Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een ander gezondheidszorgberoep uitoefenen

Een ander gezondheidszorgberoep uitoefenen

In België kunt u niet zomaar een gezondheidszorgberoep uitoefenen. Naast een diploma hebt u voor sommige beroepen ook een erkenning en een visum nodig.

Hieronder vindt u de beroepen waarvoor geen erkenning of visum nodig is.
Bekijk ook de beroepen waarvoor u wel een erkenning of visum nodig hebt.

Gezondheidszorgberoepen waarvoor u geen erkenning of visum nodig hebt

Hulpverlener-ambulancier of verpleegkundig-ambulancier

Als hulpverlener-ambulancier (dringende geneeskundige hulpverlening) kunt u een onderscheidingsteken(opent in nieuw venster) aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Zo kunt u ook gemakkelijk geïdentificeerd worden bij de uitoefening van uw taak. De geldigheid van het onderscheidingsteken is verbonden aan de geldigheid van het brevet.

Vanaf 1 september 2020 hebt u voor ambulancier niet dringend patiëntenvervoer een erkenning als paramedicus nodig.

Verzorgenden en andere medewerkers in de thuiszorg

Voor verzorgenden bestaat er geen erkenning of visum

  • Wie werkt in een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, als verzorgende, logistiek medewerker of andere functies, moet voldoen aan bepaalde kwalificatie-eisen. De diensten voor gezinszorg moeten hun nieuwe personeelsleden ook eerst inschrijven in het e-loket Vesta(opent in nieuw venster) bij Zorg en Gezondheid. Elk personeelslid krijgt van Zorg en Gezondheid een inschrijvingsnummer (Vesta-nummer). Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen in het loket opzoeken of een medewerker al een inschrijvingsnummer heeft of niet.
  • Wie niet werkt voor een erkende thuiszorgdienst, maar wel beroepshalve zorg- en bijstandsverlening geeft bij iemand thuis, moet zich registeren bij Zorg en Gezondheid. De registratie van zorg- en bijstandsverleners(opent in nieuw venster) gebeurt door het Team thuiszorg.

Opticien

Het beroep van opticien is niet gereglementeerd. Zij moeten geen erkenning aanvragen. Voor vragen over het verkrijgen van een Riziv-nummer kunt u terecht bij het Riziv.
Let op: erkenning nieuw beroep orthoptist- optometrist.

Homeopaten (= niet-conventionele praktijk)

Voor homeopaten bestaat er geen erkenning of visum. Homeopaten moeten zich in de toekomst wel registeren. Momenteel is er onduidelijkheid tussen de Vlaamse gemeenschap en de federale overheid over de bevoegdheid van de registratie van homeopaten. De federale overheid is bevoegd voor de inrichting van een kamer die nagaat welke opleidingen in aanmerking komen, de Vlaamse overheid houdt de stelling aan dat de federale overheid bevoegd is voor de registratie. Momenteel wordt deze bevoegdheidsonduidelijkheid behandeld voor de rechtbank.

Acupuncturisten, osteopaten, chiropractors (= niet-conventionele praktijk)

Voor deze beroepen bestaat er geen erkenning of visum en is geen registratie nodig.

Tandartsassistent

Het beroep van tandartsassistent is in België niet gereglementeerd.
Het beroep van ‘mondhygiënist’ is wel een erkend paramedisch beroep.

Doktersassistent

Het beroep doktersassistent is eveneens niet gereglementeerd.

Een gezondheidsberoep uitoefenen met een buitenlands diploma waarvoor geen erkenning of visum nodig is

Als u met een buitenlands diploma een gezondheidsberoep wilt uitoefenen waarvoor geen erkenning nodig is, moet u uw diploma eerst bij NARIC Vlaanderen voorleggen. NARIC Vlaanderen bepaalt met welk diploma in België uw diploma wordt gelijkgesteld en welk beroep u mag uitoefenen.