Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarop wordt de erfbelasting berekend?

Waarop wordt de erfbelasting berekend?

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

De waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (het actief)

Het actief van de nalatenschap omvat:

  • alle roerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden
  • alle in België en in het buitenland gelegen onroerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden;
  • de levensverzekeringen die worden uitgekeerd aan de nalatenschap

Schatten van het actief van de nalatenschap

De waarde van een onroerend goed zelf schatten, is niet altijd eenvoudig. Die is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden.

  • Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen.
  • Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Deze onzekerheid kan op twee manieren weggenomen worden:

De schulden van de overledene en de begrafeniskosten (het passief)

Voor het passief te bepalen kan men ervoor kiezen om:

  • een forfaitair bedrag op te nemen
  • of om de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen.

Het is ook mogelijk om de schulden van de overledene te bewijzen en enkel te kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd. Voor specifiek onroerende schulden van de nalatenschap bestaat geen forfait. Deze schulden mogen dus altijd worden aangegeven, ook al kiest men voor het forfait.

Het forfait

  • Het forfait voor schulden bedraagt 1839,15 euro, behalve voor een erflater die gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Het forfait voor schulden van de gemeenschap bedraagt 3678,30 euro. Deze forfaits zijn niet cumuleerbaar of combineerbaar.
  • Het forfait voor de begrafeniskosten bedraagt 7356,60 euro.

De werkelijke schulden en/of de begrafeniskosten

Als de erfopvolgers ervoor kiezen de werkelijke schulden en/of de begrafeniskosten te vermelden, dan moet voor elke schuld of kost een bewijsstuk bij de aangifte worden gevoegd. Hetzelfde geldt voor de specifiek onroerende schulden.

Tekortschatting en verzuim

Als u niet alle goederen aangeeft, deze onvolledig aangeeft of aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd.