Gedaan met laden. U bevindt zich op: Webinars Vlaanderen helpt Oekraïne

Webinars

Herbekijk de opnames en presentaties van de Vlaamse Regering en de taskforce. 

Webinar 8 december: wijziging aanpak preventief aanbod Oekraïense ontheemden in Vlaanderen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid organiseerde op 8 december een webinar waarbij de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2022 over de wijziging van het preventief zorgaanbod t.a.v. de Oekraïense ontheemden werd toegelicht. Meer concreet krijgt u een stand van zaken over het centraal zorgpunt in Brussel en over de verlenging van enkele zorgpunten in Vlaanderen. Verder wordt het nieuwe mobiel team voorgesteld en krijgt u meer uitleg over hoe dit team het preventief aanbod mee zal helpen verzekeren in de grotere opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden.

De bijhorende presentatie kan u hier terugvinden(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 21 oktober: de subsidieberekening in de Vlaamse Huisvestingstool

Tijdens dit webinar werd er dieper ingegaan op de op de subsidieberekening in de Vlaamse Huisvestingstool en hoe u daar als subsidiebeheerder een overzicht van kan behouden.

U kan de presentatie hier(PDF bestand opent in nieuw venster) terugvinden.

Inhoud is aan het laden

Webinar 20 oktober: 'Oekraïne & Leerplicht'

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) organiseerde op 20 oktober een webinar voor de lokale besturen waarin alle informatie over de leerplicht gebundeld werd, waaronder ook welke kinderen en jongeren leerplichtig zijn en hoe ze aan de wet op de leerplicht kunnen voldoen via een inschrijving in een school, het huisonderwijs of een vrijstelling van de leerplicht.

Inhoud is aan het laden

Webinar 20 september: Wijziging aanpak preventief zorgaanbod t.a.v. Oekraïense ontheemden

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft in dit webinar meer uitleg bij de gewijzigde aanpak en financiering van het preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden.

Programma:

 • Inleiding en huidig organisatiemodel
 • Evaluatie uptake huidig preventief aanbod
 • Conclusies
 • Nieuw organisatiemodel
 • Overgangsperiode en verderzetting preventieve activiteiten

De presentatie van dit webinar vindt u hier terug.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Toelichting 24 augustus: Toelichting bij het Financieringsmodel en de vernieuwde Vlaamse Huisvestingstool

Tijdens deze toelichting werd er verder ingegaan op het Financieringsmodel en de vernieuwde Vlaamse Huisvestingstool.

Programma:

 • Financieringsmodel
  • Algemeen kader ​
  • Financieringsmodel publieke slaapplekken​
  • Aandachtspunten i.v.m. subsidies
 • Vlaamse Huisvestingstool
  • Waarom?​
  • Wat houdt dat concreet in? Wat is er essentieel veranderd?​
  • Nieuwe functionaliteit​en
  • Activiteiten ​
  • BI rapportering ​

De presentatie van deze toelichting kan u hier terugvinden.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Webinar 30 juni: Verfijning van de strategie voor verdere verduurzaming van het huisvestingsaanbod

Tijdens dit webinar verneemt u meer informatie over de extra maatregelen die de Vlaamse Regering neemt om lokale besturen te ondersteunen in hun opdracht rond duurzame huisvesting van tijdelijke ontheemden uit Oekraïne.

Programma:

 • Stand van zaken duurzaam huisvestingsaanbod in Vlaanderen
 • Van opschaling naar verduurzaming – strategie en extra maatregelen
 • Financiële en andere ondersteuning voor lokale besturen – aangepast BVR

De presentatie van dit webinar kan u hier terugvinden(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 3 juni 2022: overzicht van zorg- en welzijnsaanbod voor Oekraïense ontheemden

De organisaties VIVEL, Domus Medica en VVSG organiseerden een webinar over ondersteuning op vlak van gezondheid en welzijn voor mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Tijdens dat webinar krijgt u een beknopt overzicht van het aanbod en de werking van:

 • de Sociale Dienst van het OCMW (door VVSG)
 • 1 Gezin 1 Plan (1G1P)
 • het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)
 • het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Hier vindt u de presentatie van dit webinar(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 19 mei: Nooddecreet Oekraïne mbt onderwijs

Toelichting voor het middelbaar onderwijs

De presentatie van het webinar over middelbaar onderwijs(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u hier.

De opname daarvan vindt u hieronder.

Inhoud is aan het laden

Toelichting voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Hier vindt u de presentatie van het webinar over basisonderwijs(PDF bestand opent in nieuw venster). Hieronder vindt u de opname terug.

Inhoud is aan het laden

Webinar 10 mei 2022: algemeen en financieel kader, lokale organisatie, het ondersteuningsaanbod en medische aandachtspunten voor het preventieve zorgaanbod

In dit webinar informeert het Agentschap Zorg en Gezondheid huisartsenkringen, zorgraden en lokale besturen over het algemene en financiële kader, de lokale organisatie, het ondersteuningsaanbod en medische aandachtspunten.

