Vrouw poetst de ramen van een woning.
© Joris Casaer

Voorwaarden

De vrijstelling van de erfbelasting geldt voor de gezinswoning van:

 • gehuwden
 • wettelijk samenwonenden
 • feitelijk samenwonenden.

Voor feitelijk samenwonenden is vereist dat:

 • u en uw huisgenoot minstens 3 jaar samengewoond hebben vóór het overlijden
 • er tussen de samenwonenden geen verwantschap is in de rechte lijn:
  • Inwonende kinderen, ouders en grootouders worden niet vrijgesteld.
  • Broers en zussen die samenwonen kunnen wel vrijgesteld worden.

In volgende drie situaties waarin de erflater of zijn partner niet meer samenwoonden in de gezinswoning, kan de laatste gezamenlijke woning toch in aanmerking komen voor de vrijstelling:

 • na de feitelijke scheiding van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
 • door een situatie van overmacht die tot het overlijden voortduurde (bv. langdurig ziekenhuisverblijf van een van de partners);
 • door de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats van een van de partners of van beide partners naar een rust- of verzorgingsinstelling of een serviceflat.

De vrijstelling geldt niet voor een eventueel tweede verblijf.

Bedrag

U betaalt als langstlevende partner in het Vlaamse Gewest geen erfbelasting op de gezinswoning.

Procedure

De vrijstelling moet worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen'.

Bent u vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kunt u de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Aangifte vrijstelling gezinswoning
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.