Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vanaf 1 november veranderen de huursubsidie en huurpremie Nieuwsberichten van Wonen in Vlaanderen

Vanaf 1 november veranderen de huursubsidie en huurpremie

Nieuwsbericht
23 oktober 2023

Vanaf 1 november 2023 veranderen de huurpremie en de huursubsidie. Dit moet een aanvraag vergemakkelijken.

Om welke premies gaat het?

U huurt een woning op de private huurmarkt en heeft een beperkt inkomen. De huursubsidie en huurpremie zijn een maandelijks bedrag om u te helpen uw huurprijs te betalen. U kunt onder andere een huursubsidie aanvragen na een verhuis van een slechte naar een goede woning. Een huurpremie krijgt u als u vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning in uw domiciliegemeente staat.

Wat verandert er?

  • Bij de huursubsidie

U moet voor een huursubsidie niet meer verplicht inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning. Deze verplichting valt weg.

  • Bij de huurpremie

Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, dus uiteraard ook uw private huurwoning. Maar, Wonen in Vlaanderen zal geen conformiteitsonderzoek uitvoeren bij een aanvraag van een huurpremie.

Als een woning al ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard is bij uw aanvraag, krijgt u geen huurpremie. Want, dan is al duidelijk dat de woning niet in orde is. In de andere gevallen veronderstelt Wonen in Vlaanderen dat de woning in orde is. Hierdoor kan uw aanvraag van de huurpremie sneller verlopen.

Een controle van uw woning kan natuurlijk nog altijd, bijvoorbeeld als uw gemeente of u dit vraagt. Blijkt uw woning dan niet in orde? Dan wordt uw huurpremie niet meer meteen stopgezet. Uw verhuurder krijgt eerst nog de kans om herstellingen uit te voeren. Pas als er een besluit is dat de woning ongeschikt, ongeschikt en onbewoonbaar of overbewoond is, wordt de huurpremie opgeschort.

Hoe kunt u de premie aanvragen?

De huursubsidie moet u zelf aanvragen. U heeft hiervoor tot negen maanden tijd nadat u verhuisd bent. Huurt u een onderverhuurde woning van een woonmaatschappij? Dan zal u samen met hen een aanvraag indienen.

Voor de huurpremie moet u niets doen. U ontvangt automatisch een brief met de nodige aanvraagdocumenten als u vier jaar op de wachtlijst staat.

Meer informatie?

Lees meer op de webpagina van de huurpremie en de huursubsidie. Deze webpagina’s zijn op 1 november 2023 aan deze nieuwe regels aangepast.

Met vragen kunt u terecht bij 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.