Vrouw poetst de ramen van een woning.
Joris Casaer

Voorwaarden

De vrijstelling van de erfbelasting geldt voor de gezinswoning van:

 • gehuwden
 • wettelijk samenwonenden
 • of feitelijk samenwonenden.

Voor feitelijk samenwonenden is vereist dat:

 • u en uw huisgenoot minstens 3 jaar samengewoond hebben vóór het overlijden
 • er tussen de samenwonenden geen verwantschap is in de rechte lijn:
  • Inwonende kinderen, ouders en grootouders worden niet vrijgesteld.
  • Broers en zussen die samenwonen kunnen wel vrijgesteld worden.

Ook wanneer een einde is gekomen aan het samenwonen op het moment van het overlijden, kan de laatste gezamenlijke woning nog in aanmerking komen voor de vrijstelling, meer bepaald:

 • na de feitelijke scheiding van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden
 • door een geval van overmacht dat tot op het ogenblik van het overlijden heeft voortgeduurd
 • wanneer u en/of uw partner naar een rust- of verzorgingsinstelling of in een serviceflat zijn verhuisd.

De vrijstelling geldt niet voor een eventueel tweede verblijf.

Bedrag

U betaalt als langstlevende partner in het Vlaamse Gewest geen erfbelasting op de gezinswoning.

Procedure

De vrijstelling moet worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen'.

Bent u vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kunt u de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Aangifte vrijstelling gezinswoning