Tijdelijke bescherming en toegang tot arbeidsmarkt

Oekraïense onderdanen kunnen in België tijdelijke bescherming krijgen. Informatie over die procedure vind je hier terug ((opent in nieuw venster)). Oekraïense onderdanen die dat statuut verkregen hebben, zullen een elektronische verblijfskaart type A krijgen (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister - tijdelijke duur).

Oekraïners die een tijdelijke bescherming in België verblijven, hebben onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt, zoals ook vermeld zal staan op de achterkant van hun elektronische verblijfskaart: ”Arbeidsmarkt: onbeperkt”. Ze hoeven dus geen toelating tot arbeid te verkrijgen via een werkgever.

Inschrijven als werkzoekende

Oekraïners die snel een job willen in Vlaanderen kunnen zich in één van de VDAB-kantoren als werkzoekende inschrijven. Ze moeten daarbij hun verblijfsdocumenten meebrengen.

Op 5 april heeft de VDAB een webinar gegeven over werk zoeken voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. Je kan deze webinar en de presentatie hier bekijken ((opent in nieuw venster)).

Informatie voor werkgevers

Vacatures

Er zijn heel wat tijdelijke vacatures waarvoor mensen op de vlucht uit Oekraïne in aanmerking komen. Via #werkplekvrij ((opent in nieuw venster)) zijn die te filteren.