Hier vindt u de presentatie van het webinar(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 10 mei: 'Ondersteuning Oekraïnecrisis door het Agentschap Integratie en Inburgering' voor lokale besturen

Op 10 mei gaf het Agentschap Integratie en Inburgering een webinar voor lokale besturen. Het Agentschap Integratie en Inburgering lichtte daarin een aanbod op maat uit voor vragen gericht aan medewerkers van lokale besturen rond deze tijdelijk beschermden. Tijdens deze webinar gaf het agentschap meer informatie over welke ondersteuning het kan bieden bij de begeleiding, doorverwijzing en ondersteuning van deze mensen.

De presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster) van dat webinar is beschikbaar.

Inhoud is aan het laden

Webinar voor gemeentelijk coördinatoren op 29 april

Op vrijdag 29 april organiseerde de Vlaamse taskforce Opvang Oekraïne het webinar ‘Van crisis- naar duurzame huisvesting’ voor gemeentelijke coördinatoren, waar het proces van registratie, validatie en toewijzing van duurzame huisvestingsplaatsen integraal werd toegelicht.

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Infosessie 28 april: communiceren met anderstaligen die nog geen Nederlands spreken

In deze korte infosessie krijg je een overzicht van de taalhulpmiddelen die je kan gebruiken bij de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne: vertaaltechnologie, visuele ondersteuning, een contacttaal of informele tolk … Het is een aanvulling op de bestaande communicatiewaaier(opent in nieuw venster) van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 25 april 2022: Aandacht voor mentaal welzijn van mensen op de vlucht uit Oekraïne en jezelf

In deze webinar geeft men tips om zorg te dragen voor zowel je eigen mentale welzijn als dat van wie je begeleidt.

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar VDAB 5 april 2022: Werken als nieuwkomer

Op dinsdag 5 april organiseerde de VDAB een webinar over werken als nieuwkomer: wat kan, wat mag, en welke mogelijkheden zijn er voor nieuwkomers en voor werkgevers?

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Technische toelichting 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 kregen de gemeentelijke coördinatoren een technische toelichting over de werking van het toewijzings- en validatieplatform van de Vlaamse huisvestingstool.

Bekijk hier de presentatie(Powerpoint bestand) en herbekijk de opname.

Inhoud is aan het laden

Webinar 31 maart 2022

Op 31 maart organiseerde de Vlaamse overheid een webinar over de opschaling van duurzame huisvestingscapaciteit voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De opschalingsstrategie, het financieel kader en de facilitaire ondersteuning voor lokale besturen kwamen aan bod.

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 17 maart 2022

Op donderdag 17 maart organiseerden de federale en Vlaamse overheid samen een webinar. Daarin kwamen zowel de federale aanpak van noodopvang en crisishuisvesting, als de Vlaamse aanpak voor duurzame huisvesting aan bod. Daarbij werd ook het gebruik van de federale housing tool en van de nieuwe Vlaamse huisvestingstool concreet toegelicht.

De presentatie vind je hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 14 maart 2022

Op maandag 14 maart 2022 gaven Minister-President Jan Jambon, Vice-minster Bart Somers, Vice-minister Hilde Crevits en minister Matthias Diependaele (samen met een aantal experten) een toelichting voor de lokale besturen over de vervolgaanpak van de taskforce.

Download de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Webinar 5 maart 2022

Op zaterdag 5 maart 2022 gaven Minister-President Jan Jambon, Vice-minster Bart Somers en minister Matthias Diependaele (samen met een aantal experten) een toelichting voor de lokale besturen over de eerste acties vanuit Vlaanderen voor de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne te faciliteren.

Download de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Structuur van het webinar:

01:40 - Ondersteuning aan lokale besturen door viceminister-president Bart Somers

10:43 - Sterke schouders in Vlaanderen door minister-president Jan Jambon

16:52 - Opvang faciliteren door minister Matthias Diependaele

Zij aan zij voor Oekraïne

 • 26:30- Flow (Bieke Machiels, Fedasil):
 • 31:00 - Task force (Sandra Beckers, Agentschap Binnenlands Bestuur)
 • 32:30 - Financiering (Gert Eeraerts, kabinet Somers)
 • 35:50 - Sector (Gert Eeraerts, kabinet Somers)
 • 37:30- Verblijfssituatie (Annelies Nachtergaele, Agentschap Integratie en Inburgering)
 • 45:40 - Taalwetgeving (Kris Croonen, Agentschap Binnenlands Bestuur)
 • 46:51 - Communicatie (Sandra Beckers, Agentschap Binnenlands Bestuur)

48:03- Vragenronde en afronding

Inhoud is aan het laden