Elf sectorgroepen met vertegenwoordigers uit de verschillende sectorgeledingen zorgen voor een vlotte samenwerking met de diverse landbouwsectoren. Deze sectorgroepen beslissen over de bijdragesystemen en bepalen in overleg met VLAM de strategie en doelstellingen, die dan uitmonden in concrete promotieactiviteiten. Overkoepelend is er een Raad van Bestuur waarin, naast de afgevaardigden van de sectorgroepen, de vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties uit de land- en tuinbouw, handel en distributie zetelen.

Hieronder vindt u de vertegenwoordigers  de verschillende bestuursorganen van VLAM.

Samenstelling Raad van Bestuur

Guy Vandepoel - Boerenbond (BB) - voorzitter VLAM
Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) - ondervoorzitter VLAM
Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw (UNIZO) - ondervoorzitter VLAM
Christophe Vermeulen - Voorzitter van de sectorgroep (S.G.) ‘Akkerbouw’
Luc Vanoirbeek - Afgevaardigde van de S.G. ‘Groenten en fruit’ 
Roel Vaes - Afgevaardigde van de S.G. ‘Runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden’ 
Ann Truyen - Voorzitter van de S.G. ‘Pluimvee, eieren en kleinvee’ 
Renaat Debergh - Voorzitter van de S.G. ‘Zuivel’ 
Michael Gore - Afgevaardigde van de S.G. 'Varkens'
Sander Meyns - Voorzitter van de S.G. ‘Visserij en aquacultuur’ 
Pieter Van Oost - S.G. Niet-Eetbare Tuinbouwproducten
Jo Lambrecht - Afgevaardigde van de S.G. ‘Bio' 
Chantal Gheysen - Voorzitter S.G. 'Streekproducten'
Krishan Maudgal - Voorzitter van de S.G.'Bier' 
Joris Van Olmen - Boerenbond (BB) 
Nadia Lapage - Federatie Voedingsindustrie Vlaanderen vzw (Fevia) 
Matthias De Caluwe - Horeca Vlaanderen
Patricia De Clercq - Departement Landbouw & Visserij 
Dirk Van Steerteghem - Flanders Investment and Trade (FIT) 

Loes Lysens - Vertegenwoordiger aangewezen door de bevoegde minister (waarnemer)

Samenstelling Dagelijks bestuur

Guy Vandepoel - Boerenbond (BB) - voorzitter VLAM
Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) - ondervoorzitter VLAM
Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw (UNIZO) - ondervoorzitter VLAM
Filip Fontaine - Algemeen directeur VLAM
Leen Guffens - Operations manager VLAM

Samenstelling Sectorgroep Akkerbouw

Christophe Vermeulen - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Yvo Deputter - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Barbara Muyshondt - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Guy Depraetere - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Geert Clarebout - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Karolien Cools - Boerenbond (BB)
Louis Van Den Borne - Boerenbond (BB)
Marlutje Jackers - Boerenbond (BB)
Ann Sophie Desmet - Boerenbond (BB)
Marc Ballekens - Seed@Bel
Patrick Huys - Vlaams Verbond van Pootgoedtelers (VVP)
Pol Vanden Bussche - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Bernard Lefèvre - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Geert De Bisschop - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Noémi Van Bogaert - Federatie van de Belgische groenteverwerking en de handel in industriegroenten (VEGEBE)

Timo Delveaux - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

Samenstelling Sectorgroep Groenten en fruit

Glenn Sebrechts - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Luc Vanoirbeek - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Rita Demaré - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Jo Lambrecht - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Marc Evrard - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Jan Engelen - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Dominiek Keersebilck - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Belgische Fruittelers Organisatie vzw (BFO)
Geert Van Hulle - Boerenbond (BB)
Gert Peeters - Boerenbond (BB)
Pieter Van Oost - Boerenbond (BB)
Kris Glorie - Boerenbond (BB)
Guy De Meyer - Fresh Trade Belgium
Jeroen Buyck - Fresh Trade Belgium
Benoit Devue - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

Yannick Muls – Buurtsuper.be (waarnemer)
Deborah Martens - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)
Maarten De Moor - LAVA (waarnemer)
Kitty De Neef - LAVA (waarnemer)
Veerle Van Der Sypt - Fresh Trade Belgium (waarnemer)

 

 

Samenstelling Sectorgroep Sierteelt

Mark Wulfrancke - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Stefan Haerinck - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Wilhelm De Smyter - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Sofie De Heyn - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Jarne De Paepe - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Bert Waelkens - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Pieter Van Oost - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Marc Galle - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Luc Puimège - NAVEX vzw
Koen Van Malderen - Koninklijke Unie van Floristen van België e.b. (KUFB)
Dirk Ballekens - Belgische Tuincentra Vereniging (BTV)
Lisbeth Creemers - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Geert Vandecapelle - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Karolien Stalmans - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Wilfried Van Looy - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Peter De Mey - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (COMEOS)

Samenstelling Sectorgroep Varkens

Wouter Wytynck - Boerenbond (BB)
Bert De Coninck - Boerenbond (BB)
Stijn Merckx - Boerenbond (BB)
Luc Van Biesen - Boerenbond (BB)
Luc Verspreet - Federatie van het Belgisch vlees vzw (FEBEV)
Michael Gore - Federatie van het Belgisch vlees vzw (FEBEV)
Els Desmedt - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Paul Cerpentier - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Koen Nackaerts – Belgian Feed Association (BFA)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Eddy Vandycke – Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw (VPF vzw)
Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Yannick Muls – Buurtsuper.be

