeten de relevante facturen opgeladen worden en een sjabloon(Excel bestand opent in nieuw venster) ingevuld worden. Indien een factuur betrekking heeft op meerdere opvangplaatsen, moet u verschillende lijnen aanmaken. Voor het invullen van het sjabloon werd een handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) opgemaakt.

In de Vlaamse Huisvestingstool moet de gemeentelijk coördinator aangeven of het gaat om:

 • Een opvangplaats zonder opknapwerken (1.000 euro forfaitaire subsidie / slaapplek)
 • Een opvangplaats met opknapwerken (400 euro forfaitaire subsidie / slaapplek + subsidie voor opknapwerken aan te vragen via het digitaal loket).

Indien u aangeeft dat het om een opvangplaats gaat zonder opknapwerken, kan u achteraf geen subsidie meer aanvragen voor opknapwerken. Stem dit dus intern af met de gemeentelijke coördinator.

Voor de aanvraag van de subsidies voor de nooddorpen is er een afzonderlijk sjabloon(Excel bestand opent in nieuw venster). De facturen moeten ook opgeladen worden.

Voor de forfaitaire subsidies is geen verantwoording nodig.

Voor vragen kan u steeds terecht bij het VLOT-team via VLOT@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)(opent in uw e-mail applicatie).

Uitbetaling

Er zijn 6 uitbetalingsmomenten voor de subsidies:

 • uiterlijk 31 december 2022: op basis van de beschikbare informatie in de Vlaamse huisvestingstool, het rijksregister en het Digitaal Loket voor Lokale besturen op 30 september 2022
 • uiterlijk 30 juni 2023: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2023
 • Uiterlijk 31 december 2023: op basis van de beschikbare informatie op 30 september 2023
 • uiterlijk op 30 juni 2024: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2024
 • uiterlijk op 31 december 2024: op basis van de beschikbare informatie op 30 september 2024
 • uiterlijk op 31 juli 2025: op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2025

De subsidie dient geboekt te worden op:

 • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
 • BV: 0909 Overige verrichtingen inzake sociale beleid
 • ESC: 300 Vlaamse overheid

Er wordt voor deze subsidie geen rapporteringscode opgelegd.

Tabellen toekenning subsidies aan lokale besturen:

FAQ