Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst(opent in nieuw venster).
 • Je hebt medische kosten gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • Gepensioneerde personeelsleden. Actieve personeelsleden die uiterlijk in dienst zijn op 31 december van het jaar waarin je medische kosten hebt gemaakt.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').

Welke medische kosten?

De tegemoetkoming voor medische kosten is enkel mogelijk voor:

 • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten. Opgelet: je kunt ook een tegemoetkoming aanvragen voor een beugel. Lees meer op de webpagina 'Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel' over deze specifieke tegemoetkoming.
 • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur. Dit zijn alle medische kosten die je zelf hebt moeten betalen na tussenkomst van je ziekenfonds (= remgeld) of na tussenkomst van je aanvullende verzekering.

Goed om weten: alle andere medische kosten zoals aankopen bij de apotheek, ziekenhuisfacturen, labo-onderzoeken, psychotherapie, familiale hulp, medisch materiaal (rolstoel, ziekenhuisbed, rollator, ...), alternatieve geneeskunde, kosten waarvoor het RIZIV niet tussenkomt, … kun je indienen via je maatschappelijk assistent(opent in nieuw venster). Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand.

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende medische kosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt jaarlijks tussen 0 en 70% van de ingediende kosten. Je moet wel altijd een minimum- en soms een maximumbedrag aan medische kosten hebben (zie uitklapveld hieronder). Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

Goed om weten: wegen je medische kosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent(opent in nieuw venster). Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

Hoe aanvragen?

Tegemoetkoming voor medische kosten aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst(opent in nieuw venster).

Opgelet: vraag je tegemoetkoming tijdig aan.

 • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten kun je aanvragen in de loop van het jaar. De gezinssituatie op factuurdatum bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
 • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur kun je slechts na afloop van het kalenderjaar indienen. De gezinssituatie op 31 december bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
 • Je kunt de medische kosten (optiek, laseroperatie aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten) van 2022 tot uiterlijk 31 december 2023 indienen. Medische kosten van 2023 kan je indienen tot uiterlijk 31 december 2024.

  Remgelden van 2023 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2024 tot uiterlijk 31 december 2024.

 • Stap 1

  Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

  • aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • medische kosten 2022: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)

   • medische kosten 2023: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021)

  • ingevuld formulier ‘opvragen remgeldtellers ziekenfonds’ (opent in nieuw venster)van je gezinsleden
  • facturen voor optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten
  • afrekeningen van de facturen waarvoor er tussenkomst geweest is door je ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere verzekeringsinstantie

  Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

 • Stap 2

  Je vraagt de tegemoetkoming jaarlijks aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket(opent in nieuw venster) ‘medische kosten’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket(opent in nieuw venster) of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.(opent in nieuw venster)

  Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst(opent in nieuw venster).

  Opgelet:

  • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de medische kosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
  • Wil je de medische kosten van je partner indienen? Dan moet je ook het gezamenlijk belastbaar inkomen van je partner doorgeven tijdens je aanvraag.
  • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens en medische uitgaven van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst(opent in nieuw venster).
 • Stap 3

  Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

  De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

  Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

  Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Banner sociale dienst