Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning van lokale besturen Lokale besturen helpen Oekraïne

Ondersteuning van lokale besturen

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de zoektocht naar en het beheer van duurzame huisvestingsplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne.  De Vlaamse overheid wil hen hier optimaal in ondersteunen. Dat doet ze op verschillende domeinen.

Vlaamse huisvestingstool

De Vlaamse huisvestingstool werd uitgewerkt om het aanbod aan wooncomplexen, sites, bruikbare gebouwen voor duurzame huisvestingscapaciteit volledig in kaart te kunnen brengen en maximaal te kunnen benutten.

Lokale besturen, bedrijven en organisaties kunnen via de Vlaamse huisvestingstool huisvestingsplaatsen aanmelden. Lokale besturen staan in voor de matchmaking tussen vraag en aanbod. De Vlaamse overheid bewaakt een goede spreiding, rekening houdend met de lokale draagkracht.

Facility

Het Facilitair Bedrijf ondersteunt vanuit een sterke expertise in facilitaire dienstverlening, vastgoed en overheidsopdrachten lokale besturen:

 • bij hun zoektocht naar bestaande en nieuw te creëren collectieve huisvestingsplaatsen en nooddorpen
 • bij de exploitatie van collectieve huisvestingsplaatsen en nooddorpen
 • door spoedaankopen uit te voeren om de acute noden aan materialen te lenigen

Voor collectieve huisvestingsplaatsen

De ondersteuning van het Facilitair Bedrijf voor collectieve huisvestingsplaatsen kan verschillende vormen aannemen:

 • ondersteuning bij het afsluiten van huurcontracten (bv. sjablonen, terugbetaling eenheidsprijzen,…)​
 • ondersteuning bij koopovereenkomsten​
 • ter beschikking stellen van panden en gronden die eigendom zijn van de Vlaamse overheid​
 • eventueel zelf collectieve huisvestingsplaatsen aankopen of huren en ter beschikking stellen

Voor nooddorpen

Wanneer de Vlaamse Regering beslist om nieuwe nooddorpen op te richten voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne, zal Het Facilitair Bedrijf:

 • via de aankoopcentrale – waar nodig – de contracten afsluiten voor inrichting, beheer en uitbating (incl. afhandeling facturatie)
 • lokale besturen ondersteunen op vlak van exploitatie van de nooddorpen
 • een draaiboek, zowel gericht op technische, logistieke aspecten als praktische, juridische beheeraspecten, ter beschikking stellen voor de oprichting van nooddorpen

VLOT-team

Het Vlaams ondersteuningsteam (VLOT) ondersteunt lokale besturen uit de regio in functie van noden​:

 • lokale slagkracht versterken​
 • collectieve huisvestingsstructuur helpen realiseren​
 • liaison met dienstverlening vanuit diverse sectorale beleidsvelden​

Op korte termijn starten 5 regionale teams en 1 centraal team. De concrete invulling wordt in overleg met gouverneurs en lokale besturen verder uitgewerkt.

Meer informatie over het VLOT-team

Handvaten bij begeleiding in de opvang van tijdelijk ontheemden

Het Facilitair Bedrijf werkte een aantal draaiboeken en raamcontracten uit voor de inrichting en uitbating van opvanglocaties voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Tegelijk zorgt samenleven in een opvanglocatie ook voor andere uitdagingen. Op deze webpagina vindt u enkele handvaten voor lokale besturen voor begeleiding van de opvang van tijdelijk ontheemden.

Handvaten voor communicatie en begeleiding van Roma in de opvang voor tijdelijk ontheemden

Onder de groep tijdelijk ontheemden uit Oekraïne die bescherming zoeken tegen het oorlogsgeweld bevinden zich ook Roma gezinnen. Het gaat daarbij vaak op kwetsbare families binnen een gemeenschap die zeer op zichzelf gericht is. Deze families opvangen en begeleiden stelt lokale besturen voor extra uitdagingen.

Vanuit een aantal goede praktijken werkte het VLOT-team een aantal handvaten voor communicatie en begeleiding van Oekraïense Roma (Word bestand opent in nieuw venster)uit .

Omgaan met overlast in de opvang

Nauw samen leven met lotgenoten in een collectieve opvangplaats is niet evident. In sommige gevallen leidt dit tot ongepast gedrag of overlast. Vanuit het VLOT-team werden mogelijke interventies vanuit de praktijk verzameld in een handreiking voor lokale besturen(Word bestand opent in nieuw venster). De inhoud is gestoeld op de ervaringen van collega’s die al langer werken en in gesprek gaan met kwetsbare groepen in uiteenlopende situaties en vooral bedoeld ter inspiratie.

Heeft uw lokaal bestuur zelf goede ervaringen om hierin aan te vullen? Deel ze met vlot@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).