Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integratie en inburgering Lokale besturen helpen Oekraïne

Integratie en inburgering

Maatregelen in het kader van de Oekraïnecrisis

U vindt hieronder een overzicht van genomen maatregelen voor integratie en inburgering van mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Individuele intake en begeleiding

Het Agentschap van Integratie en Inburgering (AgII) zet extra begeleiders in, bij voorkeur Oekraïens of Russisch sprekend, specifiek voor de begeleiding van mensen op de vlucht uit Oekraïne. Deze dienstverlening wordt stelselmatig uitgebreid naar heel Vlaanderen, in functie van de aanwerving en opleiding van deze nieuwe medewerkers:

  • OCMW’s, lokale diensten, gastgezinnen,… leiden toe naar deze begeleiders
  • ontheemde Oekraïners worden door hen bevraagd naar hun noden en situatie op verschillende domeinen
  • ze worden gericht begeleid naar voorzieningen in onderwijs, welzijn, werk, wonen, gezondheid, vrije tijd en meer. Raadpleeg dit bestand voor meer informatie(opent in nieuw venster).
  • begeleiding naar gepaste lessen Nederlands (zie rubriek “Nederlands leren” hieronder)
  • begeleiding van minderjarigen naar het onderwijs
  • registratie en een daartoe opgezet ‘OKI’-systeem dat later gekoppeld wordt aan registratie vanuit andere sectoren

Voor mensen op de vlucht uit Oekraïne met statuut ‘tijdelijke bescherming’ werd een specifiek voortraject uitgewerkt dat een antwoord biedt op de eerste vragen en noden van de tijdelijke beschermde. Het is een op maat gemaakt traject voor deze doelgroep en biedt een alternatief antwoord op het klassiek gekende inburgeringsprogramma ten tijde van een crisissituatie.

Mensen op de vlucht uit Oekraïne met het statuut van ‘tijdelijk beschermde’ hebben in principe recht op een inburgeringstraject maar zijn niet verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Velen hopen hier maar een korte tijd te verblijven. Voor deze personen is het momenteel niet aangewezen om hen in een volwaardig inburgeringstraject te laten stappen. Het voorziene voortraject werd op maat van deze doelgroep uitgewerkt om hen een snelle dienstverlening te kunnen garanderen. Meer informatie daarover vindt u hier(opent in nieuw venster).

Informatie en vorming

Extra leerkrachten maatschappelijke oriëntatie worden ingezet voor een digitale infosessie ‘Welkom in Vlaanderen’ voor de Oekraïense ontheemden. De informatie is ook in een meertalige brochure beschikbaar(opent in nieuw venster).

Vervolgens kunnen mensen op de vlucht uit Oekraïne een digitale verdiepende sessies volgen over een bepaald onderwerp.

In het najaar kunnen zij een cursus “Maatschappelijke Oriëntatie” op maat volgen, deze vormingsreeks zal zowel digitaal als live aangeboden worden.

Nederlands leren

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) bieden een specifiek welkomstmodule Nederlands aan voor tijdelijk ontheemden. Het gaat om een basiskennis Nederlands opdat men zich kan behelpen in het dagelijks leven, vooral gericht op het mondelinge aspect en specifiek uitgewerkt voor deze doelgroep.

Mensen op de vlucht uit Oekraïne kunnen zich ook inschrijven voor het reguliere aanbod Nederlands. Zij kunnen vlot doorstromen naar dat aanbod na de welkomstmodule, na een screening door de begeleiders van het AgII. Voor meer informatie kan u terecht op deze website(opent in nieuw venster).

Aanpak van het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur, inclusief het OCMW, kan contact opnemen op met het AgII(opent in nieuw venster) om afspraken te maken over samenwerking en wederzijdse begeleiding.​​

Flankerende maatregelen

Lokale besturen kunnen bijkomende initiatieven nemen om het onthaal van nieuwkomers in de gemeente verder vorm te geven. Raadpleeg hier meer informatie daarover(opent in nieuw venster).