Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming medische kosten Ons aanbod

Tegemoetkoming medische kosten

Heb jij of heeft een gezinslid medische uitgaven gedaan? Een doktersbezoek, raadpleging bij de specialist, hoorapparaat, nieuwe bril… Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid mogelijks een deel van die kosten terugbetaald krijgen van de vzw Sociale Dienst. Daarnaast is bijkomende medische bijstand mogelijk als je het financieel moeilijk hebt.

Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
 • Je hebt medische kosten gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • Gepensioneerde personeelsleden. Actieve personeelsleden die uiterlijk in dienst zijn op 31 december van het jaar waarin je medische kosten hebt gemaakt.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').

Welke medische kosten?

De tegemoetkoming voor medische kosten is enkel mogelijk voor:

 • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten. Opgelet: je kunt ook een tegemoetkoming aanvragen voor een beugel. Lees meer op de webpagina ‘Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel’ over deze specifieke tegemoetkoming.
 • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur. Dit zijn alle medische uitgaven die je zelf hebt gemaakt na tussenkomst van je ziekenfonds (officiële tarief – tussenkomst ziekenfonds = remgeld) of na tussenkomst van je aanvullende verzekering.

Goed om te weten: alle andere medische kosten zoals aankopen bij de apotheek, psychotherapie, familiale hulp, medisch materiaal (rolstoel, ziekenhuisbed, rollator, ...), … kun je indienen via je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand.

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende medische kosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt jaarlijks tussen 0 en 70% van de ingediende kosten. Je moet wel altijd een minimum- en soms een maximumbedrag aan medische kosten hebben (zie uitklapveld hieronder). Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

Goed om te weten: wegen je medische kosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

Hoe aanvragen?

Tegemoetkoming voor medische kosten aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

Opgelet: vraag je tegemoetkoming tijdig aan.

 • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten kun je aanvragen in de loop van het jaar. De gezinssituatie op de prestatiedatum bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
 • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur kun je slechts na afloop van het kalenderjaar indienen. De gezinssituatie op 31 december bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
 • Je kunt de medische kosten (optiek, laseroperatie aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten) van 2023 tot uiterlijk 31 december 2024 indienen. Medische kosten van 2024 kan je indienen vanaf 1 maart 2024 tot uiterlijk 31 december 2025.

  Remgelden van 2024 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2025 tot uiterlijk 31 december 2025.

 • Stap 1

  Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

  • aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • medische kosten 2023: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021)

   • medische kosten 2024: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022)

  • ingevuld formulier ‘opvragen remgeldtellers ziekenfonds’ (PDF bestand opent in nieuw venster)van je gezinsleden
  • facturen voor optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten
  • afrekeningen van de facturen van tandprothesen, laseroperaties aan de ogen en contactlensimplantaten waarvoor er tussenkomst geweest is door je ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere verzekeringsinstantie

  Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

 • Stap 2

  Je vraagt de tegemoetkoming jaarlijks aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket(opent in nieuw venster) ‘medische kosten’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

  Heb je geen toegang tot het e-loket?

  Opgelet:

  • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de medische kosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
  • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens en medische uitgaven van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst.
 • Stap 3

  Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

  De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

  Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

  Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Banner sociale dienst