Wilt u in België een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma, dan moet u eerst een erkenning van uw diploma aanvragen. Deze kunt u voor uw basisdiploma aanvragen bij de verschillende gemeenschappen in België (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap). Een erkenning voor een specialisatie kunt u slechts bij één gemeenschap aanvragen.
Let wel: u kunt geen erkenning voor een specialisatie aanvragen als u nog geen erkenning of visum hebt voor uw basisdiploma. Een erkenning of gelijkwaardigheid afgeleverd door één gemeenschap geldt in heel België.

Het gaat over deze beroepen:

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Tandartsen: algemeen tandarts, parodontologie en orthodontie
 • Apothekers: ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten (apothekersassistenten), diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptist-optometrist, podologen, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

Wat u moet doen, hangt af van

 • waar u uw diploma behaalde
 • wat uw situatie is.
Uw diplomaUw situatieWat u moet doen
Van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland/Vraag de erkenning aan bij team erkenning gezondheidszorgberoepen
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U hebt de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland
 • én uw diploma is professioneel gelijkgesteld in een van de landen van de EER of Zwitserland via de hocsman-procedure (opgelet: dit is niet hetzelfde als een academische gelijkwaardigheid (van bijv. NARIC, zie laatste optie)
 • én u beoefende het beroep minstens 3 jaar in het Europese land waar uw diploma werd gelijkgesteld.
Vraag de erkenning aan bij team erkenning gezondheidszorgberoepen
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • u bent getrouwd of wettelijk samenwonend met een burger uit de EER of Zwitserland
 • Opgelet: u hoeft niet de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland te hebben
 1. Vraag eerst de specifieke gelijkwaardigheid van uw diploma aan bij NARIC (Enkel voor basisdiploma, voor specialisatie geen gelijkstelling naric nodig/mogelijk!)
 2. Vraag vervolgens uw erkenning aan bij het team erkenning gezondheidszorgberoepen
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • Zuid-Afrikaan met een Zuid-Afrikaans diploma, basisdiploma van arts of specialisaties
Van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U hebt niet de nationaliteit of een langdurige verblijfsvergunning van een van de landen van de EER of Zwitserland en bent NIET getrouwd of wettelijk samenwonend met een burger uit de EER of Zwitserland
 • ook alle andere gevallen vallen in deze categorie
 1. Vraag eerst de specifieke gelijkwaardigheid van uw diploma aan bij NARIC (Enkel voor basisdiploma, voor specialisatie geen gelijkstelling naric nodig/mogelijk!)
 2. Vraag vervolgens uw visum bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via het mailadres visa@health.fgov.be.
 3. Een erkenning 'specialisatie arts of tandarts' moet daarna altijd ingediend worden bij het team erkenning gezondheidszorgberoepen