Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe oproep Design & Build: dien uw kandidatuur in voor 1 juli 2024 Nieuwsberichten van Wonen in Vlaanderen

Nieuwe oproep Design & Build: dien uw kandidatuur in voor 1 juli 2024

Nieuwsbericht
17 mei 2024

Wonen in Vlaanderen lanceerde een nieuwe oproep Design and Build voor grondgebonden woningen. Via deze nieuwe oproep Design and Build 2024 (D&B2024) willen we per provincie een raamovereenkomst afsluiten met een private ondernemer. Twee jaar zal de laureaat van de oproep instaan voor het ontwerp en de bouw van woningen op grond van de afnemer. De overeenkomst kan nog met twee jaar verlengd worden.

Via e-Procurement(opent in nieuw venster) dient u uw kandidatuur in voor 1 juli 2024. U stelt hierbij uw onderneming voor. Als uw aanvraag tot deelneming voldoet, dan nodigt Wonen in Vlaanderen u uit om tegen 25 oktober een ontwerp van de typewoningen en de schakeling ervan uit te werken.

Waarom kiezen voor D&B?

De gefaseerde procedure beperkt uw kosten en ook uw risico. De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
• U kunt met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie.
• U kunt minstens 2 jaar, tot maximum 4 jaar, lang voor verschillende woonmaatschappijen werken.
• Uw investering tijdens de realisatie is minimaal. Afrekeningen gebeuren via maandelijkse vorderingsstaten.

Meer informatie

U vindt alle documentatie en informatie op onze website.