Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma

Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma

Erkenning van Oekraïense diploma’s: Oekraïne is geen deel van de Europese Economische Ruimte (EER). Wilt u in België permanent een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uitoefenen, dan zal u eerst de erkenning van uw diploma moeten aanvragen bij NARIC (National Acadmic Recognition Information Centre) van de Vlaamse overheid.

Daarna vraagt u voor bepaalde beroepen rechtstreeks een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Voor specifieke beroepstitels zal een aanvraag bij Zorg en Gezondheid moeten ingediend worden om de professionele erkenning te bekomen.

Als u ook over een specialistentitel beschikt, moet u na het verkrijgen van het visum bij de FOD Volksgezondheid voor uw basistitel, wel nog een erkenningsaanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid.

Meer informatie over de procedure(opent in nieuw venster) kunt u in het Engels nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Wilt u in België een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma, dan moet u eerst een erkenning van uw diploma aanvragen. Deze kunt u voor uw basisdiploma aanvragen bij de verschillende gemeenschappen in België (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap). Een erkenning voor een specialisatie kunt u slechts bij één gemeenschap aanvragen.
Let wel: u kunt geen erkenning voor een specialisatie aanvragen als u nog geen erkenning of visum hebt voor uw basisdiploma. Een erkenning of gelijkwaardigheid afgeleverd door één gemeenschap geldt in heel België.

Het gaat over deze beroepen:

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Tandartsen: algemeen tandarts, parodontologie en orthodontie
 • Apothekers: ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Klinisch psychologen en orthopedagogen
 • Verpleegkundigen: eerst de basistitel en daarna de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten (apothekersassistenten), diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptist en optometrist, podologen, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

Wat u moet doen, hangt af van

 • waar u uw diploma behaalde
 • wat uw situatie is.
Uw diplomaUw situatieWat u moet doen
Van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland/Vraag de erkenning aan bij Team Zorgberoepen (universitair / niet-universitair / kinesitherapeut)
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U hebt de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland
 • én uw diploma is professioneel gelijkgesteld in een van de landen van de EER of Zwitserland én u kunt 3 jaar werkervaring binnen het zorgberoep in een van de landen van de EER of Zwitserland aantonen = hocsman-procedure (opgelet: dit is niet hetzelfde als een academische gelijkwaardigheid (van bijv. NARIC, zie laatste optie)
Vraag de erkenning aan bij Team Zorgberoepen (universitair / niet-universitair / kinesitherapeut)
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • Zuid-Afrikaan met een Zuid-Afrikaans basisdiploma van arts of specialisaties
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U hebt niet de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland
 • U hebt de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland maar uw diploma is NIET professioneel gelijkgesteld in een van de landen van de EER of Zwitserland via de hocsman-procedure
 • U hebt de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland en uw diploma is professioneel gelijkgesteld in een van de landen van de EER of Zwitsterland, maar u kunt NIET aantonen dat u 3 jaar werkervaring binnen het zorgberoep in een van de landen van de EER of Zwitserland hebt
 • ook alle andere gevallen vallen in deze categorie
 1. Vraag eerst de specifieke gelijkwaardigheid van uw diploma aan bij NARIC (Enkel voor basisdiploma, voor specialisatie geen gelijkstelling NARIC nodig/mogelijk!)
 2. Vraag vervolgens uw visum bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via het mailadres visa@health.fgov.be.
  Uitzondering: paramedische beroepen, zorgkundigen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten zij moeten onmiddellijk stap 3 volgen
 3. Vraag de erkenning voor uw basisdiploma (paramedisch beroep, zorgkundige of kinesitherapeut) of specialisatie (verpleegkundige, arts of tandarts of ziekenhuisapotheker) aan bij het Team Zorgberoepen (universitair / niet-universitair / kinesitherapeut)
 4. Paramedische beroepen, zorgkundigen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten kunnen pas na de erkenningsvraag het visum aanvragen.

Tijdelijk visum voor enkele maanden

Er bestaat een aparte procedure voor mensen die tijdelijk (een beperkt aantal maanden, bijvoorbeeld voor een stage) een zorgberoep in België komen uitoefenen met een buitenlands diploma.

U kunt een tijdelijk visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via visa@health.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie). U hoeft dus geen erkenning aan te vragen.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: