Webinar 10 mei: 'Ondersteuning Oekraïnecrisis door het Agentschap Integratie en Inburgering' voor lokale besturen

Op 10 mei gaf het Agentschap Integratie en Inburgering een webinar voor lokale besturen. Het Agentschap Integratie en Inburgering lichtte daarin een aanbod op maat uit voor vragen gericht aan medewerkers van lokale besturen rond deze tijdelijk beschermden. Tijdens deze webinar gaf het agentschap meer informatie over welke ondersteuning het kan bieden bij de begeleiding, doorverwijzing en ondersteuning van deze mensen.

De presentatie (PDF bestand opent in nieuw venster) van dat webinar is beschikbaar.

Inhoud is aan het laden

Webinar voor gemeentelijk coördinatoren op 29 april

Op vrijdag 29 april organiseerde de Vlaamse taskforce Opvang Oekraïne het webinar ‘Van crisis- naar duurzame huisvesting’ voor gemeentelijke coördinatoren, waar het proces van registratie, validatie en toewijzing van duurzame huisvestingsplaatsen integraal werd toegelicht.

De presentatie vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Infosessie 28 april: communiceren met anderstaligen die nog geen Nederlands spreken

In deze korte infosessie krijg je een overzicht van de taalhulpmiddelen die je kan gebruiken bij de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne: vertaaltechnologie, visuele ondersteuning, een contacttaal of informele tolk … Het is een aanvulling op de bestaande communicatiewaaier ((opent in nieuw venster)) van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De presentatie vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 25 april 2022: Aandacht voor mentaal welzijn van mensen op de vlucht uit Oekraïne en jezelf

In deze webinar geeft men tips om zorg te dragen voor zowel je eigen mentale welzijn als dat van wie je begeleidt.

De presentatie vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar VDAB 5 april 2022: Werken als nieuwkomer

Op dinsdag 5 april organiseerde de VDAB een webinar over werken als nieuwkomer: wat kan, wat mag, en welke mogelijkheden zijn er voor nieuwkomers en voor werkgevers?

De presentatie vind je hier ((opent in nieuw venster)).

Inhoud is aan het laden

Technische toelichting 31 maart 2022

Op 31 maart 2022 kregen de gemeentelijke coördinatoren een technische toelichting over de werking van het toewijzings- en validatieplatform van de Vlaamse huisvestingstool.

Bekijk hier de presentatie (Powerpoint bestand) en herbekijk de opname.

Correctie link naar huisvestingstool

In de opname ziet u af en toe een foutieve link naar de huisvestingstool staan, zijnde https://overheid.vlaanderen.be/data-huisvestingstool. Gelieve deze foutieve link te negeren en op deze juiste link ((opent in nieuw venster)) te klikken.

In de pdf-versie van de presentatie staat overal de correcte link aangeduid.

Inhoud is aan het laden

Webinar 31 maart 2022

Op 31 maart organiseerde de Vlaamse overheid een webinar over de opschaling van duurzame huisvestingscapaciteit voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De opschalingsstrategie, het financieel kader en de facilitaire ondersteuning voor lokale besturen kwamen aan bod.

De presentatie vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 17 maart 2022

Op donderdag 17 maart organiseerden de federale en Vlaamse overheid samen een webinar. Daarin kwamen zowel de federale aanpak van noodopvang en crisishuisvesting, als de Vlaamse aanpak voor duurzame huisvesting aan bod. Daarbij werd ook het gebruik van de federale housing tool en van de nieuwe Vlaamse huisvestingstool concreet toegelicht.

De presentatie vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden

Webinar 14 maart 2022

Op maandag 14 maart 2022 gaven Minister-President Jan Jambon, Vice-minster Bart Somers, Vice-minister Hilde Crevits en minister Matthias Diependaele (samen met een aantal experten) een toelichting voor de lokale besturen over de vervolgaanpak van de taskforce.

Download de presentatie (PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Webinar 5 maart 2022

Op zaterdag 5 maart 2022 gaven Minister-President Jan Jambon, Vice-minster Bart Somers en minister Matthias Diependaele (samen met een aantal experten) een toelichting voor de lokale besturen over de eerste acties vanuit Vlaanderen voor de opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne te faciliteren.

Download de presentatie (PDF bestand opent in nieuw venster)

Structuur van het webinar:

01:40 - Ondersteuning aan lokale besturen door viceminister-president Bart Somers

10:43 - Sterke schouders in Vlaanderen door minister-president Jan Jambon

16:52 - Opvang faciliteren door minister Matthias Diependaele

Zij aan zij voor Oekraïne

  • 26:30- Flow (Bieke Machiels, Fedasil):
  • 31:00 - Task force (Sandra Beckers, Agentschap Binnenlands Bestuur)
  • 32:30 - Financiering (Gert Eeraerts, kabinet Somers)
  • 35:50 - Sector (Gert Eeraerts, kabinet Somers)
  • 37:30- Verblijfssituatie (Annelies Nachtergaele, Agentschap Integratie en Inburgering)
  • 45:40 - Taalwetgeving (Kris Croonen, Agentschap Binnenlands Bestuur)
  • 46:51 - Communicatie (Sandra Beckers, Agentschap Binnenlands Bestuur)

48:03- Vragenronde en afronding

Inhoud is aan het laden