Hanne Geenen - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

Samenstelling Sectorgroep Runderen, kalveren, geiten, schapen en paarden

Alexander Vandermeulen – Boerenbond (BB)
Roel Vaes - Boerenbond (BB)
Yves Gericke - Boerenbond (BB)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)
Michael Gore - Federatie Belgisch Vlees (FEBEV)
Justine Dierickx - Federatie Belgisch Vlees (FEBEV)
Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Ann Truyen – Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector vzw (BVK)
Willy Oeyen – Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector vzw (BVK)
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Wim Veulemans - Coöperatieve Rundvee Verbetering vzw (CRV)
Nicole Goethals - vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH)
Guy Depraetere - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Bruno Vincent - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Kristof Denys - Belgian Feed Association (BFA)

Yannick Muls – Buurtsuper.be (waarnemer)
Hanne Geenen - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

 

Samenstelling Sectorgroep Pluimvee, Eieren en Kleinvee

Ann Truyen - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Marjan De Boeck - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Steven Jespers - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Martijn Chombaere - Landsbond van bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (LBK)
Danny Coulier - Landsbond van bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (LBK)
Mark Wulfrancke  - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Wouter Wytynck - Boerenbond (BB)
Kurt Janssens - Boerenbond (BB)
Ivan Claeys - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Johan Van Bosch - Unie van de Belgische Eiproductenindustrie (UBP)
Nicolas Duyck - Nationaal Verbond van Eierhandelaars vzw (NVE)
Andy Cooreman - Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen vzw (NVP)
Hilde Van Meirhaeghe - Nationale Beroepsvereniging van Fokkers en Broeiers vzw (NBFB)
Laurien Van Heupen - Belgian Feed Association (BFA)
Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)

Hanne Geenen - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

Samenstelling Sectorgroep Zuivel

Renaat Debergh - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Lien Callewaert - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Danielle De Lange - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Steven Dierickx - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Pascale Van Leeuwen - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Roel Vaes - Boerenbond (BB)
Luc Reijnders - Boerenbond (BB)
Tinneke Cerpentier - Boerenbond (BB)
Anita Langens - Boerenbond (BB)
Philip Fleurbaey - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Peter Van de Vel - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Yannick Muls – Buurtsuper.be

Marian Debonne - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

Samenstelling Sectorgroep Visserij en aquacultuur

Sven De Muynck - Vlaamse Federatie Vishandelaars
Martine Bulté - Vlaamse Federatie Vishandelaars
Pieter Vanpraet - Vlaamse Federatie Vishandelaars
Els Vanvelk - Vis & Gezond (Belgische Groepering van de Visindustrie)
Géry Vandenbroucke – Vis & Gezond (Belgische Groepering van de Visindustrie)
Nathalie De Greve - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Romeo Rau - Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Maarten du Bois – Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Mathieu Ronse – Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Jacky Puystjens – Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Tom Premereur - Verenigde Vlaamse Visveilingen (VVV) 
Kris Vandecasteele - Verenigde Vlaamse Visveilingen (VVV) 
Sander Meyns - Rederscentrale 
Jessie Beernaert - Rederscentrale
Willy Verdonck – Belgian Feed Association (BFA)
Myriam Van Hooff - Buurtsuper.be

Peter Blancquaert - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)
Heleen Lenoir - ILVO (waarnemer)

Samenstelling Sectorgroep Bioproducten

Stefaan Deraeve - BioForum vzw
Ruth Evenepoel  – BioForum vzw
Marijke Van Ranst – BioForum vzw
Jan Houben - BioForum vzw
Alexander Claeys - BioForum vzw
Luc Dossche - Bioforum vzw
Guy Depraetere – Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Ignace Deroo - Boerenbond (BB)
Miet Poppe - Beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS)
Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Jo Lambrecht - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Luc Vanoirbeek - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Luc Vandewalle – Belgian Feed Association vzw
Veerle Van Der Sypt - Fresh Trade Belgium
Koen Blanchaert (Belgian Feed Association (BFA)
Yannick Muls - Buurtsuper.be
Belgische wijnbouwers

Els Bonte - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)
Kristof Van Oost - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)
Vanessa De Raedt - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)

 

Samenstelling Sectorgroep Streekproducten

Peter Nulens - Vlaamse Streekproducten vzw 
Esmeralda Verhofstede -  Vlaamse Streekproducten vzw 
Mathieu Ronse -  Vlaamse Streekproducten vzw 
Guido Van Hoof - Vlaamse Streekproducten vzw
Paul Eraly – Vlaamse Streekproducten vzw
Willy Deschildre – Vlaamse Streekproducten vzw
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b. 
Jack Knapen - Bakkers Vlaanderen 
Joke Gilles – Provincie Vlaams-Brabant
Anke Allaert - Provincie West-Vlaanderen 
Chantal Gheysen - Provincie Oost-Vlaanderen 
Nele Lauwers - Boerenbond (BB)
Jos Roelandt - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Louis-Philippe Michielssen - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)

Yannick Muls – Buurtsuper.be (waarnemer)
Malgorzata Verleyen Szulc - Departement Landbouw & Visserij (waarnemer)