Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonsurvey 2023 Wonen in Vlaanderen

Woonsurvey 2023

Een onderzoek over wonen bij 4.500 inwoners van Vlaanderen

Onze woning en onze buurt hebben een centrale plaats in ons leven. Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is, voert het agentschap Wonen in Vlaanderen een grootschalig woononderzoek: de Woonsurvey 2023. Dit is in opdracht van de Vlaams minister van Wonen.

We werken met een steekproef: 4.500 inwoners van Vlaanderen zijn toevallig geselecteerd voor dit onderzoek. Zij kregen vanaf midden februari 2023 een brief en folder in de brievenbus met informatie over het onderzoek.

Waarom deze Woonsurvey 2023?

De Vlaamse overheid voert regelmatig dit grootschalig woononderzoek uit, om een zo correct mogelijk beeld op wonen in Vlaanderen te krijgen. We onderzoeken hoe we in Vlaanderen wonen, namelijk hoe betaalbaar en kwaliteitsvol deze woningen zijn. En, we onderzoeken hoe we over onze woning en onze buurt denken.

Met de resultaten kunnen we het woonbeleid nog meer op maat maken voor alle inwoners van Vlaanderen. Beter wonen dus, ook voor u.

Het onderzoek en de resultaten

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. een kort interview met de bewoner over woning en buurt
  2. een screening van de woning om de kwaliteit ervan in beeld te brengen

De dataverzameling gebeurt door Profacts (voor het interview) en Vastgoedexperts (voor de screening van de woning), in nauwe samenwerking met het Steunpunt Wonen. In ruil voor hun tijd en moeite ontvangen de respondenten van het onderzoek 20 euro.

We ronden het onderzoek af tegen de zomer van 2024. De eerste resultaten zijn beschikbaar in het najaar van 2024.

Vaak gestelde vragen

Meer informatie

Met vragen over de Woonsurvey 2023 kunt u Profacts contacteren op het gratis nummer 0800 59 063 of via het e-mailadres woononderzoek@profacts.be.(opent in uw e-mail applicatie)

Met vragen over de screening van de woning kunt u Vastgoedexperts contacteren op het nummer 011 32 48 02 of via het e-mailadres woningscreening@vastgoedexperts.com(opent in uw e-mail applicatie).

In de privacyverklaring van de woonsurvey(PDF bestand opent in nieuw venster) leest u alles over de verwerking van de persoonsgegevens. Voor vragen kan u mailen naar woononderzoek@profacts.be(opent in uw e-mail applicatie).