Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel Ons aanbod

Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel

Heb jij of heeft een gezinslid orthodontiekosten voor een beugel gemaakt? Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een deel van die kosten terugbetaald krijgen door de vzw Sociale Dienst. Hierbij is de datum van het plaatsen van de beugel bepalend. 

Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
 • Je hebt orthodontiekosten voor een beugel gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • Je bent in dienst op het moment van de aankoopdatum of plaatsing van de beugel.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').

Welke orthodontiekosten?

De tegemoetkoming voor orthodontiekosten is mogelijk voor alle soorten beugels. Dus niet beperkt tot beugels waarvoor er een tussenkomst is van de mutualiteit/RIZIV.

Goed om weten: deze dienstverlening staat los van de tegemoetkoming voor medische kosten. Daar kun je onder andere de kosten voor tandprothesen en -implantaten indienen.

Berekening en uitbetaling

Berekening

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende orthodontiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij ‘hoe aanvragen’ waar je dit inkomen terugvindt).

Berekend belastbaar inkomen 2022
(aanslagjaar 2021, inkomsten 2020)

Tegemoetkoming
0 – 19.894,05 euro Maximaal 250,00€
19.894,06 – 30.583,38 euro Maximaal 250,00€
30.583,39 – 41.272,75 euro Maximaal 200,00€
41.272,76 – 51.516,72 euro Maximaal 200,00€
51.516,73 – 61.760,66 euro Maximaal 200,00€ onder voorbehoud*
61.760,67 – 70.290,00 euro Maximaal 200,00€ onder voorbehoud*
Berekend belastbaar inkomen 2023
(aanslagjaar 2022, inkomsten 2021)
Tegemoetkoming
0 – 21.801,89 euro Maximaal 250,00€
21.801,90 – 33.516,33 euro Maximaal 250,00€
33.516,34 – 45.230,81 euro Maximaal 200,00€
45.230,82 – 56.457,17 euro Maximaal 200,00€
56.457,18 – 67.683,50 euro Maximaal 200,00€ onder voorbehoud
67.683,51 – 78.000,00 euro Maximaal 200,00€ onder voorbehoud

Opgelet:

 • De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of de aanvragen gemarkeerd met een * worden uitbetaald. Deze beslissing wordt genomen na de indieningsperiode van de orthodontiekosten en verwerking van de gegevens (in maart).
 • Per kind ten laste ontvang je een fiscale aftrek van 1.750 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze aftrek wordt verhoogd met 1.750 euro extra per kind met een beperking.
 • Per persoon met een erkende handicap ontvang je een fiscale aftrek van 1.750 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • Ook als je feitelijk samenwoont moet je het inkomen van je partner optellen bij dat van jezelf voor de berekening van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

Goed om te weten: per orthodontiebehandeling (1 behandeling = 1 beugel) en per persoon kan eenmalig een tussenkomst van maximaal 200 euro/250 euro verkregen worden. Dit met een maximum van 2 verschillende behandelingen per gezinslid per kalenderjaar. Bij de RIZIV-codenummers 305631 en 305675 gaat het om 1 behandeling (deze codes vind je terug op het overzicht van de mutualiteit).

Uitbetaling

 • Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 3 tot 4 weken na je aanvraag uitbetaald.
 • Is je tegemoetkoming onder voorbehoud? De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of de tegemoetkomingen onder voorbehoud worden uitbetaald. Deze beslissing wordt genomen na de indieningsperiode van de orthodontiekosten en de verwerking van de gegevens. Het is raadzaam dat je de orthodontiekosten toch indient.

Goed om te weten: wegen je orthodontiekosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

Hoe aanvragen?

Tegemoetkoming voor orthodontiekosten beugel aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

Opgelet, vraag je tegemoetkoming tijdig aan:

 • Je orthodontiekosten van 2022 kun je aangeven tot 31 december 2023
 • Je orthodontiekosten van 2023 kun je aangeven tot 31 december 2024
 • De gezinssituatie op het moment van de plaatsing/aankoop van de beugel bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
 • Stap 1

  Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

  • Aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • Orthodontiekosten beugel 2022: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)
   • Orthodontiekosten beugel 2023: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021)
  • Je aankoopfactuur (indien in uw bezit)
  • Het ingevuld aanvraagformulier(Word bestand) met verklaring van erewoord
  • Bewijs van tussenkomst van de mutualiteit
 • Stap 2

  Je bezorgt alle documenten per e-mail aan orthodontiekosten@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Opgelet:

  • Bewaar de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).
  • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de orthodontiekosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
  • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst.
 • Stap 3

  De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

  Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

  Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Banner sociale dienst