Een gezondheidszorgberoep uitoefenen

Artsen wandelen door de gangen van een ziekenhuis.
© Joris Casaer

Voor elk gezondheidszorgberoep is er een eigen procedure. Soms wordt het visum automatisch opgestuurd, soms is er geen erkenning nodig voor een basisdiploma, maar wel voor een specialisatie.

Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma

Wilt u in België een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma? Dan moet u eerst een erkenning aanvragen of uw diploma laten gelijkwaardig verklaren met een diploma in België.

Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen in het buitenland